کنسرو و نیمه آماده

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎39,770 تومان قیمت عادی ‎41,000 تومان
 2. ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎48,790 تومان قیمت عادی ‎50,300 تومان
 3. ​شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ ​شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ​شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎65,860 تومان قیمت عادی ‎67,900 تومان
 4. میگو سوخاری 450 گرمی مارین میگو سوخاری 450 گرمی مارین
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  میگو سوخاری 450 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎100,700 تومان قیمت عادی ‎106,000 تومان
 5. فلافل منجمد نیمه سرخ شده 1000 گرمی شامانا فلافل منجمد نیمه سرخ شده 1000 گرمی شامانا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  فلافل منجمد نیمه سرخ شده 1000 گرمی شامانا
  قیمت ویژه ‎38,680 تومان قیمت عادی ‎45,500 تومان
 6. ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎50,400 تومان قیمت عادی ‎63,000 تومان
 7. شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎48,800 تومان قیمت عادی ‎61,000 تومان
 8. فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎52,800 تومان قیمت عادی ‎66,000 تومان
 9. کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی
  قیمت ویژه ‎17,950 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 10.  همبرگر 60% 500 گرمی مهیا پروتئین ​بسته 5 عددی  همبرگر 60% 500 گرمی مهیا پروتئین ​بسته 5 عددی
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

   همبرگر 60% 500 گرمی مهیا پروتئین ​بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎46,900 تومان قیمت عادی ‎67,000 تومان
 11. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی
  • %17
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی
  قیمت ویژه ‎18,900 تومان قیمت عادی ‎22,900 تومان
 12. میگو سوخاری 70% 300 گرمی هپی نس میگو سوخاری 70% 300 گرمی هپی نس
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

  میگو سوخاری 70% 300 گرمی هپی نس
  قیمت ویژه ‎34,700 تومان قیمت عادی ‎49,500 تومان
 13. شامی گوشت سوخاری 400 گرمی هپی نس شامی گوشت سوخاری 400 گرمی هپی نس
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  شامی گوشت سوخاری 400 گرمی هپی نس
  قیمت ویژه ‎31,050 تومان قیمت عادی ‎34,500 تومان
 14. ​شنیسل سینه مرغ 400 گرمی هپی نس ​شنیسل سینه مرغ 400 گرمی هپی نس
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

  ​شنیسل سینه مرغ 400 گرمی هپی نس
  قیمت ویژه ‎36,100 تومان قیمت عادی ‎51,500 تومان
 15. ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس
  • %30
  • ارسال تهران مشهد

  ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس
  قیمت ویژه ‎24,500 تومان قیمت عادی ‎34,900 تومان
 16. کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎12,400 تومان قیمت عادی ‎15,500 تومان
 17. کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک
  قیمت ویژه ‎17,700 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 18. ​کباب لقمه 70% گوشت 300 گرمی 202 ​کباب لقمه 70% گوشت 300 گرمی 202
  • ارسال تهران مشهد

  ​کباب لقمه 70% گوشت 300 گرمی 202
  ناموجود
 19. کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک
  • %12
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,990 تومان
 20. کراکت سیب زمینی منجمد 390 گرمی پمینا کراکت سیب زمینی منجمد 390 گرمی پمینا
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  کراکت سیب زمینی منجمد 390 گرمی پمینا
  قیمت ویژه ‎19,200 تومان قیمت عادی ‎24,000 تومان
 21.  همبرگر 90% گوشت 400 گرمی 202 بسته 4 عددی  همبرگر 90% گوشت 400 گرمی 202 بسته 4 عددی
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

   همبرگر 90% گوشت 400 گرمی 202 بسته 4 عددی
  قیمت ویژه ‎64,300 تومان قیمت عادی ‎71,400 تومان
 22. همبرگر 30% گوشت 500 گرمی مهیا پروتئین بسته 5 عددی همبرگر 30% گوشت 500 گرمی مهیا پروتئین بسته 5 عددی
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  همبرگر 30% گوشت 500 گرمی مهیا پروتئین بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎27,200 تومان قیمت عادی ‎32,000 تومان
 23. خمیر پیراشکی 500 گرمی پمینا ​بسته 10 عددی خمیر پیراشکی 500 گرمی پمینا ​بسته 10 عددی
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  خمیر پیراشکی 500 گرمی پمینا ​بسته 10 عددی
  قیمت ویژه ‎16,920 تومان قیمت عادی ‎19,900 تومان

 24. ​کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی طبیعت
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین