topheader

topheaderبر صفحه
مرتب سازی:
جدیدترین
ارزان ترین
گران ترین
پربازدید ترین
پرفروش ترین
پرتخفیف ترین
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز طوسی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز طوسی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز زرشکی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز زرشکی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M104
15%

کفش چرم مردانه رسمی دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M104

3,785,0003,217,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M108
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M108

4,558,0003,874,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M107
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک دست دوز مشکی میخچی Mikhchi مدل M107

4,558,0003,874,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P8
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P8

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی سرمه ای میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی سرمه ای میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی عسلی میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی عسلی میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل E6
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل E6

2,678,0002,276,300 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M84
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل M84

3,345,0002,843,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی میخچی Mikhchi مدل M66
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی میخچی Mikhchi مدل M66

3,345,0002,843,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل H35
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل H35

2,685,0002,282,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H35
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل H35

2,685,0002,282,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک قهوه ای میخچی Mikhchi مدل E118
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک قهوه ای میخچی Mikhchi مدل E118

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی هشترک مشکی میخچی Mikhchi مدل E118
15%

کفش چرم مردانه رسمی هشترک مشکی میخچی Mikhchi مدل E118

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای میخچی Mikhchi کدE116
15%

کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای میخچی Mikhchi کدE116

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi کد E116
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi کد E116

2,485,0002,112,250 تومان
41 42 43 ... +5
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل E114
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل E114

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +6
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل G532
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل G532

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 43 ... +4
کفش چرم مردانه رسمی میخچی Mikhchi مدل G531
15%

کفش چرم مردانه رسمی میخچی Mikhchi مدل G531

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +6
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V372
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V372

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V352
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل V352

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P5
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P5

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P5
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P5

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +5
کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P4
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی قهوه ای میخچی Mikhchi مدل P4

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P4
15%

کفش چرم مردانه کژوال طبی مشکی میخچی Mikhchi مدل P4

2,285,0001,942,250 تومان
40 41 42 ... +5
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H166
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H166

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H122
15%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی میخچی Mikhchi مدل H122

2,485,0002,112,250 تومان
40 41 42 ... +2
کفش مردانه لوفر طبی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل واتیس 515
10%

کفش مردانه لوفر طبی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل واتیس 515

3,900,0003,510,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش مردانه کژوال طبی کرم گابیانی Gabiani مدل Z 712
10%

کفش مردانه کژوال طبی کرم گابیانی Gabiani مدل Z 712

3,900,0003,510,000 تومان
40 42 43 ... +1
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0402
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0402

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0501
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0501

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0301
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad کد MC0301

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad  مدل MC0201
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل MC0201

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم کژوال مردانه سبز صاد Saad کد YA10104
10%

کفش چرم کژوال مردانه سبز صاد Saad کد YA10104

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
ونس چرم مردانه سفید طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 710
20%

ونس چرم مردانه سفید طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 710

3,100,0002,480,000 تومان
37 38 39 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال سبز طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 707
20%

کفش چرم مردانه کژوال سبز طوسی گابیانی Gabiani مدل زدات 707

3,100,0002,480,000 تومان
41 42 43 ... +1
کفش چرم مردانه رسمی آکسفورد قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی ۱۱۲
25%

کفش چرم مردانه رسمی آکسفورد قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی ۱۱۲

3,900,0002,925,000 تومان
41 42 44
کفش چرم مردانه کژوال مشکی کاکتوس Cactus کد S1010

کفش چرم مردانه کژوال مشکی کاکتوس Cactus کد S1010

2,450,000 تومان
40 41 43 ... +1
ونس چرم مردانه عسلی آریو کاکتوس Cactus کد S1009

ونس چرم مردانه عسلی آریو کاکتوس Cactus کد S1009

2,450,000 تومان
41 42 43 ... +1
ونس چرم مردانه سرمه ای کاکتوس Cactus کد S1009

ونس چرم مردانه سرمه ای کاکتوس Cactus کد S1009

2,450,000 تومان
40 41 42 ... +1
ونس چرم مردانه سرمه ای طوسی کاکتوس Cactus مدل رویال کد S1006

ونس چرم مردانه سرمه ای طوسی کاکتوس Cactus مدل رویال کد S1006

2,450,000 تومان
40 41 43
کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای صاد Saad مدل GH0102
10%

کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای صاد Saad مدل GH0102

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل GH0101
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل GH0101

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DK59.m
36%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی چرم بارز Charm Barez مدل DK59.m

4,620,0002,956,800 تومان
40 41 42
کفش چرم مردانه رسمی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DK81.A
37%

کفش چرم مردانه رسمی عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DK81.A

4,700,0002,961,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی امشاسپند Amshaspand مدل ARNIK
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی امشاسپند Amshaspand مدل ARNIK

2,384,0002,145,000 تومان
42 43 44
کفش مردانه کژوال سفید طوسی هومنیتی WHOMANITY مدل WYMSHS036
15%

کفش مردانه کژوال سفید طوسی هومنیتی WHOMANITY مدل WYMSHS036

2,199,0001,869,150 تومان
44
کفش چرم مردانه کژوال طبی آبی گابیانی Gabiani مدل Z 707
18%

کفش چرم مردانه کژوال طبی آبی گابیانی Gabiani مدل Z 707

3,450,0002,829,000 تومان
40 42 43 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال طبی اشبالت طوسی گابیانی Gabiani مدل Z 707
18%

کفش چرم مردانه کژوال طبی اشبالت طوسی گابیانی Gabiani مدل Z 707

3,450,0002,829,000 تومان
40 42 43
ونس مردانه هوگرو 10480
20%

ونس مردانه هوگرو 10480

4,399,0003,519,200 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه سبز گابیانی Gabiani مدل زدات 707
18%

کفش چرم مردانه سبز گابیانی Gabiani مدل زدات 707

3,450,0002,829,000 تومان
40 42 43 ... +1
کفش مردانه کژوال مشکی هومنیتی Whomanity مدل SAD515-1
15%

کفش مردانه کژوال مشکی هومنیتی Whomanity مدل SAD515-1

1,299,0001,104,150 تومان
44
کفش مردانه کژوال سفید مشکی هومنیتی Whomanity مدل MIKAEL
15%

کفش مردانه کژوال سفید مشکی هومنیتی Whomanity مدل MIKAEL

1,499,0001,274,150 تومان
42 43 44
کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل MC0201
10%

کالج چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل MC0201

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال آبی نفتی صاد Saad مدل BE0202
10%

کفش چرم مردانه کژوال آبی نفتی صاد Saad مدل BE0202

2,850,0002,565,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل BE0201
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل BE0201

2,850,0002,565,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای صاد Saad مدل AN0502
10%

کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای صاد Saad مدل AN0502

3,300,0002,970,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0801
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0801

3,350,0003,015,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0701
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0701

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل DR1201
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل DR1201

2,800,0002,520,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش مردانه روزمره مشکی صاد Saad مدل AL7601
10%

کفش مردانه روزمره مشکی صاد Saad مدل AL7601

3,450,0003,105,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه مشکی پاما Pama مدل K0807
35%

کفش چرم مردانه مشکی پاما Pama مدل K0807

2,859,0001,858,350 تومان
40 41 42 ... +3
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA10301
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA10301

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA8704
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA8704

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال سرمه ای صاد Saad مدل AL7501
10%

کفش چرم مردانه کژوال سرمه ای صاد Saad مدل AL7501

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال طوسی صاد Saad مدل AL3403
10%

کفش چرم مردانه کژوال طوسی صاد Saad مدل AL3403

2,950,0002,655,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA9101
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل YA9101

2,900,0002,610,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال سفید صاد Saad مدل YA11602
10%

کفش چرم مردانه کژوال سفید صاد Saad مدل YA11602

3,600,0003,240,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل AL6002
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل AL6002

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 43 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال خاکستری صاد Saad مدل AL5202
10%

کفش چرم مردانه کژوال خاکستری صاد Saad مدل AL5202

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL5001
10%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL5001

3,750,0003,375,000 تومان
40 42 43 ... +2
کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL4901
10%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL4901

3,700,0003,330,000 تومان
40 41 42 ... +3
کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL4701
10%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی صاد Saad مدل AL4701

3,700,0003,330,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم  مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل AL7201
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل AL7201

3,400,0003,060,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0101
10%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی صاد Saad مدل MC0101

3,550,0003,195,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال صاد Saad مدل AN0301
10%

کفش چرم مردانه کژوال صاد Saad مدل AN0301

3,200,0002,880,000 تومان
40 41 44
کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی 119
20%

کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای گابیانی Gabiani مدل نرسی 119

4,790,0003,832,000 تومان
40 41 42 ... +3
کفش چرم مردانه رسمی مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 119
20%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 119

4,790,0003,832,000 تومان
40 41 42 ... +2
ونس ساده مردانه هوگرو 10431
30%

ونس ساده مردانه هوگرو 10431

4,350,0003,045,000 تومان
40 41 42 ... +2
ونس ساده مردانه 10430 هوگرو
30%

ونس ساده مردانه 10430 هوگرو

4,300,0003,010,000 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه رسمی مشکی گابیانی Gabiani مدل آرتا 305
24%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی گابیانی Gabiani مدل آرتا 305

2,450,0001,862,000 تومان
40 41 42
کفش چرم مردانه رسمی عسلی گابیانی Gabiani مدل آرتا 305
24%

کفش چرم مردانه رسمی عسلی گابیانی Gabiani مدل آرتا 305

2,450,0001,862,000 تومان
40
کفش چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 105
20%

کفش چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 105

5,235,0004,188,000 تومان
40 41 42 ... +2
کفش رسمی چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 112
15%

کفش رسمی چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل نرسی 112

3,900,0003,315,000 تومان
40 41 44
ونس چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل زدات 711
20%

ونس چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل زدات 711

3,420,0002,736,000 تومان
40 43 44
کفش چرم مردانه کژوال سبز گابیانی Gabiani مدل واتیس 511
30%

کفش چرم مردانه کژوال سبز گابیانی Gabiani مدل واتیس 511

3,685,0002,579,500 تومان
41
کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای پاما Pama مدل QQ772
60%

کفش چرم مردانه رسمی قهوه ای پاما Pama مدل QQ772

2,709,0001,083,600 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه رسمی مشکی پاما Pama مدل K0053
35%

کفش چرم مردانه رسمی مشکی پاما Pama مدل K0053

2,749,0001,786,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE407
35%

کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE407

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال سرمه ای زرد پاما Pama مدل AE509
35%

کفش چرم مردانه کژوال سرمه ای زرد پاما Pama مدل AE509

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE628
35%

کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE628

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال طوسی پاما Pama مدل AE612
35%

کفش چرم مردانه کژوال طوسی پاما Pama مدل AE612

3,029,0001,968,850 تومان
42
کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE407
35%

کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE407

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال چرم مشکی پاما مدل AE631
35%

کفش چرم مردانه کژوال چرم مشکی پاما مدل AE631

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال مشکی پاما Pama مدل AE407
35%

کفش چرم مردانه کژوال مشکی پاما Pama مدل AE407

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE628
35%

کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE628

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE509
35%

کفش چرم مردانه کژوال عسلی پاما Pama مدل AE509

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +1
کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE612
35%

کفش چرم مردانه کژوال سفید پاما Pama مدل AE612

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +2
کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای کرم پاما Pama مدل AE509
35%

کفش چرم مردانه کژوال قهوه ای کرم پاما Pama مدل AE509

3,029,0001,968,850 تومان
40 41 42 ... +1

کفش مردانه

خرید کفش مردانه

کفش مردانه

یکی از آیتم های مهم و اصلی استایل آقایان انواع در لاین کیف و کفش مردانه ، کفش مردانه است که نقش مهمی را در راحتی و پوشش ایفا می کنند. بر این اساس باید دو ویژگی جذابیت و کیفیت را در خود داشته باشند. تمامی افراد کفش مردانه روزمره، ورزشی یا اسپرت و مجلسی را به ترتیب می‌ توانند در محیط کار و به صورت روزمره، باشگاه یا موقع پیاده روی و در مجالس‎ بپوشند. بر همین اساس کفش ‌ها می ‌توانند کاربردهای متنوع و گوناگونی داشته باشند.

علاوه بر اهمیت به نوع کفش افراد باید موارد بسیار دیگری را نیز در نظر بگیرند. یکی از این موارد راحتی و جنس کفش است. برای اینکه کفش جدید به پای فرد صدمه نزند باید به هماهنگی با کف و ساق پای خود و پاشنه آن توجه کند. زیره کفش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و پای افراد در آن نباید احساس زبری و سختی داشته باشد. سایز کفش نیز بسیار مهم است و بهتر است برای خرید کفش در هنگام عصر اقدام کرد چرا که سایز پای افراد مقداری بزرگتر می‌ شود و در نتیجه به حداکثر خود می ‌رسد.

 

دیدن، مقایسه، قیمت و خرید انواع محصولات کفش ورزشی مردانه

 

انواع کفش مردانه

تصور اینکه خانم ها در خرید کفش با انتخاب های متنوع تری نسبت به آقایان مواجه اند کاملا اشتباه است. یک ضرب المثل قدیمی ایتالیایی اینگونه می گوید: اخلاق، شخصیت مرد را ساخته و کفش، استایل او را. افراد کفشی که برای لباس خود انتخاب می کنند بیشتر از هر آیتم دیگری به چشم می آید و اگر آن کفش با استایل آن ها و موقعیتی که در آن حضور دارند تناسب نداشته باشد مستقیما بد سلیقه بودنشان را منعکس خواهد کرد. آغاز هر فصل می تواند زمان مناسبی برای مرتب کردن کمد کفش ها باشد.

باید کفش های قدیمی و رنگ و رو رفته را جلا داد، آن ها را که از مد افتاده اند یا مستهلک شده اند از کمد خارج کرد و اطمینان یافت که همیشه، برای هر موقعیتی، یک کفش مناسب در کمدتان وجود دارد. سالیان سال است که طراحان و تولیدکنندگان کفش مردانه با انواع متریال مانند چرم، پارچه و جیر کار کرده اند، شکل پاشنه، قالب و نوک کفش ها را تغییر داده اند و رنگ های مختلف و متنوع را کنار هم نشانده اند. اما از این میان چندین مدل کفش وجود دارد که تمام آقایان باید در کمدشان داشته باشند.

 

کفش بروگ

بروگ، یک مدل کفش کلاسیک و رسمی مردانه بوده که با حفره های ریز و تزیینی روی پنجه آن، سناخته می شود. بروگ یکی از قدیمی ترین انواع کفش مجلسی مردانه است که غالبا آن را برای فضاهای رسمی و قرارهای کاری استفاده می کنند. با این حال بروگ را می توان در استایل اسمارت کژوال استفاده کرد تا به ست تیشرت، پلیور و کت اسپرت رسمیت بیشتری ببخشد.

 

کفش لوفر

لوفر، نوعی از کفش کالج است که شباهت بسیار به کفش های کلاسیک رسمی دارد، با این تفاوت که بندی برای بسته شدن روی آن وجود ندارد. افراد می توانند لوفر را در ست های رسمی خود به کار ببرند و با آن استایل کژوال روزمره را به اسمارت کژوال تبدیل کنند یا حتی برای قدم زدن در ساحل از آن استفاده کنند.

 

کفش آکسفورد

کفش آکسفورد، یکی از شیک ترین و رسمی ترین مدل کفشی است که آقایان می توانند از آن استفاده کنند. آکسفورد که ریشه در اسکاتلند و ایرلند دارد، شهرت خود را مدیون زمانی است که دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلستان آن را به جای بوت و نیم بوت برگزیدند. کسانی که به دنبال بهترین گزینه برای یک استایل کاملا رسمی و کلاسیک می گردند، می توانند کفش آکسفورد را انتخاب کنند. محبوب ترین رنگ های آن، قهوه ای سوخته و مشکی است. اغلب انواع کفش های مجلسی مردانه، بعدها با الهام از کفش آکسفورد طراحی شدند.

 

کفش موکازین

کفش مدل موکازین که از که جهت های متعددی شباهت زیادی به کفش لوفر دارد و نوع دیگری از کفش کالج است، غالبا از جنس چرم تهیه می شود و دارای کفیِ نرم و انعطاف پذیر است. این کفش بسیار راحت بوده و نخستین بار توسط بومیان امریکایی استفاده شد. نوع اصیل و سنتی این کفش ها دارای یک منگوله و تزئیناتِ سوزن دوزی شده روی کفش است اما انواع مدل های مدرن آن را معمولا ساده می سازند.

 

کفش کتانی

کفش کتانی یا همان اسنیکر، کفشی راحتی است که برای ورزش و فعالیت به کار می رود. کتانی، آیتمی کژوال و اسپرت است. با این وجود کتانی ساده، تخت و سفید رنگ، تقریبا با هر لباسی ست می شود. پوشیدن آن با لباس های رسمی نیز می تواند استایلی اسمارت-کژوال برای فرد بسازد. افرادی که به دنبال یک جفت کتانی هستند که همه جا بتوانند از آن استفاده کنند، باید به دنبال انواع ساده و تک رنگ آن بروند و تا حد امکان کفی های تخت را انتخاب کنند.

 

کفش دربی

دربی نیز کفشی مجلسی و رسمی است . با آنکه شباهت بسیار زیادی به کفش بروگ دارد اما فاقد آن تزئیناتِ حفره-مانند روی بروگ است.

 

بوت و نیم بوت

بوت و نیم بوت های مردانه یکی از مهم ترین آیتم های کمد لباس هر آقای شیک پوش و بهترین گزینه برای روزهای سرد زمستان هستند. نیم بوت های تخت و ظریف مردانه که غالبا از جیر تهیه می شوند و تا بالای قوزک پا را می پوشانند و بوت ها که دارای ساق بلندی هستند، می توانند در استایل های رسمی و کژوال، محل کار یا مهمانی، همیشه همراه افراد باشند و ست کردن آن با هر لباسی بسیار کار ساده و راحتی است.

 

کفش مانک

کفش های مانک، شباهت زیادی به کفش های رسمی داشته اما فاقد بند است. مانک دارای یک یا دو سگک کوچک غالبا تزیینی است که در یک طرف کفش بسته می شوند. کفش مانک نیز آیتمی همه کاره است که در استایل های رسمی و کژوال مردانه کاربرد دارد.

 

صندل

صندل های مردانه نیز از موارد مورد نیاز و اساسی کمد آقایان است که مخصوصا در آب و هوای گرم بسیار کاربرد دارد. صندل مردانه پشت باز می تواند برای نواحی ساحلی و تفریحی یا در یک استایل کژوال برای بیرون از منزل به کار رود و صندل مردانه پشت بسته، در سفرهای جاده ای، کوه نوردی و فعالیت ها نیز بسیار کاربردی خواهند بود.

 

کفش کالج

سبک کفش کالج شباهت بسیاری به پاپوش های سنتی و قدیمی دارد و هوا در آن به راحتی عبور و مرور می کند. کفش کالج عموما برای استایل های کژوال به کار می رود و به استفاده از آن ها در استایل های رسمی، زیاد جالب نیست.

 

جنس و رنگ های پرطرفدار کفش مردانه

معمولا کفش مردانه از جنس پارچه، جیر یا چرم است که به چرم طبیعی و چرم مصنوعی تقسیم بندی می ‌شوند. معمولا رنگ‌ های قهوه ای، مشکی و سرمه ‌ای در بین آقایان برای انتخاب کفش بسیار پرطرفدار است، چرا که به سادگی می ‌توانند آن را با سایر اجزای استایل خود همچون شلوار جین یا پارچه ‌ای ست کنند.

 

انواع برندهای کفش مردانه

  • برند جامپ Jump : برند جامپ یک برند آمریکایی است که فعالیت خود را از سال 2015 آغاز کرده است. محصولات این برند با طراحی خاص، کیفیت بالا و ماندگاری بسیار زیاد افراد زیادی را به خود جذب کرده است.
  • برند سورا Sora : برند سورا یکی از تولیدکنندگان با سابقه در زمینه پوشاک و کفش هایی از این قبیل بوده که قیمت مناسب و پایین در کنار کیفیت عالی محصولات این برند از نقاط قوت آن به حساب می ‌آید.
  • برند آرتمن Artman : برند آرتمن از برندهای محبوب و معتبر ایرانی است. این برند همواره در تلاش است تا کفش هایی فاخر و برازنده برای مخاطبان خود تولید کند. محصولات این برند از طرح های خاص و متنوعی برخوردار هستند همچنین لازم به ذکر است تمامی تولیدات برند آرتمن از کیفیت بسیار خوب و بالا و قیمت مناسب نیز برخوردار هستند.
  • برند امشاسپندAmshaspand : یکی دیگر از برندهای معتبر و خوش نام ایرانی است که در حوزه تولید انواع محصولات خاص و متنوع فعالیت دارد و نسبت قیمت به کیفیت کالاهایی که به مشتریان خود ارائه می ‌دهد، بسیار عالی است.

 

خرید کفش مردانه در فروشگاه اینترنتی مدیسه

قیمت کفش مزدانه بسته به موارد مختلفی همچون مدل از جمله کالج، بوت و نیم بوت، کتانی و ...، جنس، برند، کاربرد و غیره متفاوت است. در فروشگاه اینترنتی مدیسه محصولات متنوعی از نظر رنگ، برند، طرح و .... برای مشتریان فراهم کرده ایم تا به سادگی افراد بتوانند از میان آن ها طبق سلیقه دلخواه و نیاز خود انتخاب کنند. در فروشگاه مدیسه متنوع ترین و با کیفیت ترین محصولات را می توانید مشاهده کنید و پس از انتخاب محصول دلخواه، سفارش خود را ثبت کرده و سپس در کوتاه ترین زمان ممکن درب منزل خود تحویل بگیرید. همچنین مدیسه اصالت و کیفیت تمامی کالاهای خود را تضمین می کند.