گلستان

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎118,700 تومان قیمت عادی ‎124,900 تومان
 2. چای سیاه ارل گری 500 گرمی گلستان چای سیاه ارل گری 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای سیاه ارل گری 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎118,700 تومان قیمت عادی ‎124,900 تومان
 3. چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎118,700 تومان قیمت عادی ‎124,900 تومان
 4. چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎82,600 تومان قیمت عادی ‎86,900 تومان
 5. چای سیاه ارل گری 450 گرمی توینینگز چای سیاه ارل گری 450 گرمی توینینگز
  • %5

  چای سیاه ارل گری 450 گرمی توینینگز
  قیمت ویژه ‎128,200 تومان قیمت عادی ‎134,900 تومان
 6. چای سیاه سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز چای سیاه سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز
  • %5

  چای سیاه سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز
  قیمت ویژه ‎128,200 تومان قیمت عادی ‎134,900 تومان

 7. چای سیاه لیدی گری 100 گرمی توینینگز
  ناموجود
 8. چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎17,400 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 9. چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎17,400 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 10. چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 11. چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 12. چای سیاه کیسه ای ارل گری توینینگز بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای ارل گری توینینگز بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای ارل گری توینینگز بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎22,900 تومان قیمت عادی ‎24,900 تومان
 13. بسته 50 عددی چای سیاه کیسه ای سنتی انگلیسی توینینگز بسته 50 عددی چای سیاه کیسه ای سنتی انگلیسی توینینگز
  • %8

  بسته 50 عددی چای سیاه کیسه ای سنتی انگلیسی توینینگز
  قیمت ویژه ‎39,500 تومان قیمت عادی ‎42,900 تومان

 14. بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای لیدی گری توینینگز
  ناموجود
 15. بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان
  • %8

  بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان
  قیمت ویژه ‎45,900 تومان قیمت عادی ‎49,900 تومان

 16. برنج ایرانی مخصوص رستوران 10 کیلویی گلستان
  از ‎479,000 تومان

 17. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎231,550 تومان
 18. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  • %5

  برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎110,500 تومان قیمت عادی ‎116,350 تومان

 19. برنج هاشمی ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎299,990 تومان

 20. برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان
  از ‎258,750 تومان

 21. برنج دودی هاشمی یک کیلویی گلستان 
  از ‎59,900 تومان

 22. برنج شکسته طارم معطر 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎179,950 تومان

 23. برنج ایرانی نیم دانه طارم معطر 1 کیلوگرم گلستان
  از ‎32,900 تومان

 24. برنج ایرانی 1 کیلویی گلستان
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین