لبنیات

صفحه
بر صفحه
 1. شیرکاکائو استریل 125 میلی لیتری دنت شیرکاکائو استریل 125 میلی لیتری دنت
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیرکاکائو استریل 125 میلی لیتری دنت
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
 2. شیرکاکائو 1 لیتری میهن شیرکاکائو 1 لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیرکاکائو 1 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎19,600 تومان قیمت عادی ‎20,000 تومان
 3. شیر پرچرب 1 لیتری کاله شیر پرچرب 1 لیتری کاله
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎15,300 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 4.  شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو بسته 6 عددی  شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو بسته 6 عددی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

   شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎35,280 تومان قیمت عادی ‎36,000 تومان
 5. شیر پرچرب 1 لیتری میهن شیر پرچرب 1 لیتری میهن
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎15,300 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 6. شیر کم چرب 1 لیتری کاله شیر کم چرب 1 لیتری کاله
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شیر کم چرب 1 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎14,400 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 7. شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎29,400 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 8. شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
 9. ​پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی 400 گرمی پگاه ​پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی 400 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی 400 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎49,980 تومان قیمت عادی ‎51,000 تومان
 10. شیر پرچرب 1 لیتری دومینو شیر پرچرب 1 لیتری دومینو
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎16,660 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 11. خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 12. ماست سون پرچرب 900 گرمی کاله ماست سون پرچرب 900 گرمی کاله
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  ماست سون پرچرب 900 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎20,493 تومان قیمت عادی ‎20,700 تومان
 13. شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎15,680 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 14. ماست یونانی کم چرب سطلی 1500 گرمی می ماس ماست یونانی کم چرب سطلی 1500 گرمی می ماس
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  ماست یونانی کم چرب سطلی 1500 گرمی می ماس
  قیمت ویژه ‎45,050 تومان قیمت عادی ‎53,000 تومان
 15. خامه صبحانه 100 گرمی میهن خامه صبحانه 100 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 100 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 16. ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح
  قیمت ویژه ‎44,650 تومان قیمت عادی ‎47,000 تومان
 17. کره 50 گرمی پگاه کره 50 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره 50 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎6,860 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 18. ماست یونانی پرچرب 1500 گرمی پگاه ماست یونانی پرچرب 1500 گرمی پگاه
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  ماست یونانی پرچرب 1500 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎49,104 تومان قیمت عادی ‎49,600 تومان
 19. ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎12,350 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 20. شیر نایلونی کم چرب 800ml میهن شیر نایلونی کم چرب 800ml میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر نایلونی کم چرب 800ml میهن
  قیمت ویژه ‎8,230 تومان قیمت عادی ‎8,400 تومان
 21. کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 22. کره پاستوریزه 50 گرمی کاله کره پاستوریزه 50 گرمی کاله
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کره پاستوریزه 50 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎6,650 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 23. کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 24. شیر کاکائو 220 سی سی پاک شیر کاکائو 220 سی سی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر کاکائو 220 سی سی پاک
  قیمت ویژه ‎5,880 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
صفحه
بر صفحه