topheaderبر صفحه
مرتب سازی:
جدیدترین
ارزان ترین
گران ترین
پربازدید ترین
پرفروش ترین
پرتخفیف ترین
صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6020
10%

صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6020

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه نقره ای رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6020
10%

صندل زنانه نقره ای رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6020

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6018
10%

صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6018

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015
10%

صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه طوسی روشن رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015
10%

صندل زنانه طوسی روشن رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه سفید رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015
10%

صندل زنانه سفید رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6015

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013
10%

صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه نسکافه ای رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013
10%

صندل زنانه نسکافه ای رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه شتری رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013
10%

صندل زنانه شتری رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6013

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010
10%

صندل زنانه مشکی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه سفید رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010
10%

صندل زنانه سفید رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
صندل زنانه صورتی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010
10%

صندل زنانه صورتی رزمری Rose Merry مدل ROSE MERRY SH6010

4,127,0003,714,300 تومان
37 38 39 ... +2
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW23

335,000268,000 تومان
36 39 40
جت
دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW40
20%

دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW40

335,000268,000 تومان
36 37 38 ... +2
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW86

335,000268,000 تومان
36 37 38 ... +2
جت
دمپایی زنانه صورتی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW84
20%

دمپایی زنانه صورتی پایون بیسراک Bisrak مدل DornaW84

335,000268,000 تومان
36 37 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل VarnaW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل VarnaW23

393,000314,400 تومان
37 38 40
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل VarnaW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل VarnaW43

393,000314,400 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW07

393,000314,400 تومان
37 38 39
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW86

393,000314,400 تومان
37 38 39
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW23

393,000314,400 تومان
38 40
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل GloryW99

393,000314,400 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل BarsamW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل BarsamW07

348,000278,400 تومان
40
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل BarsamW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل BarsamW99

348,000278,400 تومان
38 39
جت
دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW25
20%

دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW25

319,000255,200 تومان
37 38
جت
دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW20
20%

دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW20

319,000255,200 تومان
37 38 40
جت
دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW66
20%

دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW66

319,000255,200 تومان
37 39 40
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل DarsiW43

319,000255,200 تومان
38 39 40
جت
دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW66
20%

دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW66

366,000292,800 تومان
37 39
جت
دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW25
20%

دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW25

366,000292,800 تومان
39 40
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل RoyalW43

366,000292,800 تومان
39 40
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW23

635,000508,000 تومان
37 38 39
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW43

635,000508,000 تومان
37 39 40
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل CrocsW99

635,000508,000 تومان
37 40
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW86

366,000292,800 تومان
38 39 40
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW07

366,000292,800 تومان
39
جت
دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW40
20%

دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW40

366,000292,800 تومان
38
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل SayehW99

366,000292,800 تومان
40
جت
دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW25
20%

دمپایی زنانه شیری پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW25

333,000266,400 تومان
37 38
جت
دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW20
20%

دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW20

333,000266,400 تومان
37
جت
دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW66
20%

دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل BaharW66

333,000266,400 تومان
39
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل ShaikaW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل ShaikaW07

319,000255,200 تومان
37 38
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل ShaikaW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل ShaikaW43

319,000255,200 تومان
37 38 39
جت
دمپایی زنانه رز گلد پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW26
20%

دمپایی زنانه رز گلد پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW26

366,000292,800 تومان
38 39 40
جت
دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW40
20%

دمپایی زنانه سبز مغز پسته ای پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW40

366,000292,800 تومان
37 40
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW86

366,000292,800 تومان
38 39 40
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل ShaliW99

366,000292,800 تومان
39 40
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW23

357,000285,600 تومان
37
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW86

357,000285,600 تومان
40-41 37
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW43

357,000285,600 تومان
40-41 37 39
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل RamaW99

357,000285,600 تومان
37 39
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW86

357,000285,600 تومان
38 39
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW07

357,000285,600 تومان
37 39 40
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW23

357,000285,600 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW43

357,000285,600 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل MayaW99

357,000285,600 تومان
40
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW86

388,000310,400 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW23

388,000310,400 تومان
37 38 39
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW43

388,000310,400 تومان
37 38 40
جت
دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW07
20%

دمپایی زنانه کرم پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW07

388,000310,400 تومان
38 40
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل TimoW99

388,000310,400 تومان
37 38
جت
دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW23
20%

دمپایی زنانه نارنجی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW23

299,000239,200 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW86
20%

دمپایی زنانه کالباسی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW86

299,000239,200 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل HarmonyW99

299,000239,200 تومان
39 40
جت
دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW66
20%

دمپایی زنانه سرخابی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW66

319,000255,200 تومان
39 40
جت
دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW20
20%

دمپایی زنانه هلویی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW20

319,000255,200 تومان
37 38 39 ... +1
جت
دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW43
20%

دمپایی زنانه سبز پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW43

319,000255,200 تومان
37 38
جت
دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW99
20%

دمپایی زنانه مشکی پایون بیسراک Bisrak مدل BarfiW99

319,000255,200 تومان
39 40
صندل زنانه کرم صاد Saad مدل FK0401
25%

صندل زنانه کرم صاد Saad مدل FK0401

1,200,000900,000 تومان
36 37 38 ... +3
صندل زنانه کرم صاد Saad مدل FK0601
25%

صندل زنانه کرم صاد Saad مدل FK0601

1,300,000975,000 تومان
36 37 38 ... +3
دمپایی زنانه صورتی پاما Pama مدل E611B

دمپایی زنانه صورتی پاما Pama مدل E611B

293,000 تومان
36 37 38 ... +3
دمپایی زنانه قرمز پاما Pama مدل E611B

دمپایی زنانه قرمز پاما Pama مدل E611B

293,000 تومان
36 37 38 ... +3
دمپایی زنانه مشکی پاما Pama مدل E611B

دمپایی زنانه مشکی پاما Pama مدل E611B

293,000 تومان
36 37 38 ... +3
دمپایی زنانه رو فرشی تیکا قرمز پاما Pama مدل HZTKA

دمپایی زنانه رو فرشی تیکا قرمز پاما Pama مدل HZTKA

465,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی ترانه سبز روشن پاما Pama مدل HZTNE

دمپایی زنانه رو فرشی ترانه سبز روشن پاما Pama مدل HZTNE

465,000 تومان
37 38 39 ... +1
دمپایی زنانه رو فرشی ترانه مشکی پاما Pama مدل HZTNE

دمپایی زنانه رو فرشی ترانه مشکی پاما Pama مدل HZTNE

465,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی رومینا کرم پاما Pama مدل HZRMN

دمپایی زنانه رو فرشی رومینا کرم پاما Pama مدل HZRMN

444,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی رومینا مشکی پاما Pama مدل HZRMN

دمپایی زنانه رو فرشی رومینا مشکی پاما Pama مدل HZRMN

444,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی برفین صورتی پاما Pama مدل HZBRF

دمپایی زنانه رو فرشی برفین صورتی پاما Pama مدل HZBRF

535,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ صورتی پاما Pama مدل HZBHR

دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ صورتی پاما Pama مدل HZBHR

535,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ بنفش پاما Pama مدل HZBHR

دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ بنفش پاما Pama مدل HZBHR

535,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ مشکی پاما Pama مدل HZBHR

دمپایی زنانه رو فرشی بهرخ مشکی پاما Pama مدل HZBHR

535,000 تومان
37 38 39 ... +2
دمپایی زنانه رو فرشی همدم صورتی پاما Pama مدل HZHMD

دمپایی زنانه رو فرشی همدم صورتی پاما Pama مدل HZHMD

424,000 تومان
37 38 39 ... +1
دمپایی زنانه رو فرشی همدم بنفش پاما Pama مدل HZHMD

دمپایی زنانه رو فرشی همدم بنفش پاما Pama مدل HZHMD

424,000 تومان
37 38 39 ... +1
دمپایی زنانه رو فرشی همدم کرم پاما Pama مدل HZHMD

دمپایی زنانه رو فرشی همدم کرم پاما Pama مدل HZHMD

424,000 تومان
37 38 39 ... +1
دمپایی زنانه رو فرشی همدم مشکی پاما Pama مدل HZHMD

دمپایی زنانه رو فرشی همدم مشکی پاما Pama مدل HZHMD

424,000 تومان
37 38 39 ... +1
صندل زنانه سبز صاد Saad مدل KG7103
25%

صندل زنانه سبز صاد Saad مدل KG7103

1,100,000825,000 تومان
36 37 38 ... +2
صندل زنانه صاد Saad مدل KG7102
25%

صندل زنانه صاد Saad مدل KG7102

1,100,000825,000 تومان
36 37 38 ... +1
صندل زنانه قهوه ای روشن صاد Saad مدل KG7002
25%

صندل زنانه قهوه ای روشن صاد Saad مدل KG7002

1,100,000825,000 تومان
37 38 39
جت
صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHE02-01
10%

صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHE02-01

1,799,0001,619,100 تومان
37 38 40
جت
صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHE02-03
10%

صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHE02-03

1,799,0001,619,100 تومان
38 39 40
جت
صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHCX2301
10%

صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHCX2301

1,799,0001,619,100 تومان
37 38 40
جت
صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHESTE-01L
10%

صندل زنانه پاشنه بلند مشکی هومنیتی Whomanity مدل WYWSHESTE-01L

1,799,0001,619,100 تومان
36 37
جت
صندل زنانه سفید خال خالی مشکی آلفا Alfa طرح پاپیون
20%

صندل زنانه سفید خال خالی مشکی آلفا Alfa طرح پاپیون

750,000597,000 تومان
38
صندل زنانه سبز صاد Saad مدل KG7103
25%

صندل زنانه سبز صاد Saad مدل KG7103

1,100,000825,000 تومان
36 37 38 ... +2
صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG6201
25%

صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG6201

1,100,000825,000 تومان
36 37 38 ... +2
صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4801
25%

صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4801

1,100,000825,000 تومان
37 38 39 ... +1
صندل زنانه مشکی کرم صاد Saad مدل KG4601
25%

صندل زنانه مشکی کرم صاد Saad مدل KG4601

1,100,000825,000 تومان
37 38 39 ... +1
صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4501
25%

صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4501

1,100,000825,000 تومان
36 37 38 ... +2
صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4103
25%

صندل زنانه مشکی صاد Saad مدل KG4103

1,200,000900,000 تومان
37 40

خرید صندل و دمپایی زنانه

صندل زنانه

از پاپوش های زنانه می توان به صندل و دمپایی زنانه اشاره داشت که بسیار محبوب و پر استفاده است. صندل زنانه مدلی از پاپوش بدون بند و سبک است که پشت آن می‌تواند باز یا بسته باشد و در لاین کیف و کفش زنانه قرار می گیرد. از این نوع پاپوش ‌ها اکثرا در خانه یا در فصل های گرم سال برای بیرون از خانه استفاده می ‌شود. در حقیقت صندل زنانه امروزه جایگزین دمپایی شده است و انواع و جنس ‌های متنوعی دارد. صندل زنانه زیبای امروزی بسیار شیک تر از دمپایی‌ های قدیمی است. صندل زنانه مجلسی یا اسپرت با در نظر گرفتن جنس و برند آن قیمت گذاری می ‌شود. یکی از ویژگی های مهم و اصلی صندل راحتی و سبکی آن است که باعث می شود پا در فصل گرمی چون تابستان دچار تعریق نشود. صندل زنانه روفرشی انواع مختلف جلو بسته و جلو باز دارد. بعضی از انواع صندل ‌ها نیز دست دوز هستند و با مدل اتصالات مختلف تزئین می‌ شود. بعضی از آنها لژدار هستند و برای دختران جوان انتخاب مناسب ‌تری است.

 

دیدن، مقایسه، قیمت و خرید انواع محصولات بوت و نیم‌ بوت زنانه

 

مدل ‌های محبوب صندل زنانه

یک صندل زنانه جدید می ‌تواند صندل زنانه بندی ، انواع طبی، روفرشی و غیره باشد. به طور معمول هر بانویی دارای دو یا چند صندل است که در موقعیت‌ های متفاوت از آن استفاده می ‌کند. پاشنه صندل‌ ها نیز دارای تنوع بسیار بالایی هستند که به طور معمول انواع پاشنه کوتاه آن خواهان و محبوبیت بیشتری دارد. صندل ‌های تابستانه لژدار عموما محبوب‌ تر هستند؛ چرا که فشار بسیار کمتری به کمر وارد می کند و همچنین بسیار سبک هستند.

افرادی که مشکل کمر درد و پا درد دارند و می‌ خواهند که برای زمانی طولانی با کفش زنانه راه بروند یا بایستند، بهتر است به دنبال انواع  مختلف صندل زنانه طبی بروند. کفی این مدل صندل‌ ها برای ساده تر و راحت تر بودن برای استفاده ‌های طولانی مدت حالت ارگونومیک دارند. کارشناسان معتقد هستند برای کم کردن آسیب‌ های مختلف بهتر است پاشنه صندل زنانه بین چهار تا حداکثر پنج سانتی متر باشد. رویه بعضی از صندل‌ ها ضد آب هستند  و برای طبیعت گردی نیز مناسب اند.

 

جنس و رنگ های پرطرفدار صندل زنانه

جنس صندل ‌ها به طور معمول از پلاستیک ساده است و به همین علت نیز قیمت ارزان‌ تری دارد. پی وی سی، چرم طبیعی، چرم مصنوعی، جیر و سایر پارچه‌ ها و الیاف نخی نیز از دیگر موردهایی هستند که صندل ‌ها از آن ها ساخته می ‌شوند.

صندل زنانه طبی و سایر دیگر انواع پاشنه دار و بدون پاشنه دارای رنگ ‌های مختلفی همچون مشکی، سفید، نارنجی، بنفش، کرم و غیره هستند که با وجود تمامی این تنوع رنگی، رنگ مشکی آن پرفروش ‌تر است چرا که به سادگی با تمامی رنگ ‌ها قابل ست شدن است.

 • صندل زنانه چرم : به علت جذابیتی که در شکل و ظاهر جنس چرم وجود دارد، صندل زنانه چرمی در موقیعت های متفاوتی ازجمله مراسمات و مجالس به ‌صورت گسترده‌ ای استفاده می ‌شود. چرم استفاده شده در این مدل صندل فقط برای زیبایی مورد اهمیت و توجه قرار نمی‌ گیرد؛ بلکه به دلیل آنکه در ایام گرم سال از تعریق پا جلوگیری و خنکی بسیار خوبی را ایجاد می ‌کند نیز انتخاب عده زیادی از خانم‌ ها خواهد بود.

 

 • صندل زنانه پلاستیک : از لحاظ قیمت، به صرفه ترین جنس صندل زنانه از نظر مصرف ‌کنندگان، پلاستیک است. صندل زنانه پلاستیکی به علت داشتن تنوع رنگی بسیار زیاد، در زمان خرید بیشتر توجه خانم‌ ها را جلب می‌ کند. این جنس صندل ‌ها نیز براساس مقدار کیفیتی که دارند، دوام و ماندگاری متفاوتی خواهند داشت.

 

 • صندل زنانه کنف : صندل زنانه کنفی یکی از عالی ترین و به ‌روزترین نوع صندل زنانه است که به علت طرح شیک و جذابی که دارد، اکثرا در مهمانی‌ ها و دورهمی‌ ها مورد استفاده قرار می گیرد. این در صورتی است که صندل زنانه کنفی می ‌تواند به علت داشتن رویه یا بندهای کنفی به این اسم شناخته شوند و سایر اجزای آن از جنس پلاستیک یا مواد دیگری طراحی و تولید شود.

 

دمپایی زنانه

دمپایی زنانه یکی از اصلی ترین لوازمی است که باید د وسایل هر خانمی وجود داشته باشد. این مورد نه فقط برای حفظ سلامت پاها و کاهش فشار وارد شده روی ستون فقرات مناسب است، بلکه اگر مناسب انتخاب شود، می ‌تواند پاهای فرد را خوش ‌فرم ‌تر و جذاب تر نشان بدهد.

هر کس در خانه می ‌تواند از انواع مدل ‌های دمپایی دست دوز، چرمی و ... با جزئیات و رنگ های متنوع استفاده کند و حتی می‌تواند دمپایی ‌هایی متناسب با رنگ لباس‌ خود انتخاب کرده تا در محیط خانه نیز زیبا و مرتب باشد. همچنین می‌توان انواع دمپایی زنانه را برای مهمانی ها و مجالس دورهمی دوستانه، مسافرت‌ ها یا حتی حضور در مکان هایی همچون کنار دریا و ساحل انتخاب کرد. با توجه به اینکه  دمپایی زنانه وزن سبک، راحتی زیاد و مدل ‌‎های گوناگونی دارد، در تمامی فصول سال مورد توجه است؛ به ویژه بهار و تابستان که آغاز فصل رونمایی از جذابیت آن است.

 

انواع دمپایی زنانه

انواع دمپایی زنانه امروزی برعکس دمپایی زنانه قدیمی، دارای تنوع بسیار بالایی است که برای روی فرش، خارج از منزل و سرویس بهداشتی کاربرد دارد و در انواع متنوع دمپایی جلو باز، جلو بسته، دمپایی دست دوز و سایر انواع آن در دسترس خانم‌ ها قرار می‌ گیرد. با توجه به اینکه این روزها در منازل از کف پوش ‌هایی همچون سنگ، موکت یا سرامیک استفاده می‌ شود کاربرد  انواع مختلف دمپایی زنانه روفرشی نیز در بازار افزایش یافته است. برخی از محبوب ‌ترین مدل ‌های دمپایی زنانه شامل موارد زیر می‌ شوند:

 

 • دمپایی حوله‌ای : انواع دمپایی زنانه حوله‌ ای به دلیل سبکی، قابلیت آبگیری و در عین حال گرم نگه داشتن پاها بعد از حمام کردن یا در فصول سرد سال جزو محبوب‌ ترین مدل‌ های دمپایی زنانه به شمار می روند. دمپایی ‌های حوله ‌ای همچنین به دلیل لطافت در جنس خود به دمپایی خواب نیز معروف هستند و می ‌توان  آن ها را با لباس خواب ست و استفاده کرد.

 

 • دمپایی زنانه روفرشی : دمپایی زنانه روفرشی مورد بعدی است که مخصوص مکان هایی که دارای کف پوش‌ های لیز همچون سرامیک یا سنگ هستند پس باید با دقت بالایی انتخاب شود؛ به شکلی که به فرد آسیب نرساند. بر این اساس داشتن کفی درست و مناسب، فیکس بودن و حفاظت از پا در مورد دمپایی روفرشی بسیار مهم است.

 

 • دمپایی لا انگشتی : دمپایی زنانه لا انگشتی در ایام گرم سال کاربرد بسیار بیشتری دارد. هر فردی از دمپایی لا انگشتی می‌ تواند افزون بر خانه، در استخر، کنار ساحل یا حتی در آرایشگاه نیز به هنگام دریافت خدماتی چون پدیکور یا لاک ناخن استفاده کند.

 

 • دمپایی طبی : در بین انواع مختلف دمپایی نباید از اهمیت دمپایی زنانه طبی غافل شد. این مدل دمپایی ‌ها، مناسب برای افرادی هستند که در بخش پاها و کمر احساس درد می‌ کنند یا دچار آسیب شده‌ اند. دمپایی زنانه طبی معمولا ظاهری ساده دارد اما این سادگی سلامت بیشتر بدن را به دنبال دارد.

 

جنس دمپایی زنانه

برای خرید دمپایی زنانه اول باید مدل مد نظر خود را تعیین کرد و سپس دنبال انتخاب متریال رفت. امروزه در تولید دمپایی زنانه از چرم طبیعی، مصنوعی، پارچه، بافت و غیره استفاده می‌ شود که در این بین دمپایی زنانه چرم جزو پرطرفدارترین مواد به کار رفته در آن است چون باعث جلوگیری از تعریق و حساسیت پاها می ‌شود. همچنین در زمان خرید دمپایی زنانه افزون بر جنس آن باید به وزن سبک، سایز مناسب، داشتن کفی و زیره مرغوب، رنگ مناسب با استایل، طرح و در آخر قیمت متناسب با بودجه‎ خود را در نظر داشت.

 

نکات مهم برای خرید دمپایی زنانه

هنگامی که از یک دمپایی با کفی و زیره مناسب استفاده نشود؛ در حقیقت ریسک دچار شدن به مشکلات مختلف در بخش پاها و کمر را افزایش می ‌دهد. بر این اساس کفی و زیره دمپایی حتما باید نرم و منعطف باشد.

 محیطی که قرار است در آن از دمپایی استفاده شود، بسیار مهم است. به عنوان مثال اگر استفاده فرد از دمپایی در سرویس بهداشتی و استخر است، حتما باید از یک زیره غیر صاف استفاده کند تا دچار لغزندگی و آسیب نشود یا برای مجالس خودمانی داشتن مدل هایی با مقداری پاشنه ضرری ندارد. تمامی مواردی که گفته شد و کیفیت حاصل از آن‌ ها، در آخر تعیین کننده قیمت دمپایی زنانه هستند. بر این اساس با توجه به امکانات طیف وسیعی از قیمت‌ ها در بازار وجود دارد تا هرکس بتواند با هر میزان بودجه ‌ای که در نظر دارد، خرید خود را به بهترین شکل انجام دهد.

 

انواع برندهای صندل و دمپایی زنانه

 • برند جامپ  Jump : برند جامپ یکی از برندهای آمریکایی است که فعالیت خود را از سال 2015 آغاز کرده است. محصولات این برند با طراحی خاص، کیفیت بالا و ماندگاری بسیار زیاد افراد زیادی را به خود جذب کرده است.
 • برند آرتمن Artman : برند آرتمن از برندهای محبوب و معتبر ایرانی است. این برند همواره در تلاش است تا کفش هایی فاخر و برازنده برای مخاطبان خود تولید کند. محصولات این برند از طرح های خاص و متنوعی برخوردار هستند همچنین لازم به ذکر است تمامی تولیدات برند آرتمن از کیفیت بسیار خوب و بالا و قیمت مناسب نیز برخوردار هستند.
 • برند زبرا Zebra : زبرا یک برند خوش نام و با هویت کفش زنانه ایرانی است. این برند از برندهای تخصصی تولید کفش است که کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات از دو ویژگی بارز آن است که خانم ها و دختران زیادی نیز طرفدار این برند هستند.
 • برند زارا Zara  : زارا از برندهای معتبر و معروف جهانی است که می ‌توان گفت تقریبا تمامی افراد علاقه‌ ی بسیاری به محصولات این برند دارند. زیبایی و کیفیت محصولات این برند باعث شده تا مشتریان زیادی را از سرتاسر جهان به خود اختصاص دهد.
 • برند مو Mo مو یکی از برندهای کشور پرتغال است که در تولید محصولاتی خاص و باکیفیت فعالیت می‌ کند و طرفداران به خصوص و خوش سلیقه ‌ای را به خود اختصاص داده است.

 

خرید صندل زنانه در فروشگاه اینترنتی مدیسه

برای خرید اینترنتی صندل و دمپایی زنانه از فروشگاه مدیسه شما می ‌توانید با استفاده از فیلترهای مختلفی مانند نوع، سایز، قیمت و غیره را انتخاب، محصول دلخواهتان را تعیین و بر اساس موارد دیگری همچون رنگ، برند، جنس، کشور تولید کننده، بهترین صندل و دمپایی زنانه را با قیمت مناسب و بیشترین کیفیت سفارش داده و آن را درب منزل تحویل بگیرید. ضمنا مدیسه اصالت و کیفیت تمامی محصولات خود را تایید می کند.