آشپزخانه

صفحه
بر صفحه

 1. رسوب گیر سیمی سماور مکس
  ‎7,085 تومان

 2. جای اسکاچ طوسی لیمون
  ‎29,430 تومان

 3. ظرف اسپری سورا
  ‎9,810 تومان
 4. سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل W7335S مشکی سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل W7335S مشکی
  • %16

  سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل W7335S مشکی
  ‎3,100,000 تومان
  ‎2,600,000 تومان
 5. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.01 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.01 مشکی
  • %13

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.01 مشکی
  ‎320,000 تومان
  ‎280,000 تومان
 6. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-4 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-4 مشکی
  • %31

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-4 مشکی
  ‎490,000 تومان
  ‎340,000 تومان
 7. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.5 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.5 مشکی
  • %36

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.5 مشکی
  ‎590,000 تومان
  ‎380,000 تومان
 8. سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل WB7335 مشکی سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل WB7335 مشکی
  • %21

  سرویس چاقو 10 پارچه وینر مدل WB7335 مشکی
  ‎3,300,000 تومان
  ‎2,600,000 تومان
 9. سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی نوک مدادی مدل Wave 01  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی نوک مدادی مدل Wave 01 
  • %11

  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی نوک مدادی مدل Wave 01 
  ‎9,500,000 تومان
  ‎8,500,000 تومان
 10. سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی بژ مدل 0004 سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی بژ مدل 0004
  • %12

  سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی بژ مدل 0004
  ‎16,900,000 تومان
  ‎14,900,000 تومان
 11. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-5 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-5 مشکی
  • %36

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-5 مشکی
  ‎590,000 تومان
  ‎380,000 تومان
 12. سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی مسی مدل Wave 04 سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی مسی مدل Wave 04
  • %14

  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی مسی مدل Wave 04
  ‎9,900,000 تومان
  ‎8,500,000 تومان
 13. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.4 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.4 مشکی
  • %22

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.4 مشکی
  ‎490,000 تومان
  ‎380,000 تومان
 14. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.04 مشکی بسته 2 عددی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.04 مشکی بسته 2 عددی
  • %30

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.04 مشکی بسته 2 عددی
  ‎690,000 تومان
  ‎480,000 تومان
 15. سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 گلبهی سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 گلبهی
  • %24

  سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 گلبهی
  ‎2,480,000 تومان
  ‎1,880,000 تومان
 16. سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی پوست پیازی مدل Wave 01  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی پوست پیازی مدل Wave 01 
  • %14

  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی پوست پیازی مدل Wave 01 
  ‎9,900,000 تومان
  ‎8,500,000 تومان
 17. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-5 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-5 مشکی
  • %40

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7336-5 مشکی
  ‎580,000 تومان
  ‎350,000 تومان
 18. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.3 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.3 مشکی
  • %24

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.3 مشکی
  ‎370,000 تومان
  ‎280,000 تومان
 19. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.03 مشکی بسته 2 عددی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.03 مشکی بسته 2 عددی
  • %27

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T2.03 مشکی بسته 2 عددی
  ‎660,000 تومان
  ‎480,000 تومان
 20. سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی بژ مدل Wave 01  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی بژ مدل Wave 01 
  • %14

  سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی بژ مدل Wave 01 
  ‎9,900,000 تومان
  ‎8,500,000 تومان
 21. سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 صورتی سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 صورتی
  • %24

  سرویس چاقو 7 پارچه جی فی نی مدل 0741 صورتی
  ‎2,480,000 تومان
  ‎1,880,000 تومان
 22. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-2W مشکی بسته 2 عددی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-2W مشکی بسته 2 عددی
  • %35

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.7337-2W مشکی بسته 2 عددی
  ‎690,000 تومان
  ‎450,000 تومان
 23. سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی مسی مدل 0004 سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی مسی مدل 0004
  • %26

  سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی مسی مدل 0004
  ‎16,900,000 تومان
  ‎12,500,000 تومان
 24. چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.2 مشکی چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.2 مشکی
  • %22

  چاقو استیل آشپزخانه وینر مدل T.2 مشکی
  ‎360,000 تومان
  ‎280,000 تومان
صفحه
بر صفحه

 

ظروف پذیرایی و آشپزخانه جدید و لاکچری

 

لطفاً منتظر بمانید ...
همه محصولات را بررسی کردید