ظروف یکبار مصرف

صفحه
بر صفحه
 1. چاقو یکبار مصرف شفاف طب پلاستیک بسته 20 عددی چاقو یکبار مصرف شفاف طب پلاستیک بسته 20 عددی
  • ارسال فقط تهران

  چاقو یکبار مصرف شفاف طب پلاستیک بسته 20 عددی
  ‎22,500 تومان
 2. ظرف یکبار مصرف نیلوفری صورتی سورا بسته 10 عددی ظرف یکبار مصرف نیلوفری صورتی سورا بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  ظرف یکبار مصرف نیلوفری صورتی سورا بسته 10 عددی
  ‎12,500 تومان
 3. بشقاب یکبار مصرف خورشیدی شفاف سورا بسته 5 عددی بشقاب یکبار مصرف خورشیدی شفاف سورا بسته 5 عددی
  • ارسال فقط تهران

  بشقاب یکبار مصرف خورشیدی شفاف سورا بسته 5 عددی
  ‎17,700 تومان
 4. چنگال یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی چنگال یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی
  • ارسال فقط تهران

  چنگال یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی
  ‎18,500 تومان
 5. قاشق یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی قاشق یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی
  • ارسال فقط تهران

  قاشق یکبار مصرف شفاف آرسان مهر بسته 50 عددی
  ‎19,250 تومان
 6. ظرف فوم یکبار مصرف تک پرسی سورا بسته 10 عددی ظرف فوم یکبار مصرف تک پرسی سورا بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  ظرف فوم یکبار مصرف تک پرسی سورا بسته 10 عددی
  ‎8,500 تومان
 7. ظرف آلومینیوم پرسی در دار سورا بسته 10 عددی ظرف آلومینیوم پرسی در دار سورا بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  ظرف آلومینیوم پرسی در دار سورا بسته 10 عددی
  ‎24,000 تومان
 8. کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 20 عددی کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 20 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 20 عددی
  ‎15,700 تومان
 9. کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 650cc شیری بسته 25 عددی کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 650cc شیری بسته 25 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 650cc شیری بسته 25 عددی
  ‎16,200 تومان
 10. مینی بشقاب یکبار مصرف احدی شفاف بسته 25 عددی مینی بشقاب یکبار مصرف احدی شفاف بسته 25 عددی
  • ارسال فقط تهران

  مینی بشقاب یکبار مصرف احدی شفاف بسته 25 عددی
  ‎21,500 تومان
 11. پیش دستی یکبار مصرف احدی شفاف بسته 50 عددی پیش دستی یکبار مصرف احدی شفاف بسته 50 عددی
  • ارسال فقط تهران

  پیش دستی یکبار مصرف احدی شفاف بسته 50 عددی
  ‎28,700 تومان
 12. دیس گود یکبار مصرف احدی سایز بزرگ شیری بسته 5 عددی دیس گود یکبار مصرف احدی سایز بزرگ شیری بسته 5 عددی
  • ارسال فقط تهران

  دیس گود یکبار مصرف احدی سایز بزرگ شیری بسته 5 عددی
  ‎14,100 تومان
 13. دیس تخت یکبار مصرف احدی سایز کوچک شفاف بسته 10 عددی دیس تخت یکبار مصرف احدی سایز کوچک شفاف بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  دیس تخت یکبار مصرف احدی سایز کوچک شفاف بسته 10 عددی
  ‎11,990 تومان
 14. کاسه یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 10 عددی کاسه یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه یکبار مصرف احدی 750cc شفاف بسته 10 عددی
  ‎7,000 تومان
 15. لیوان یکبار مصرف احدی شفاف بسته 30 عددی لیوان یکبار مصرف احدی شفاف بسته 30 عددی
  • ارسال فقط تهران

  لیوان یکبار مصرف احدی شفاف بسته 30 عددی
  ‎12,500 تومان
 16. کاسه یکبار مصرف احدی 500cc شیری بسته 50 عددی کاسه یکبار مصرف احدی 500cc شیری بسته 50 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه یکبار مصرف احدی 500cc شیری بسته 50 عددی
  ‎28,150 تومان
 17. پیاله بستنی یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 30 عددی پیاله بستنی یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 30 عددی
  • ارسال فقط تهران

  پیاله بستنی یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 30 عددی
  ‎9,800 تومان
 18. کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 1000cc شفاف بسته 10 عددی کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 1000cc شفاف بسته 10 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه ماستی یکبار مصرف احدی 1000cc شفاف بسته 10 عددی
  ‎8,600 تومان
 19. کاسه یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 50 عددی کاسه یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 50 عددی
  • ارسال فقط تهران

  کاسه یکبار مصرف احدی 250cc شفاف بسته 50 عددی
  ‎14,170 تومان
 20. لیوان کاغذی یکبار مصرف پیک بسته 50 عددی لیوان کاغذی یکبار مصرف پیک بسته 50 عددی
  • %19
  • ارسال فقط تهران

  لیوان کاغذی یکبار مصرف پیک بسته 50 عددی
  ‎50,400 تومان
  ‎41,000 تومان

 21. لیوان یکبار مصرف 200 سی سی سورا بسته 500 عددی
  ‎80,000 تومان
 22. سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری کاتوس مدل K191  سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری کاتوس مدل K191 
  • %20

  سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری کاتوس مدل K191 
  ‎48,000 تومان
  ‎38,400 تومان

 23. لیوان کاغذی یکبار مصرف گلستان بسته 50 عددی
  ‎33,200 تومان

 24. لیوان کاغذی پارس 220 سی سی بسته 50 عددی
  ‎24,525 تومان
صفحه
بر صفحه
لطفاً منتظر بمانید ...
همه محصولات را بررسی کردید