جی فی نی

خرید شده توسط
دسته بندی Default Category
صفحه
بر صفحه
 1. سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 بژ جی فی نی سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 بژ جی فی نی
  • %20

  سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 بژ جی فی نی
  قیمت ویژه ‎9,980,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 2. سرویس آشپزخانه استیل 30 پارچه مدل G30S صورتی جی فی نی سرویس آشپزخانه استیل 30 پارچه مدل G30S صورتی جی فی نی
  • %17

  سرویس آشپزخانه استیل 30 پارچه مدل G30S صورتی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎3,480,000 تومان قیمت عادی ‎4,200,000 تومان
 3. سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 نوک مدادی جی فی نی سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 نوک مدادی جی فی نی
  • %18

  سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 نوک مدادی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,980,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 4. سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 مسی جی فی نی سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 مسی جی فی نی
  • %25

  سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 مسی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,400,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 5. سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 پوست پیازی جی فی نی سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 پوست پیازی جی فی نی
  • %18

  سرویس قابلمه نانو گرانیت 12 پارچه مدل 026 پوست پیازی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,980,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 6. سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی
  • %12

  سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎11,000,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 7. سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی
  • %18

  سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 پوست پیازی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,980,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 8. سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی
  • %20

  سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی
  قیمت ویژه ‎9,980,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 9. سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی
  • %24

  سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 بژ جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,480,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 10. سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی
  • %24

  سرویس پخت و پز 12 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,480,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 11. سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی
  • %20

  سرویس پخت و پز گرانیت 20 پارچه مدل WAVE 04 مسی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎9,980,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 12. سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 پوست پیازی جی فی نی سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 پوست پیازی جی فی نی
  • %12

  سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 پوست پیازی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎11,000,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 13. سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 مسی جی فی نی سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 مسی جی فی نی
  • %20

  سرویس قابلمه 20 پارچه مدل 0004 مسی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎9,980,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 14. سرویس​ قاشق و چنگال استیل 142 پارچه مدل 105M براق جی فی نی سرویس​ قاشق و چنگال استیل 142 پارچه مدل 105M براق جی فی نی
  • %20

  سرویس​ قاشق و چنگال استیل 142 پارچه مدل 105M براق جی فی نی
  قیمت ویژه ‎7,800,000 تومان قیمت عادی ‎9,800,000 تومان
 15. سرویس چاقو استیل آشپزخانه 7 پارچه مدل 0741 کالباسی جی فی نی سرویس چاقو استیل آشپزخانه 7 پارچه مدل 0741 کالباسی جی فی نی
  • %30

  سرویس چاقو استیل آشپزخانه 7 پارچه مدل 0741 کالباسی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎1,380,000 تومان قیمت عادی ‎1,980,000 تومان
 16. چاقو آشپزخانه مدل 03 صورتی جی فی نی چاقو آشپزخانه مدل 03 صورتی جی فی نی
  • %27

  چاقو آشپزخانه مدل 03 صورتی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎320,000 تومان قیمت عادی ‎440,000 تومان
 17. بسته 2 عددی چاقوی آشپزخانه مدل 01 صورتی جی فی نی بسته 2 عددی چاقوی آشپزخانه مدل 01 صورتی جی فی نی
  • %29

  بسته 2 عددی چاقوی آشپزخانه مدل 01 صورتی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎390,000 تومان قیمت عادی ‎550,000 تومان
 18. ساطور مدل 05 صورتی جی فی نی ساطور مدل 05 صورتی جی فی نی
  • %37

  ساطور مدل 05 صورتی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎390,000 تومان قیمت عادی ‎620,000 تومان
 19. چاقو آشپزخانه مدل 02 صورتی جی فی نی چاقو آشپزخانه مدل 02 صورتی جی فی نی
  • %27

  چاقو آشپزخانه مدل 02 صورتی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎320,000 تومان قیمت عادی ‎440,000 تومان
 20. سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 دودی متالیک جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 دودی متالیک جی فی نی
  • %10

  سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 دودی متالیک جی فی نی
  قیمت ویژه ‎11,200,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 21. سرویس پخت و پز گرانیتی 12 پارچه مدل 026 دودی متالیک جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیتی 12 پارچه مدل 026 دودی متالیک جی فی نی
  • %15

  سرویس پخت و پز گرانیتی 12 پارچه مدل 026 دودی متالیک جی فی نی
  قیمت ویژه ‎7,200,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 22. سرویس پخت و پز 14 پارچه مدل 101 زغالی جی فی نی سرویس پخت و پز 14 پارچه مدل 101 زغالی جی فی نی
  • %25

  سرویس پخت و پز 14 پارچه مدل 101 زغالی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎6,400,000 تومان قیمت عادی ‎8,500,000 تومان
 23. سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 نوک مدادی جی فی نی سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 نوک مدادی جی فی نی
  • %20

  سرویس پخت و پز گرانیتی 20 پارچه مدل 0004 نوک مدادی جی فی نی
  قیمت ویژه ‎9,980,000 تومان قیمت عادی ‎12,500,000 تومان
 24. سرویس چاقو استیل آشپزخانه 8 پارچه مدل W.G.M.8 رزگلد جی فی نی سرویس چاقو استیل آشپزخانه 8 پارچه مدل W.G.M.8 رزگلد جی فی نی
  • %12

  سرویس چاقو استیل آشپزخانه 8 پارچه مدل W.G.M.8 رزگلد جی فی نی
  قیمت ویژه ‎2,280,000 تومان قیمت عادی ‎2,580,000 تومان
صفحه
بر صفحه