کره

بر صفحه
 1. ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎12,350 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 2. کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 3. کره پاستوریزه 50 گرمی کاله کره پاستوریزه 50 گرمی کاله
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کره پاستوریزه 50 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎6,650 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 4. کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 5. کره بادام‌ زمینی مدل 454gr Creamy جیف ​ کره بادام‌ زمینی مدل 454gr Creamy جیف ​
  • ارسال فقط تهران

  کره بادام‌ زمینی مدل 454gr Creamy جیف ​
  از ‎110,000 تومان
 6. کره بادام زمینی کرانچی 454 گرمی جیف کره بادام زمینی کرانچی 454 گرمی جیف
  • ارسال فقط تهران

  کره بادام زمینی کرانچی 454 گرمی جیف
  از ‎110,000 تومان
 7. کره 100 گرمی پگاه کره 100 گرمی پگاه
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کره 100 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎12,870 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 8. کره 50 گرمی پگاه کره 50 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره 50 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎6,860 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 9. ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 10. ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎3,040 تومان قیمت عادی ‎3,100 تومان
 11. کره گیاهی 250 گرمی مهگل کره گیاهی 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره گیاهی 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎7,010 تومان قیمت عادی ‎7,150 تومان
 12. کره سنتی 50 گرمی شکلی کره سنتی 50 گرمی شکلی
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کره سنتی 50 گرمی شکلی
  قیمت ویژه ‎6,930 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 13. ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎8,230 تومان قیمت عادی ‎8,400 تومان
 14. ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎1,620 تومان قیمت عادی ‎1,650 تومان
 15. کره پاستوریزه 100 گرمی میهن کره پاستوریزه 100 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره پاستوریزه 100 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎12,740 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 16. کره پاستوریزه 50 گرمی میهن کره پاستوریزه 50 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  کره پاستوریزه 50 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎6,860 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
بر صفحه

 

خرید انواع کره پاستوریزه گیاهی و حیوانی