گلستان

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. چای کیسه ای بلک لاین رویال گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای بلک لاین رویال گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای بلک لاین رویال گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎20,100 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 2. چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 3. چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 1000 عددی چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 1000 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 1000 عددی
  قیمت ویژه ‎404,800 تومان قیمت عادی ‎440,000 تومان
 4. چای سیلان طلایی 100 گرمی گلستان چای سیلان طلایی 100 گرمی گلستان
  • %5

  چای سیلان طلایی 100 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎24,600 تومان قیمت عادی ‎25,900 تومان
 5. چای کیسه ای بلک لاین رویال ارل گری گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای بلک لاین رویال ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای بلک لاین رویال ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎17,400 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 6. بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان
  • %8

  بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم زعفران گلستان
  قیمت ویژه ‎45,900 تومان قیمت عادی ‎49,900 تومان
 7. چای صبحانه کله مورچه ای 100 گرمی گلستان چای صبحانه کله مورچه ای 100 گرمی گلستان
  • %5

  چای صبحانه کله مورچه ای 100 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎19,900 تومان قیمت عادی ‎20,900 تومان
 8. چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎17,400 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 9. چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 50 عددی چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 50 عددی
  • %8

  چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 50 عددی
  قیمت ویژه ‎31,200 تومان قیمت عادی ‎33,900 تومان
 10. چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هل گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هل گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هل گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎20,100 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 11. چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای صبحانه کله مورچه ای 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎82,600 تومان قیمت عادی ‎86,900 تومان
 12. چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات ارل گری گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎17,400 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 13. چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 100 عددی چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 100 عددی
  • %8

  چای کیسه ای ممتاز هندوستان گلستان ​بسته 100 عددی
  قیمت ویژه ‎52,300 تومان قیمت عادی ‎56,900 تومان
 14. چای ممتاز هندوستان 100 گرمی گلستان چای ممتاز هندوستان 100 گرمی گلستان
  • %5

  چای ممتاز هندوستان 100 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎24,600 تومان قیمت عادی ‎25,900 تومان
 15. چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم دارچین گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم دارچین گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم دارچین گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎20,100 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 16. چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 17. چای ممتاز هندوستان 225 گرمی گلستان چای ممتاز هندوستان 225 گرمی گلستان
  • %5

  چای ممتاز هندوستان 225 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎57,900 تومان قیمت عادی ‎60,900 تومان
 18. چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هلو گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هلو گلستان بسته 25 عددی
  • %8

  چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم هلو گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎20,100 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 19. چای سیاه کیسه ای ارل گری گلستان ​بسته 50 عددی ​ چای سیاه کیسه ای ارل گری گلستان ​بسته 50 عددی ​
  • %8

  چای سیاه کیسه ای ارل گری گلستان ​بسته 50 عددی ​
  قیمت ویژه ‎31,200 تومان قیمت عادی ‎33,900 تومان
 20. چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان
  • %5

  چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎118,700 تومان قیمت عادی ‎124,900 تومان
 21. چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم لیمو گلستان بسته 25 عددی چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم لیمو گلستان بسته 25 عددی
  • %16

  چای سیاه کیسه ای بلک لاین با طعم لیمو گلستان بسته 25 عددی
  قیمت ویژه ‎18,500 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 22.   چای کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 100 عددی   چای کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 100 عددی
  • %8

    چای کیسه ای ارل گری (معطر) گلستان ​بسته 100 عددی
  قیمت ویژه ‎52,300 تومان قیمت عادی ‎56,900 تومان
 23. چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 1000 عددی چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 1000 عددی
  • %8

  چای کیسه ای تشریفات هندوستان گلستان بسته 1000 عددی
  قیمت ویژه ‎303,600 تومان قیمت عادی ‎330,000 تومان
 24. چای سیاه ارل گری 100 گرمی گلستان چای سیاه ارل گری 100 گرمی گلستان
  • %5

  چای سیاه ارل گری 100 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎24,600 تومان قیمت عادی ‎25,900 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین