Callista

خرید شده توسط
دسته بندی Callista
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. ​سایه چشم براق Quattro Eye Design چهار رنگ E25 کالیستا ​سایه چشم براق Quattro Eye Design چهار رنگ E25 کالیستا
  • %30

  ​سایه چشم براق Quattro Eye Design چهار رنگ E25 کالیستا
  قیمت ویژه ‎48,300 تومان قیمت عادی ‎69,000 تومان
 2. ​​رژ لب جامد​ L53 Color Rich​ کالیستا​​ ​​رژ لب جامد​ L53 Color Rich​ کالیستا​​
  • %20

  ​​رژ لب جامد​ L53 Color Rich​ کالیستا​​
  قیمت ویژه ‎35,200 تومان قیمت عادی ‎44,000 تومان
 3. ​رژ لب جامد​ L61 Color Rich​ کالیستا​​ ​رژ لب جامد​ L61 Color Rich​ کالیستا​​
  • %35

  ​رژ لب جامد​ L61 Color Rich​ کالیستا​​
  قیمت ویژه ‎28,600 تومان قیمت عادی ‎44,000 تومان
 4. ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E21 کالیستا ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E21 کالیستا
  • %20

  ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E21 کالیستا
  قیمت ویژه ‎120,000 تومان قیمت عادی ‎150,000 تومان
 5. کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی L13 کالیستا کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی L13 کالیستا
  • %20

  کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی L13 کالیستا
  قیمت ویژه ‎94,400 تومان قیمت عادی ‎118,000 تومان
 6. ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E22 کالیستا ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E22 کالیستا
  • %20

  ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E22 کالیستا
  قیمت ویژه ‎120,000 تومان قیمت عادی ‎150,000 تومان
 7. پنکیک ساده Smooth گندمی تیره CP06 کالیستا​​ پنکیک ساده Smooth گندمی تیره CP06 کالیستا​​
  • %20

  پنکیک ساده Smooth گندمی تیره CP06 کالیستا​​
  قیمت ویژه ‎87,900 تومان قیمت عادی ‎109,875 تومان
 8. ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E24 کالیستا ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E24 کالیستا
  • %20

  ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E24 کالیستا
  قیمت ویژه ‎120,000 تومان قیمت عادی ‎150,000 تومان
 9. کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی تیره L14 کالیستا کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی تیره L14 کالیستا
  • %20

  کرم پودر پمپی مات Comfort گندمی تیره L14 کالیستا
  قیمت ویژه ‎94,400 تومان قیمت عادی ‎118,000 تومان
 10. پنکیک چرب مدل Perfect Finish بژ تیره شماره 10 کالیستا پنکیک چرب مدل Perfect Finish بژ تیره شماره 10 کالیستا
  • %20

  پنکیک چرب مدل Perfect Finish بژ تیره شماره 10 کالیستا
  قیمت ویژه ‎105,100 تومان قیمت عادی ‎131,375 تومان
 11. کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی L15 کالیستا کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی L15 کالیستا
  • %20

  کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی L15 کالیستا
  قیمت ویژه ‎94,400 تومان قیمت عادی ‎118,000 تومان
 12. ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E25 کالیستا ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E25 کالیستا
  • %20

  ​سایه چشم Quattro چهار رنگ E25 کالیستا
  قیمت ویژه ‎120,000 تومان قیمت عادی ‎150,000 تومان
 13. پنکیک چرب مدل Perfect Finish نخودی شماره 20 کالیستا پنکیک چرب مدل Perfect Finish نخودی شماره 20 کالیستا
  • %20

  پنکیک چرب مدل Perfect Finish نخودی شماره 20 کالیستا
  قیمت ویژه ‎105,100 تومان قیمت عادی ‎131,375 تومان
 14. سایه ابرو EB01 کالیستا سایه ابرو EB01 کالیستا
  • %20

  سایه ابرو EB01 کالیستا
  قیمت ویژه ‎110,000 تومان قیمت عادی ‎137,500 تومان
 15. کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی تیره L16 کالیستا کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی تیره L16 کالیستا
  • %20

  کرم پودر پمپی مات Comfort نخودی تیره L16 کالیستا
  قیمت ویژه ‎94,400 تومان قیمت عادی ‎118,000 تومان
 16. پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی تیره شماره 30 کالیستا پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی تیره شماره 30 کالیستا
  • %20

  پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی تیره شماره 30 کالیستا
  قیمت ویژه ‎105,100 تومان قیمت عادی ‎131,375 تومان
 17. کرم پودر مات لانگ لستینگ نخودی M15 کالیستا کرم پودر مات لانگ لستینگ نخودی M15 کالیستا
  • %20

  کرم پودر مات لانگ لستینگ نخودی M15 کالیستا
  قیمت ویژه ‎86,300 تومان قیمت عادی ‎107,875 تومان
 18. سایه ابرو EB02 کالیستا سایه ابرو EB02 کالیستا
  • %20

  سایه ابرو EB02 کالیستا
  قیمت ویژه ‎110,000 تومان قیمت عادی ‎137,500 تومان
 19. پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی شماره 40 کالیستا پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی شماره 40 کالیستا
  • %20

  پنکیک چرب مدل Perfect Finish گندمی شماره 40 کالیستا
  قیمت ویژه ‎105,100 تومان قیمت عادی ‎131,375 تومان
 20. کرم پودر مات لانگ لستینگ گندمی M16 کالیستا کرم پودر مات لانگ لستینگ گندمی M16 کالیستا
  • %20

  کرم پودر مات لانگ لستینگ گندمی M16 کالیستا
  قیمت ویژه ‎86,300 تومان قیمت عادی ‎107,875 تومان
 21. ریمل حجم دهنده Bold Volume کالیستا ریمل حجم دهنده Bold Volume کالیستا
  • %20

  ریمل حجم دهنده Bold Volume کالیستا
  قیمت ویژه ‎82,800 تومان قیمت عادی ‎103,500 تومان
 22. رژگونه تراکوتا Multi Color طلایی B21 کالیستا​​ رژگونه تراکوتا Multi Color طلایی B21 کالیستا​​
  • %20

  رژگونه تراکوتا Multi Color طلایی B21 کالیستا​​
  قیمت ویژه ‎102,200 تومان قیمت عادی ‎127,750 تومان
 23. پنکیک ساده Smooth استخوانی CP01 کالیستا​​ پنکیک ساده Smooth استخوانی CP01 کالیستا​​
  • %20

  پنکیک ساده Smooth استخوانی CP01 کالیستا​​
  قیمت ویژه ‎87,900 تومان قیمت عادی ‎109,875 تومان
 24. خط چشم Liner and Sharper کالیستا خط چشم Liner and Sharper کالیستا
  • %20

  خط چشم Liner and Sharper کالیستا
  قیمت ویژه ‎55,000 تومان قیمت عادی ‎68,750 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین