قاشق، چنگال و کارد

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. ​سرویس قاشق چنگال 6 نفره نقره ای Home&You
  از ‎856,000 تومان
 2. چاقوی آشپزخانه مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو چاقوی آشپزخانه مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو
  • %20

  چاقوی آشپزخانه مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو
  قیمت ویژه ‎119,000 تومان قیمت عادی ‎149,000 تومان
 3. چاقوی آشپزخانه مدل Nancy صورتی روشن مادام کوکو چاقوی آشپزخانه مدل Nancy صورتی روشن مادام کوکو
  • %10

  چاقوی آشپزخانه مدل Nancy صورتی روشن مادام کوکو
  قیمت ویژه ‎89,000 تومان قیمت عادی ‎99,000 تومان
 4. چاقوی برش نان مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو چاقوی برش نان مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو
  • %20

  چاقوی برش نان مدل Nancy طوسی روشن مادام کوکو
  قیمت ویژه ‎119,000 تومان قیمت عادی ‎149,000 تومان
 5. کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎294,500 تومان قیمت عادی ‎309,500 تومان
 6. قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (12 پارچه) قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (12 پارچه)
  • %5

  قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (12 پارچه)
  قیمت ویژه ‎383,000 تومان قیمت عادی ‎403,000 تومان
 7. کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎216,500 تومان قیمت عادی ‎227,500 تومان
 8. قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎241,000 تومان قیمت عادی ‎253,500 تومان
 9. قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎125,000 تومان قیمت عادی ‎131,500 تومان
 10. قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎112,000 تومان قیمت عادی ‎117,500 تومان
 11. کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎284,000 تومان قیمت عادی ‎298,500 تومان
 12. قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎182,000 تومان قیمت عادی ‎191,500 تومان
 13. قاشق سرو خورشت ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه) قاشق سرو خورشت ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
  • %5

  قاشق سرو خورشت ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
  قیمت ویژه ‎53,000 تومان قیمت عادی ‎55,500 تومان
 14. قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎150,500 تومان قیمت عادی ‎158,000 تومان
 15. کارد کره خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه) کارد کره خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  • %5

  کارد کره خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎200,500 تومان قیمت عادی ‎211,000 تومان
 16. قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (12 پارچه) قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (12 پارچه)
  • %5

  قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (12 پارچه)
  قیمت ویژه ‎732,000 تومان قیمت عادی ‎770,500 تومان
 17. کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  کارد استیک 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎509,500 تومان قیمت عادی ‎536,000 تومان
 18. قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  قاشق سوپخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎419,000 تومان قیمت عادی ‎441,000 تومان
 19. کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  کارد غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎493,000 تومان قیمت عادی ‎518,500 تومان
 20. کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  کارد میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎378,000 تومان قیمت عادی ‎397,500 تومان
 21. قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  قاشق شربت خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎298,000 تومان قیمت عادی ‎313,500 تومان
 22. قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  قاشق مرباخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎221,500 تومان قیمت عادی ‎233,000 تومان
 23. قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  قاشق بستنی خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎260,000 تومان قیمت عادی ‎273,500 تومان
 24. قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه) قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  • %5

  قاشق چایخوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (6 پارچه)
  قیمت ویژه ‎210,000 تومان قیمت عادی ‎221,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

انواع سرویس قاشق و چنگال و کارد میوه خوری