topheader

topheaderبر صفحه
مرتب سازی:
جدیدترین
ارزان ترین
گران ترین
پربازدید ترین
پرفروش ترین
پرتخفیف ترین
کمربند مردانه جیر 2212109 کروم
30%

کمربند مردانه جیر 2212109 کروم

1,589,0001,112,300 تومان
130
کمربند بافت چرمی 2212107 کروم
30%

کمربند بافت چرمی 2212107 کروم

2,089,0001,462,300 تومان
120
کمربند بافت ترکیبی 2212108 کروم
30%

کمربند بافت ترکیبی 2212108 کروم

2,089,0001,462,300 تومان
120 125 130
کمربند چرم طرح دار  2312101 کروم
50%

کمربند چرم طرح دار 2312101 کروم

2,189,0001,094,500 تومان
135
کمربند بافت چرم 2412101 کروم
30%

کمربند بافت چرم 2412101 کروم

3,289,0002,302,300 تومان
115 120 125 ... +1
کمربند بافت چرم 2412102 کروم
30%

کمربند بافت چرم 2412102 کروم

3,289,0002,302,300 تومان
105 110 115 ... +3
ساسبند مردانه 2413201 کروم

ساسبند مردانه 2413201 کروم

1,289,000 تومان
FREE
کمربند چرم دورو 2412104 کروم
30%

کمربند چرم دورو 2412104 کروم

3,489,0002,442,300 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند جیر 2412106 کروم
30%

کمربند جیر 2412106 کروم

2,989,0002,092,300 تومان
110 115 120 ... +1
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل o-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل o-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل n-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل n-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل l-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل l-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه سرمه ای کن آ Can A مدل k-237
25%

کمربند چرم مردانه سرمه ای کن آ Can A مدل k-237

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه قهوه ای کن آ Can A مدل j-231
25%

کمربند چرم مردانه قهوه ای کن آ Can A مدل j-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل i-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل i-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل h-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل h-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل g-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل g-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه سرمه ای کن آ Can A مدل d-231
25%

کمربند چرم مردانه سرمه ای کن آ Can A مدل d-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه قهوه ای کن آ Can A مدل b-237
25%

کمربند چرم مردانه قهوه ای کن آ Can A مدل b-237

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل a-231
25%

کمربند چرم مردانه مشکی کن آ Can A مدل a-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه عسلی کن آ Can A مدل c-231
25%

کمربند چرم مردانه عسلی کن آ Can A مدل c-231

2,700,0002,025,000 تومان
105 110 115 ... +4
جت
کمربند چرم مردانه دو رو سرمه ای قهوه ای سیم Sim کد 9043
20%

کمربند چرم مردانه دو رو سرمه ای قهوه ای سیم Sim کد 9043

1,690,0001,352,000 تومان
105 115 120 ... +1
جت
کمربند چرم مردانه دو رو مشکی قهوه ای سیم Sim کد 9043
20%

کمربند چرم مردانه دو رو مشکی قهوه ای سیم Sim کد 9043

1,690,0001,352,000 تومان
115 120
کمربند چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل PK0901
25%

کمربند چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل PK0901

1,050,000787,500 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند چرم مردانه دور دوخت سرمه ای میخچی Mikhchi

کمربند چرم مردانه دور دوخت سرمه ای میخچی Mikhchi

650,000 تومان
110 120 130
کمربند چرم مردانه دور دوخت عسلی میخچی Mikhchi

کمربند چرم مردانه دور دوخت عسلی میخچی Mikhchi

650,000 تومان
110 120 130
کمربند چرم مردانه دور دوخت قهوه ای میخچی Mikhchi

کمربند چرم مردانه دور دوخت قهوه ای میخچی Mikhchi

650,000 تومان
110 120 130
کمربند چرم مردانه دور دوخت مشکی میخچی Mikhchi

کمربند چرم مردانه دور دوخت مشکی میخچی Mikhchi

650,000 تومان
110 120 130
کمربند چرم مردانه عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DM20A
50%

کمربند چرم مردانه عسلی چرم بارز Charm Barez مدل DM20A

1,180,000590,000 تومان
110 115 120 ... +2
کمربند چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل LB 104

کمربند چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل LB 104

995,000 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل LB 104

کمربند چرم مردانه مشکی گابیانی Gabiani مدل LB 104

995,000 تومان
105 115 120 ... +2
کمربند چرم مردانه طوسی گابیانی Gabiani مدل LB 106

کمربند چرم مردانه طوسی گابیانی Gabiani مدل LB 106

995,000 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل LB 106

کمربند چرم مردانه قهوه ای گابیانی Gabiani مدل LB 106

995,000 تومان
105 110 115 ... +2
کمربند چرم مردانه عسلی گابیانی Gabiani مدل LB 106

کمربند چرم مردانه عسلی گابیانی Gabiani مدل LB 106

995,000 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند مردانه مدل DM94.M مشکی چرم بارز Charm Barez
50%

کمربند مردانه مدل DM94.M مشکی چرم بارز Charm Barez

1,180,000590,000 تومان
105 110 115 ... +4
کمربند چرم مردانه مدل DM94.Q قهوه ای چرم بارز Charm Barez
50%

کمربند چرم مردانه مدل DM94.Q قهوه ای چرم بارز Charm Barez

1,180,000590,000 تومان
105 110 115
کمربند مردانه مدل DM20.2M مشکی چرم بارز Charm Barez
50%

کمربند مردانه مدل DM20.2M مشکی چرم بارز Charm Barez

1,180,000590,000 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند مردانه مدل DM20M مشکی چرم بارز Charm Barez
50%

کمربند مردانه مدل DM20M مشکی چرم بارز Charm Barez

1,180,000590,000 تومان
105 110 115 ... +3
کمربند مردانه مدل DM20.1M مشکی چرم بارز Charm Barez
50%

کمربند مردانه مدل DM20.1M مشکی چرم بارز Charm Barez

1,180,000590,000 تومان
110 115 120 ... +2
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

799,000 تومان
120
کمربند مردانه قهوه ای تیره بیسراک Bisrak کد M402
50%

کمربند مردانه قهوه ای تیره بیسراک Bisrak کد M402

598,000299,000 تومان
Free
کمربند چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل PK4501
25%

کمربند چرم مردانه مشکی صاد Saad مدل PK4501

1,050,000787,500 تومان
105 110 115 ... +3
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon
50%

کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

799,000399,500 تومان
120
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
120
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon
50%

کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

799,000399,500 تومان
110
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
110
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
130
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon
50%

کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

799,000399,500 تومان
110 120
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
120
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
120 130
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon
50%

کمربند مردانه قهوه ای تیره بالون Balloon

799,000399,500 تومان
110
جت
کمربند مردانه عسلی بالون Balloon
50%

کمربند مردانه عسلی بالون Balloon

799,000399,500 تومان
120 130
کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد M614
50%

کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد M614

525,000262,500 تومان
کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد M612
50%

کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد M612

525,000262,500 تومان
کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد M612
50%

کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد M612

525,000262,500 تومان
کمربند چرم مردانه عرض 3 قهوه ای کاکتوس Cactus مدل کلاسیک 4000F کد A11108

کمربند چرم مردانه عرض 3 قهوه ای کاکتوس Cactus مدل کلاسیک 4000F کد A11108

ناموجود
کمربند چرم مردانه عرض 3.5 مشکی کاکتوس Cactus کد A1107

کمربند چرم مردانه عرض 3.5 مشکی کاکتوس Cactus کد A1107

ناموجود
جت
کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد MB-Y320

کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد MB-Y320

ناموجود
جت
کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

کمربند مردانه قهوه ای بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

ناموجود
جت
کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

ناموجود
جت
کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد Belt-MF101

ناموجود
جت
کمربند مردانه قهوه ای تیره بیسراک Bisrak کد M201

کمربند مردانه قهوه ای تیره بیسراک Bisrak کد M201

ناموجود
جت
کمربند مردانه قهوه ای روشن بیسراک Bisrak کد M201

کمربند مردانه قهوه ای روشن بیسراک Bisrak کد M201

ناموجود
جت
کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد M201

کمربند مردانه عسلی بیسراک Bisrak کد M201

ناموجود
جت
کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد M201

کمربند مردانه مشکی بیسراک Bisrak کد M201

ناموجود

خرید کمربند و ساسپندر مردانه

کمربند مردانه

کمربند مردانه از اصلی ترین اکسسوری‌ های آقایان به شمار می ‌آید. این اکسسوری مردانه افزون بر اینکه شلوار مردانه را بسیار خوب در جایی ثابت نگه می ‌دارد، همچنین باعث افزایش جذابیت استایل نیز می شود و جلوه ای رسمی به آن می بخشد. در زمان خرید کمربند مردانه باید افزون بر جذابیت به تناسب آن با شلوار خود توجه کرد، تا بتوان استایل شیک و مردانه ای را ایجاد کرد. در کل کمربند مردانه به دو گروه رسمی و غیر رسمی دسته بندی می‌ شود. به طور معمول اگر پهنای کمربند به اندازه انگشت شست فرد باشد کمربند رسمی به حساب می‌ آید و اگر اندازه پهنای این کمربند بیشتر از شست فرد باشد، کمربند غیر رسمی به حساب می ‌آید.

 

انواع کمربند مردانه

انواع کمربند مردانه در دسته های مختلفی همچون قفلی، روزمره، سگکی ساده، کمربند مردانه ریلی و ساسپندر طبقه بندی می شوند که از پر طرفدارترین مدل ‌ها به شمار می آیند. کمربندها بنا بر طرح ‌دار یا ساده بودن، داشتن سگک ساده یا رسمی و موارد شبیه این ها دسته بندی می ‌شوند. برای درست کردن یک استایل نیمه رسمی و روزمره می توان از مدل های طرح دار استفاده کرد و مدل‌ های جذاب ‌تر و ساده ‌تر را می توان برای مواقع رسمی کنار گذاشت.

 

دیدن، مقایسه، قیمت و خرید انواع محصولات کراوات و پاپیون مردانه

 

برترین جنس کمربند مردانه

چرم طبیعی و مصنوعی، ویسکوز، پلی اورتان، پارچه و برزنت رایج ترین جنس تولید کمربند مردانه محسوب می‌ شوند. اغلب کمربندهای رسمی از جنس جیر و چرم تولید شده و جنس ‌های ویسکوز و برزنت و ... در تولید کمربندهای کژوال و اسپرت کاربرد دارند. برای انتخاب جنس کمربند، باید توجه داشت که فرم و مدل کمربند با شلوار ست و هماهنگ باشد. جنس کمربند را همچنین می ‌توان با انواع کفش مردانه ست کرد. به عنوان مثال برای ست کردن کمربند با یک جفت کفش چرمی می توان از کمربند چرم استفاده کرد.

 

رنگ ‌های محبوب کمربند مردانه

علاوه بر دو رنگ اصلی قهوه ای و مشکی در میان انواع کمربند مردانه، که قاعدتا یکی از این رنگ ها در کمد لباس تمامی آقایان وجود دارد، کمربند مردانه عسلی نیز توجه آقایان را بسیار جلب خود می ‌کند. این رنگ منحصر به فرد می ‌تواند ظاهری خاص و متنوع در پوشش آقایان ایجاد کند. بهتر است به طور کلی رنگ کمربند مردانه را با رنگ کیف و کفش‌ ست کرد تا نتیجه بهتر و جذاب تری به دست آورد. همچنین بهتر است به رنگ سگک نیز اهمیت داد. سگگ سیلور یا نقره‌ ای مات و سگک طلایی از پر کاربردترین رنگ ‌ها در کمربند مردانه هستند.

 

ساسپندر مردانه

ساسپندر مردانه یا همان ساسبند در حقیقت جایگزینی برای انواع کمربند هستند. نکته جالب این است که ساسپندر تا پیش از جنگ جهانی اول اکسسوری مورد پسند آقایان برای نگه داشتن شلوار بود. ساسپندرها از تنوع و طرح های بسیاری برخوردار هستد. هرکس می‌ تواند مطابق با سلیقه و استایلی که دارد اقدام به خرید ساسپندر مورد نظر خود کند. باید به خاطر داشت، آقایانی که دارای اندامی تنومند هستند معمولا باید از ساسپندر پهن و آقایان با جثه ریزتر باید از ساسپندر باریک استفاده کنند. ساسپندرها از لحاظ نوع ساختار نوارهای کشی هستند که به وسیله یک یا دو گیره به پشت شلوار وصل می‌ شوند. از انواع ساسپندر می‌توان هم در تیپ‌ های رسمی و هم تیپ‌ های اسپرت استفاده کرد.

 

انواع مدل های ساسپندر مردانه

ساسپندر دکمه ای : منظور از ساسپندر دکمه دار در حقیقت نوعی است که ساسپندر را به وسیله یک دکمه به شلوار متصل می کند و اکثرا برای موقعیت های رسمی کاربرد خواهد داشت. این نوع حالت کلاسیک و شیک تری دارد.

ساسپندر کلیپسی : در این مدل از ساسپندر، ساس بند به واسطه گیره ای به حالت کلیپس به شلوار متصل می شود و موجب ثابت و بالا نگه داشتن شلوار خواهد شد. این نوع ساسپندر اغلب برای موقعیت های کژوال و غیر رسمی به کار می رود.

ساسپندر مخصوص لباس کار: از این مدل ساسپندر ها در زمان گذشته برای لباس کارگران استفاده می شد.

ساسپندر مخصوص مراسم های رسمی : این مدل ساسپندر در مراسمات رسمی به همراه کت و شلوار مشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جنس ساسپندر مردانه

ساسپندرها از متریال ها و جنس های متنوعی مانند برزنت، چرم، پلی استر و مواد مصنوعی تولید می شوند. با توجه به سلیقه و قیمت می توان بهترین ساسپندر را خریداری کرد.

 

قیمت ساسپندر مردانه

عوامل گوناگونی مانند کاربرد، جنس، کیفیت، نوع و ... می تواند بر روی قیمت ساسپندر مردانه تاثیر گذار باشد. حتما باید دو نکته ی مهم را هنگام خرید ساسپندر در نظر گرفت در وهله اول باید به دنبال خرید ساسپندری مناسب با مقدار بودجه خود بود و در وهله دوم باید به فکر انتخاب یک سایز مناسب برای آن نیز بود.

 

انواع برندهای کمربند و ساسپندر مردانه

  • برند بیسراک Bisrak : برند بیسراک یکی از برندهای معتبر ایرانی در تولید محصولات چرمی است. این برند در محصولات خود از چرم شتری، بزی و گاوی استفاده می‌ کند که دارای انواع مختلف و گوناگونی است. محصولات این برند از ظرافت و کیفیت بالایی برخوردار هستند.
  • برند چرم‌ آرا Charmara : برند چرم‌ آرا از برندهای پرطرفدار و محبوب ایرانی بوده که دارای بسیاری از محصولات چرم خاص است. این برند محصولات خود را با بالاترین کیفیت به مشتریان خود ارائه می ‌دهد.
  • برند دالوتی  Daloti : برند دالوتی از برندهای خوب و موفق ایرانی در تولید محصولات چرم است که از ظرافت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.
  • برند بالون  Ballon : یکی دیگر از برندهای معتبر و خوش نام ایرانی است که در حوزه تولید انواع محصولات خاص و متنوع فعالیت دارد و نسبت قیمت به کیفیت کالاهایی که به مشتریان خود ارائه می ‌دهد، بسیار عالی است.
  • برند دلربا Delroba  : دلربا از برندهای ایرانی در تولید محصولاتی با کیفیت بالا و متنوع از جمله بند عینک است.

 

خرید کمربند و ساسپندر مردانه در فروشگاه اینترنتی مدیسه

در فروشگاه اینترنتی مدیسه می توانید انواع گوناگون و متنوع کمربند و ساسپندر مردانه را با مناسب ترین قیمت برای خود تهیه کنید. همچنین در فروشگاه مدیسه می توان با استفاده از فیلترهای مختلفی از جمله برند، نوع، جنس، دسته بندی، رنگ، قیمت، سایز و غیره به راحتی محصول دلخواه و مورد نیاز خود را انتخاب و تهیه نمایید. مدیسه اصالت و کیفیت تمامی محصولات خود را تضمین می کند.