چی توز

خرید شده توسط
دسته بندی Default Category
بر صفحه
 1. کرانچی پنیری 90 گرمی چی توز کرانچی پنیری 90 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  کرانچی پنیری 90 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 2. اسنک چرخی پنیری 80 گرمی چی توز اسنک چرخی پنیری 80 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  اسنک چرخی پنیری 80 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 3. اسنک حلقه ای 80 گرمی چی توز اسنک حلقه ای 80 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  اسنک حلقه ای 80 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 4. تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرمی چی توز تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎14,600 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 5. کراکر پنیری ماهی 90 گرمی چی توز کراکر پنیری ماهی 90 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  کراکر پنیری ماهی 90 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎4,850 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 6. غلات صبحانه بالشتی کاکائویی 105 گرمی چی فلکس چی توز غلات صبحانه بالشتی کاکائویی 105 گرمی چی فلکس چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  غلات صبحانه بالشتی کاکائویی 105 گرمی چی فلکس چی توز
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 7. اسنک کرانچی تند و آتشین 90 گرمی چی توز اسنک کرانچی تند و آتشین 90 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  اسنک کرانچی تند و آتشین 90 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 8. مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز
  • %3

  مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎5,800 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 9. ​چیپس کتل نمکی 60 گرمی چی توز ​چیپس کتل نمکی 60 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  ​چیپس کتل نمکی 60 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 10. بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو 40 گرمی چی توز بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو 40 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو 40 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎5,800 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 11. اسنک موتوری 90 گرمی چی توز اسنک موتوری 90 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  اسنک موتوری 90 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 12. ​اسنک با طعم پنیر ناچو 90 گرمی بیوگلز چی توز ​اسنک با طعم پنیر ناچو 90 گرمی بیوگلز چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  ​اسنک با طعم پنیر ناچو 90 گرمی بیوگلز چی توز
  قیمت ویژه ‎24,300 تومان قیمت عادی ‎25,000 تومان
 13. چیپس نمکی 60 گرمی چی توز چیپس نمکی 60 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  چیپس نمکی 60 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 14. چی پلت سرکه نمکی 100 گرمی چی توز چی پلت سرکه نمکی 100 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  چی پلت سرکه نمکی 100 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎11,650 تومان قیمت عادی ‎12,000 تومان
 15. مغزتخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز مغزتخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
  • %3

  مغزتخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 16. اسنک طلایی پنیری 65 گرمی چی توز اسنک طلایی پنیری 65 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  اسنک طلایی پنیری 65 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎5,800 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 17. چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی چی توز چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 18. بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی توز بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎5,800 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 19. چیپس نمکی 60 گرمی چی توز چیپس نمکی 60 گرمی چی توز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  چیپس نمکی 60 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 20. پاپ کرن پنیری 40 گرمی چی توز پاپ کرن پنیری 40 گرمی چی توز
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  پاپ کرن پنیری 40 گرمی چی توز
  قیمت ویژه ‎4,900 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 21. دراژه تخم مرغی 40 گرمی چی پف دراژه تخم مرغی 40 گرمی چی پف
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  دراژه تخم مرغی 40 گرمی چی پف
  قیمت ویژه ‎4,850 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
بر صفحه