گوشت و مرغ

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  از ‎152,840 تومان
 2. فیله ماهی بدون تیغ منجمد 600 گرمی مارلین یاناس فیله ماهی بدون تیغ منجمد 600 گرمی مارلین یاناس
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  فیله ماهی بدون تیغ منجمد 600 گرمی مارلین یاناس
  قیمت ویژه ‎69,990 تومان قیمت عادی ‎82,500 تومان
 3. کراکف پنیری 55% گوشت 300 گرمی دارا کراکف پنیری 55% گوشت 300 گرمی دارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  کراکف پنیری 55% گوشت 300 گرمی دارا
  قیمت ویژه ‎29,070 تومان قیمت عادی ‎34,200 تومان
 4. استیک ماهی قزل منجمد سالمون 500 گرم شارین استیک ماهی قزل منجمد سالمون 500 گرم شارین
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

  استیک ماهی قزل منجمد سالمون 500 گرم شارین
  قیمت ویژه ‎86,800 تومان قیمت عادی ‎124,000 تومان
 5. ژامبون گوشت 90% 250 گرمی دارا ژامبون گوشت 90% 250 گرمی دارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ژامبون گوشت 90% 250 گرمی دارا
  قیمت ویژه ‎47,260 تومان قیمت عادی ‎55,600 تومان
 6. تخم مرغ تلاونگ ​بسته 6 عددی تخم مرغ تلاونگ ​بسته 6 عددی
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  تخم مرغ تلاونگ ​بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎21,681 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 7. گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎28,250 تومان
 8. گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 900 گرمی مهيا پروتئين گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 900 گرمی مهيا پروتئين
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 900 گرمی مهيا پروتئين
  از ‎137,560 تومان
 9. گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  از ‎190,640 تومان
 10. فیله ماهی منجمد حسون 700 گرمی شارین فیله ماهی منجمد حسون 700 گرمی شارین
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

  فیله ماهی منجمد حسون 700 گرمی شارین
  قیمت ویژه ‎45,400 تومان قیمت عادی ‎64,900 تومان
 11. ماهی قزل آلا شکم خالی 1 کیلو‌گرمی مهیا پروتئین ماهی قزل آلا شکم خالی 1 کیلو‌گرمی مهیا پروتئین
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ماهی قزل آلا شکم خالی 1 کیلو‌گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎137,740 تومان قیمت عادی ‎142,000 تومان
 12. ماهی قزل آلا منجمد 1 کیلو‌ گرمی مهیا پروتئین ماهی قزل آلا منجمد 1 کیلو‌ گرمی مهیا پروتئین
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  ماهی قزل آلا منجمد 1 کیلو‌ گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎130,500 تومان قیمت عادی ‎145,000 تومان
 13. کالباس خشک رولی 60% گوشت 500 گرمی دارا کالباس خشک رولی 60% گوشت 500 گرمی دارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  کالباس خشک رولی 60% گوشت 500 گرمی دارا
  قیمت ویژه ‎53,130 تومان قیمت عادی ‎62,500 تومان
 14. ​سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎89,100 تومان
 15. ​کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله ​کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ​کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
  قیمت ویژه ‎44,100 تومان قیمت عادی ‎45,500 تومان
 16. ژامبون گوشت ژیگو 300 گرمی سولیکو کاله ژامبون گوشت ژیگو 300 گرمی سولیکو کاله
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ژامبون گوشت ژیگو 300 گرمی سولیکو کاله
  قیمت ویژه ‎64,505 تومان قیمت عادی ‎66,500 تومان
 17. گوشت ران گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین گوشت ران گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت ران گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  از ‎169,670 تومان
 18. ​ژامبون مرغ 90% 300 گرمی دارا ​ژامبون مرغ 90% 300 گرمی دارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ​ژامبون مرغ 90% 300 گرمی دارا
  قیمت ویژه ‎43,350 تومان قیمت عادی ‎51,000 تومان
 19. جوجه بی استخوان ساده 900 گرمی مهیا پروتئین جوجه بی استخوان ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  جوجه بی استخوان ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎50,850 تومان
 20. ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎79,200 تومان
 21. ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎88,200 تومان
 22. بازو ساده 900 گرمی مهیا پروتئین بازو ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  بازو ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎30,150 تومان
 23. ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎73,800 تومان
 24. شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ
  قیمت ویژه ‎69,200 تومان قیمت عادی ‎69,900 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین