topheader

topheaderبر صفحه
مرتب سازی:
جدیدترین
ارزان ترین
گران ترین
پربازدید ترین
پرفروش ترین
پرتخفیف ترین
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز طوسی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز طوسی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز زرشکی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز زرشکی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M108
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M108

4,558,0003,874,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M107
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M107

4,558,0003,874,300 تومان
40 41 42 ... +2
نیم بوت چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P10
15%

نیم بوت چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P10

2,685,0002,282,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P8
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P8

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی سرمه ای میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی سرمه ای میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی عسلی میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی عسلی میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M84
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M84

3,345,0002,843,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی میخچی Mikhchi مدل M66
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی میخچی Mikhchi مدل M66

3,345,0002,843,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت مردانه طبی شتری میخچی Mikhchi مدل H190
15%

بوت مردانه طبی شتری میخچی Mikhchi مدل H190

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H190
15%

بوت مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H190

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل M22
15%

بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل M22

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M22
15%

بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M22

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل M21
15%

بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل M21

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M21
15%

بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M21

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل G824
15%

بوت چرم مردانه طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل G824

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +2
بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل G824
15%

بوت چرم مردانه طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل G824

2,985,0002,537,250 تومان
40 41 42 ... +6
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل H35
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل H35

2,685,0002,282,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H35
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H35

2,685,0002,282,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک قهوه ای میخچی Mikhchi مدل E118
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک قهوه ای میخچی Mikhchi مدل E118

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک مشکی میخچی Mikhchi مدل E118
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک مشکی میخچی Mikhchi مدل E118

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای میخچی Mikhchi کدE116
15%

کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای میخچی Mikhchi کدE116

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi کد E116
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi کد E116

2,485,0002,112,250 تومان
41 42 43 ... +5
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل E114
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل E114

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +6
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل G532
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل G532

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 43 ... +4
کفش چرم مردانه رسمی میخچی Mikhchi مدل G531
15%

کفش چرم مردانه رسمی میخچی Mikhchi مدل G531

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +6
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V372
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V372

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V352
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V352

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P5
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P5

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P5
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P5

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +5
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P4
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P4

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P4
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P4

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +5
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H166
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H166

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H122
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H122

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش مردانه لوفر طبی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل واتیس 515
10%

کفش مردانه لوفر طبی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل واتیس 515

3,900,0003,510,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش مردانه کژوال طبی کرم گابیانی Gabiani مدل Z 712
10%

کفش مردانه کژوال طبی کرم گابیانی Gabiani مدل Z 712

3,900,0003,510,000 تومان
40 42 43 ... +1
فولدر بگ آبی صاد Saad مدل AA1004
10%

فولدر بگ آبی صاد Saad مدل AA1004

1,800,0001,620,000 تومان
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0402
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0402

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0501
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0501

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0301
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0301

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل MC0201
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل MC0201

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +1
کیف چرم اداری مشکی صاد Saad مدل AR0601
10%

کیف چرم اداری مشکی صاد Saad مدل AR0601

3,900,0003,510,000 تومان
کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3506
10%

کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3506

2,900,0002,610,000 تومان
کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3509
10%

کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3509

2,900,0002,610,000 تومان
کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3507
10%

کیف چرم اداری مردانه صاد Saad مدل RZ3507

2,900,0002,610,000 تومان
کفش چرم کژوال مردانه سبز صاد Saad کد YA10104
10%

کفش چرم کژوال مردانه سبز صاد Saad کد YA10104

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
ونس چرم مردانه سفید طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 710
20%

ونس چرم مردانه سفید طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 710

3,100,0002,480,000 تومان
37 38 39 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال سبز طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 707
20%

کفش چرم مردانه کژوال سبز طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 707

3,100,0002,480,000 تومان
41 42 43 ... +1
کفش چرم مردانه رسمی آکسفورد قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی ۱۱۲
25%

کفش چرم مردانه رسمی آکسفورد قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی ۱۱۲

3,900,0002,925,000 تومان
41 42 44
کیف اداری سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671
15%

کیف اداری سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671

1,744,0001,482,400 تومان
کیف اداری طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671
15%

کیف اداری طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671

1,744,0001,482,400 تومان
کیف اداری مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671
15%

کیف اداری مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل رکو کد NTLD671

1,744,0001,482,400 تومان
کیف مردانه دوشی طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671
15%

کیف مردانه دوشی طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671

697,600592,960 تومان
کیف مردانه دوشی سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671
15%

کیف مردانه دوشی سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671

697,600592,960 تومان
کیف مردانه دوشی مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671
15%

کیف مردانه دوشی مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل لسبو کد 671

697,600592,960 تومان
کوله پشتی لپ تاپ قرمز نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116
15%

کوله پشتی لپ تاپ قرمز نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116
15%

کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116
15%

کوله پشتی لپ تاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116
15%

کوله پشتی لپ تاپ مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل سیبن کد NTLB116

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل تمین کد NTLB115
15%

کوله پشتی لپ تاپ سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل تمین کد NTLB115

1,406,1001,195,185 تومان
کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل تمین کد NTLB115
15%

کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل تمین کد NTLB115

1,406,1001,195,185 تومان
کوله پشتی لپ تاپ قرمز نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114
15%

کوله پشتی لپ تاپ قرمز نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114
15%

کوله پشتی لپ تاپ طوسی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114
15%

کوله پشتی لپ تاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی لپ تاپ مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114
15%

کوله پشتی لپ تاپ مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل توبن کد NTLB114

1,656,8001,408,280 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سبز مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سبز مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سرمه ای آبی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سرمه ای آبی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی مشکی آبی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی مشکی آبی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113
15%

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی مشکی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل مایان کد NTLB113

2,953,9002,510,815 تومان
کوله پشتی لپتاپ سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل پترو کد NTLB112
15%

کوله پشتی لپتاپ سبز زیتونی نیلپر توریستر Nilper tourister مدل پترو کد NTLB112

2,136,4001,815,940 تومان
کوله پشتی لپتاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل پترو کد NTLB112
15%

کوله پشتی لپتاپ سرمه ای نیلپر توریستر Nilper tourister مدل پترو کد NTLB112

2,136,4001,815,940 تومان
کوله پشتی دانشجویی طوسی روشن نیلپر توریستر Nilper tourister مدل بوکان کد NTLB111
15%

کوله پشتی دانشجویی طوسی روشن نیلپر توریستر Nilper tourister مدل بوکان کد NTLB111

1,406,1001,195,185 تومان
بوت چرم مردانه سبز کاکتوس Cactus کد S4014
50%

بوت چرم مردانه سبز کاکتوس Cactus کد S4014

3,450,0001,725,000 تومان
41
کفش چرم مردانه کژوال مشکی کاکتوس Cactus کد S1010

کفش چرم مردانه کژوال مشکی کاکتوس Cactus کد S1010

2,450,000 تومان
40 41 43 ... +1
ونس چرم مردانه عسلی آریو کاکتوس Cactus کد S1009

ونس چرم مردانه عسلی آریو کاکتوس Cactus کد S1009

2,450,000 تومان
41 42 43 ... +1
ونس چرم مردانه سرمه ای کاکتوس Cactus کد S1009

ونس چرم مردانه سرمه ای کاکتوس Cactus کد S1009

2,450,000 تومان
40 41 42 ... +1
ونس چرم مردانه سرمه ای طوسی کاکتوس Cactus مدل رویال کد S1006

ونس چرم مردانه سرمه ای طوسی کاکتوس Cactus مدل رویال کد S1006

2,450,000 تومان
40 41 43
کیف چرم مردانه پاسپورتی مشکی فلوتر کاکتوس Cactus کد B4001

کیف چرم مردانه پاسپورتی مشکی فلوتر کاکتوس Cactus کد B4001

1,750,000 تومان
کیف چرم مردانه مشکی فلوتر کاکتوس Cactus کد B3002

کیف چرم مردانه مشکی فلوتر کاکتوس Cactus کد B3002

1,980,000 تومان
کیف چرم مردانه مشکی کروکدیل کاکتوس Cactus کد B3002

کیف چرم مردانه مشکی کروکدیل کاکتوس Cactus کد B3002

1,980,000 تومان
کیف چرم مردانه کراس بادی مشکی فلوتر کاکتوس Cactus leather کد B3001

کیف چرم مردانه کراس بادی مشکی فلوتر کاکتوس Cactus leather کد B3001

1,980,000 تومان
کیف چرم مردانه کراس بادی مشکی کروکدیل کاکتوس Cactus کد B3001

کیف چرم مردانه کراس بادی مشکی کروکدیل کاکتوس Cactus کد B3001

1,980,000 تومان
کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard
37%

کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard

3,820,0002,406,600 تومان
کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard
37%

کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard

3,820,0002,406,600 تومان
کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard
37%

کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.Lizard

3,820,0002,406,600 تومان
کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.KO
37%

کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.KO

3,820,0002,406,600 تومان
کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.KO
37%

کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68.KO

3,820,0002,406,600 تومان
کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG68
38%

کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG68

3,310,0002,052,200 تومان
کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68
38%

کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG68

3,310,0002,052,200 تومان
کیف چرم کراس بادی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG69
47%

کیف چرم کراس بادی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG69

3,540,0001,876,200 تومان
کیف چرم کراس بادی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG69
47%

کیف چرم کراس بادی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG69

3,540,0001,876,200 تومان
کیف چرم کراس بادی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG69
47%

کیف چرم کراس بادی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG69

3,540,0001,876,200 تومان
کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1
39%

کیف چرم دوشی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1

3,700,0002,257,000 تومان
کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1
39%

کیف چرم دوشی قهوه ای چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1

3,700,0002,257,000 تومان
کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1
39%

کیف چرم دوشی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DG67.1

3,700,0002,257,000 تومان

کیف و کفش مردانه

خرید کیف و کفش مردانه

کیف مردانه

کیف مردانه یکی از اکسسوری‌ های ضروری است که همیشه در کمد آقایان قرار دارد. معمولا در محیط های اداری، کاری و حتی هنگام سفر کیف به همراه آقایان است و وسایل مهمی مانند کیف پول مردانه، گوشی و مدارک را در آن می گذارند. کیف مردانه، افزون بر جهت نگهداری وسایل، از لحاظ زیبایی نیز کاربرد داشته و در حقیقت کامل کننده استایل آقایان است. افرادی که همیشه دغدغه گم کردن وسایل خود را دارند، داشتن کیف می تواند گزینه مناسب و امنی برای نگهداری اسناد، وسایل، کاغذ، خودکار و سایر لوازم شخصی آن ها باشد. کیف مردانه با ظواهر و جنس های متنوعی در بازار موجود است که می توان بنا بر سلیقه و دیگر اجزای هر سبک استایلی، آن را ست کرد. کیف چرمی مردانه معمولا در استایل های کلاسیک، رسمی و نیمه رسمی کاربرد دارد. از کیف های پارچه ای یا برزنتی مردانه نیز می توان در استایل های روزمره، راحتی و اسپرت استفاده کرد.

 

تقسیم‌بندی‌های کیف و کفش مردانه

 1. کفش مردانه
 2. کفش ورزشی مردانه
 3. صندل و دمپایی مردانه
 4. بوت و نیم بوت مردانه
 5. کیف اداری و لپ تاپ مردانه
 6. کیف پول مردانه
 7. کوله پشتی مردانه

 

انواع کیف مردانه

کیف مردانه همچون سایر اکسسوری ‌ها انواع گوناگون و مختلفی دارد و تنوع آن بسیار وسیع و گسترده است. برای انتخاب کیف، آنچه مورد اهمیت است، کاربرد کیف است. افرادی که به ‌دنبال کیف راحتی برای رفتن به سفر و گردش می ‌گردند، کوله پشتی یا کیف اسپرت انتخاب خوبی برای آن هاست، اما اگر به دنبال یک کیف مناسب برای مناسبت های رسمی یا اداری هستند، بهتر است از کیف دستی استفاده کنند. البته به غیر از کوله و کیف دستی، انواع مختلف دیگری از کیف وجود دارد که با توجه به شرایط از آن ها می ‌توان در مواقع و مناسبت های مختلف استفاده کرد:

 

دیدن، مقایسه، قیمت و خرید انواع محصولات اکسسوری مردانه

 

 • کیف مردانه جیبی : کیف جیبی یا جا کارتی همان گونه که از اسمش پیداست، به سادگی در جیب قرار می گیرد و می ‌توان برای قرار دادن کارت و وسایل کوچک از آن استفاده کرد. در بین انواع کیف ها، کیف جیبی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و تقریبا اکثر آقایان در میان کیف‌ های خود، حداقل یک کیف جیبی مردانه دارند که همیشه عضوی از استایلشان است.
 • کیف مردانه یک طرفه : یکی از سایر دیگر کیف ها، کیف های یک طرفه یا بندی هستند که معمولا زمانی استفاده می شوند که قرار نیست وسایل زیادی در کیف گذاشته شود. این نوع کیف ها به طور کج یا یک طرفه روی شانه‌ ها انداخته شده و عموما اندازه آن ها کوچک است.
 • کیف رودوشی : کیف رودوشی، بر روی دوش انداخته می شود و می ‌تواند یک بند کوتاه یا بلند داشته باشد. کیف رودوشی ساده از دسته کیف های دم دستی و بسیار کاربردی است که به‌ سادگی می توان از آن در بیرون استفاده کرد. از مدل کیف رودوشی مجلسی می توان در مجالس‎ و دورهمی ‌ها استفاده کرد.
 • کیف کمری : کیف کمری از راحت ‌ترین کیف ‌هایی است که می توان از آن استفاده کرد. کافی است آن را دور کمر بسته و راه رفت تا هیچ موقع فراموش نشود کیفی همراه خود دارید. این کیف به علت نوع بسته شدن خود، مطمئن ‌تر از سایر کیف ها بوده و اگر چیزی با ارزش و مهمی همراه فرد است بهتر است از این نوع کیف‌ ها استفاده کند تا کمتر نگران دزدیده شدن وسایل‌ خود باشد.
 • کیف اداری : کیف‌ های اداری بیشتر نقش یک دستیار وفادار را بر عهده دارند که همیشه افراد می ‌توانند از همراهی آن‌ ها اطمینان داشته باشند. یک کیف اداری مردانه فضای لازم برای نگهداری از انواع اسناد و مدارک، لپ تاپ، تبلت، قلم و خودکار، کارت اعتباری و سایر لوازم شخصی را دارد. معمولا این مدل کیف دارای قفلی مجهز است تا از امنیت اسناد و مدارک مهم اطمینان حاصل شود.
 • کیف دستی : کیف ‌های دستی یا همان کیف پاسپورتی یکی دیگر از انواع کیف مردانه است. این مدل کیف به همراه پالتو، کت و شلوار و کفش‌ های مجلسی و رسمی، برای داشتن استایلی کلاسیک و نیمه ‌رسمی بسیار کمک کننده خواهند بود. کیف‌ های دستی فضای نسبتا کمی دارند، در مقابل دارای جا کارتی و قفل ایمنی هستند که برای حمل لوازم مهم، ضروری‌ و کوچک بسیار مناسب ‌اند.

 

رنگ‌های محبوب کیف مردانه

معمولا برای آقایان رنگ‌ هایی مانند مشکی و قهوه ‌ای در خرید کیف رایج است. اما گاهی طوسی و سرمه‌ ای نیز در میان رنگ انواع کیف مردانه مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب رنگ کیف یک چیز کاملا سلیقه‌ ای بوده و باید مناسب و مطابق با پوشش و رنگ سایر دیگر اکسسوری ‎‌ها مانند کمربند و همچنین کفش مردانه انتخاب شود.

 

جنس های محبوب کیف مردانه

چرم، جیر و پارچه از جنس های پر طرفدار کیف است که در انتخاب آن‌ ها علاوه بر سلیقه، راحتی و کاربردشان نیز حائز اهمیت است. البته به طور کلی انواع کیف مردانه چرم به خصوص کیف مردانه چرم دست دوز مناسب برای جلسات کاری و اماکن رسمی است و سایر جنس‌ ها برای روزمره کاربردی هستند.

 

کفش مردانه

پوشاک مردانه از تنوع بسیار بالایی برخوردار است، از انواع متنوع بلوز و پیراهن گرفته تا کیف و کفش مردانه که تمامی آن‌ ها بر روی جذابیت استایل مردان و پسران جوان تأثیر بسزایی دارند. کفش یکی از اصلی ترین و مهم ‌ترین اجزای پوشش مردانه است. کفش‌ های مردانه دارای تنوع گسترده‌ ای هستند و در هزاران مدل و رنگ طراحی و تولید می ‌شوند. بعضی از آن‌ ها دست‌ دوز هستند و قیمت بسیار بیشتری دارند و از جیر و چرم نیز تهیه می ‌شوند. این موردها برای مراسمات و مجالس بسیار مناسب هستند و می ‌توان انواع متنوع آن‌ ها را با کت ‌و شلوارهای رسمی ست کرد.

کفش کالج مردانه یکی از کفش ‌های جذاب و محبوب مردان و مخصوصا پسران جوان است. این کفش ‌ها برای استفاده در محل کار، مهمانی، دانشگاه بسیار مناسب هستند و قابلیت ست شدن با شلوارهای پارچه ای، جین و کتان را دارند. این نوع کفش بسیار راحت است و رنگ مشکی آن پر طرفدارترین است. البته باید توجه داشت کفش کالج برای پوشیدن در زمستان و ایام بارانی مناسب نیست.

 

انواع کفش مردانه

کفش مردانه انواع گوناگون و متنوعی دارند که بر اساس موقعیت، شرایط و استایل مورد استفاده قرار می گیرند. انواع کفش مردانه شامل کفش ورزشی مردانه، صندل و دمپایی مردانه، بوت و نیم بوت مردانه و کفش مردانه مانند اکسفورد، دربی، لوفر یا همان کالج، اسنیکر و غیره است.

 • کفش دربی : یکی دیگر از طرح محبوب و جذاب رسمی برای آقایان، طرح دربی (Derby) است. این طرح شیک و مجلسی، شکل منحصر به فردی دارد و می توان از آن در مراسمات و مجالس متنوع استفاده کرد. دربی در بخش بالایی خود، دارای یک لایه اضافی است و به وسیله یک یا دو بند بسته می شود.
 • نیم بوت مردانه: نیم بوت مردانه شامل تقسیم بندی متنوعی از جمله work یا کار، اسب دوانی، چلسی، کوهنوردی، چوکاس، کپ توع و اسکی است که هر یک جذابیت و کارایی به خصوص خود را دارند.
 • کفش کالج : سبک کفش کالج شباهت بسیاری به پاپوش های سنتی و قدیمی دارد و هوا در آن به راحتی عبور و مرور می کند. کفش کالج معمولا برای استایل های کژوال مورد استفاده قرار می گیرد و به استفاده از آن ها در استایل های رسمی، زیاد جالب نیست.
 • کفش اسپرت : کفش اسپرت برای استفاده روزمره و پوشیدن به همراه شلوار های لی و تیشرت های رنگی، انتخاب خوب و مناسبی به حساب می آید.
 • کفش ورزشی : فرق کفش اسپرت مردانه و ورزشی در کارایی آن هاست. برای مثال اگر فردی کوهنورد است باید از نوع ورزشی مخصوص کوهنوردی استفاده کند تا در زمان صعود پاهایش صدمه نبیند. استفاده از سبک ها و طرح های متداول برای فعالیت های شدید ورزشی، به هیچ وجه مناسب نیست چرا که احتمال آسیب های جدی جسمی را در پی دارد.
 • صندل و دمپایی مردانه : صندل و دمپایی مردانه به دلیل راحتی و طراحی به خصوصش، مورد توجه اکثر آقایان است. طراحی خاص صندل و دمپایی مردانه، سبب جلوگیری از تعریق پا می شود. افراد می توانند صندل و دمپایی را در زمان سفر و در فصل تابستان کنار ساحل استفاده کنند. باید توجه داشت که صندل و دمپایی مردانه را نباید برای مهمانی، محیط های رسمی و اداری استفاده کرد.

 

اصول مهمی که در زمان خرید کفش مردانه باید در نظر گرفته شود

 • سایز کفش مناسب با سایز پا باشد.
 • مدل کفش مشخص شود (جنس، رنگ، استایل)
 • خرید از فروشگاه‌ هایی که تنوع بسیاری دارند، صورت بگیرد.

 

جنس و رنگ های پر طرفدار کفش مردانه

معمولا کفش مردانه از جنس پارچه، جیریا کفش مردانه چرم است که به دسته های چرم طبیعی و چرم مصنوعی تقسیم بندی می ‌شود. عموما رنگ‌ های قهوه ای، مشکی و سرمه ‌ای برای انتخاب کفش در بین آقایان بسیار محبوب است، چرا که به سادگی می ‌توانند آن را با سایر اجزای استایل خود همچون شلوار جین یا پارچه ‌ای ست کنند.

 

انواع برندهای کیف و کفش مردانه

 • برند دیوید جونز David Jones: برند دیوید جونز در سال 1838 میلادی در سیدنی با هدف تولید محصولاتی منحصر به فرد شروع به فعالیت کرد. برند دیوید جونز در حوزه تولید محصولات چرم (چرم مصنوعی) مانند کیف‌ های مردانه در انواع متنوع فعالیت دارد. کیفیت بالا و تنوع محصولات این برند توانسته طرفداران زیادی در میان مشتریان خود به دست آورد.
 • برند بیسراک Bisrak: برند بیسراک یکی از برندهای معتبر ایرانی در تولید محصولات چرمی است. این برند در محصولات خود از چرم شتری، بزی و گاوی استفاده می ‌کند که دارای انواع مختلف و گوناگونی است. محصولات این برند از ظرافت و کیفیت بالایی برخوردار هستند.
 • برند جامپ Jump : برند جامپ یک برند آمریکایی است که فعالیت خود را از سال 2015 آغاز کرده است. محصولات این برند با طراحی خاص، کیفیت بالا و ماندگاری بسیار زیاد افراد زیادی را به خود جذب کرده است.
 • برند آرتمن Artman : برند آرتمن از برندهای محبوب و معتبر ایرانی است. این برند همواره در تلاش است تا کفش هایی فاخر و برازنده برای مخاطبان خود تولید کند. محصولات این برند از طرح های خاص و متنوعی برخوردار هستند همچنین لازم به ذکر است تمامی تولیدات برند آرتمن از کیفیت بسیار خوب و بالا و قیمت مناسب نیز برخوردار هستند.

 

خرید کیف و کفش مردانه در فروشگاه اینترنتی مدیسه

قیمت کیف و کفش مردانه تابع عوامل گوناگونی است که زمان خرید باید آن ها را بررسی کرد تا بتوان بهترین محصول را با مناسب ترین قیمت خریداری کرد. مهم ‌ترین مسئله توجه به جنس کیف و کفش است، نکته مهم دیگر کیفیت زیپ و دوخت محصول است. در فروشگاه اینترنتی مدیسه انواع متنوع محصولات کیف و کفش مردانه از بهترین برندها با برترین کیفیت ها موجود است که این امکان را به شما میدهد، به سادگی از بین هزاران محصول، کالای موردپسند و مطابق با سلیقه خود را انتخاب و تهیه نمایید.