گلستان

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان

 2. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  از ‎63,990 تومان

 3. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  از ‎144,570 تومان

 4. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎287,800 تومان

 5. برنج ایرانی 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎277,700 تومان
 6. مخلوط نخودچی کشمش 30 گرمی گلستان مخلوط نخودچی کشمش 30 گرمی گلستان
  • %30

  مخلوط نخودچی کشمش 30 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎2,100 تومان قیمت عادی ‎3,000 تومان
 7. ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان
  • %30

  ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎7,100 تومان قیمت عادی ‎10,200 تومان
 8. کنجد برشته 300 گرمی گلستان کنجد برشته 300 گرمی گلستان
  • %12

  کنجد برشته 300 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎32,500 تومان قیمت عادی ‎36,900 تومان
 9. ​زعفران 1 گرمی گلستان ​زعفران 1 گرمی گلستان
  • %25

  ​زعفران 1 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎16,900 تومان قیمت عادی ‎22,500 تومان
 10. پروتئین سویا 250 گرمی گلستان پروتئین سویا 250 گرمی گلستان
  • %15

  پروتئین سویا 250 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎10,100 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 11. پسته بو داده نمکین 60 گرمی گلستان پسته بو داده نمکین 60 گرمی گلستان
  • %25

  پسته بو داده نمکین 60 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎17,200 تومان قیمت عادی ‎22,900 تومان
 12. زعفران 1.5 گرمی گلستان زعفران 1.5 گرمی گلستان
  • %25

  زعفران 1.5 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎24,700 تومان قیمت عادی ‎32,900 تومان
 13. زعفران 0.5 گرمی گلستان زعفران 0.5 گرمی گلستان
  • %25

  زعفران 0.5 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎35,000 تومان قیمت عادی ‎46,700 تومان
 14. ​تخمه کدو نمکی 50 گرمی گلستان ​تخمه کدو نمکی 50 گرمی گلستان
  • %25

  ​تخمه کدو نمکی 50 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎7,500 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 15. تن ماهی 180 گرمی پردیس تن ماهی 180 گرمی پردیس
  • %10

  تن ماهی 180 گرمی پردیس
  قیمت ویژه ‎26,800 تومان قیمت عادی ‎29,800 تومان
 16. زعفران 3 گرمی گلستان زعفران 3 گرمی گلستان
  • %25

  زعفران 3 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎44,600 تومان قیمت عادی ‎59,500 تومان
 17. زرشک 230 گرمی گلستان زرشک 230 گرمی گلستان
  • %30

  زرشک 230 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎32,100 تومان قیمت عادی ‎45,900 تومان
 18. ​بادام زمینی نمکی 30 گرمی گلستان ​بادام زمینی نمکی 30 گرمی گلستان
  • %24

  ​بادام زمینی نمکی 30 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎3,800 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 19. ​پسته بوداده نمکین زعفرانی 75 گرمی گلستان ​پسته بوداده نمکین زعفرانی 75 گرمی گلستان
  • %25

  ​پسته بوداده نمکین زعفرانی 75 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎20,900 تومان قیمت عادی ‎27,900 تومان
 20. زعفران نیم مثقالی گلستان زعفران نیم مثقالی گلستان
  • %25

  زعفران نیم مثقالی گلستان
  قیمت ویژه ‎35,400 تومان قیمت عادی ‎47,200 تومان
 21. ​زرشک 150 گرمی گلستان ​زرشک 150 گرمی گلستان
  • %30

  ​زرشک 150 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎22,400 تومان قیمت عادی ‎31,950 تومان
 22. بادام زمینی فلفلی 30 گرمی گلستان بادام زمینی فلفلی 30 گرمی گلستان
  • %24

  بادام زمینی فلفلی 30 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎3,800 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 23. پسته بو داده نمکین 75 گرمی گلستان پسته بو داده نمکین 75 گرمی گلستان
  • %20

  پسته بو داده نمکین 75 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎22,300 تومان قیمت عادی ‎27,900 تومان
 24. آجیل مخلوط چهار مغز نمکی 30 گرمی گلستان آجیل مخلوط چهار مغز نمکی 30 گرمی گلستان
  • %25

  آجیل مخلوط چهار مغز نمکی 30 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎11,300 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین