کره

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. ​کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
  ناموجود

 2. کره گیاهی صبحانه 250 گرمی لادن طلایی
  از ‎9,800 تومان

 3. کره پاستوریزه 50 گرمی کاله
  از ‎5,600 تومان

 4. کره گیاهی پخت و پز 250 گرمی لادن طلایی
  از ‎9,800 تومان
 5. کره سنتی 100 گرمی شکلی کره سنتی 100 گرمی شکلی
  • %1

  کره سنتی 100 گرمی شکلی
  قیمت ویژه ‎9,900 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 6. کره پاستوریزه 50 گرمی میهن کره پاستوریزه 50 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  کره پاستوریزه 50 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎6,860 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 7. کره صبحانه سنتی 100 گرمی کاله کره صبحانه سنتی 100 گرمی کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  کره صبحانه سنتی 100 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎12,740 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 8. کره پاستوریزه 100 گرمی میهن کره پاستوریزه 100 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  کره پاستوریزه 100 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎12,740 تومان قیمت عادی ‎13,000 تومان
 9. ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 50 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎1,620 تومان قیمت عادی ‎1,650 تومان
 10. ​کره صبحانه سنتی 50 گرمی کاله ​کره صبحانه سنتی 50 گرمی کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره صبحانه سنتی 50 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎6,860 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 11. ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره گیاهی مارگارین پخشینه 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎8,230 تومان قیمت عادی ‎8,400 تومان
 12. کره سنتی 50 گرمی شکلی کره سنتی 50 گرمی شکلی
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  کره سنتی 50 گرمی شکلی
  قیمت ویژه ‎5,290 تومان قیمت عادی ‎5,400 تومان
 13. کره گیاهی 250 گرمی مهگل کره گیاهی 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  کره گیاهی 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎7,010 تومان قیمت عادی ‎7,150 تومان
 14. ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره گیاهی مارگارین کم چرب سفره 100 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎3,040 تومان قیمت عادی ‎3,100 تومان
 15. ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره گیاهی مارگارین غنی شده با ویتامین دی 250 گرمی مهگل
  قیمت ویژه ‎11,270 تومان قیمت عادی ‎11,500 تومان
 16. ​کره بادام زمینی بدون شکر 220 گرمی دکتر بادام ​کره بادام زمینی بدون شکر 220 گرمی دکتر بادام
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره بادام زمینی بدون شکر 220 گرمی دکتر بادام
  قیمت ویژه ‎33,470 تومان قیمت عادی ‎34,500 تومان
 17. کره 100 گرمی پگاه کره 100 گرمی پگاه
  • %2

  کره 100 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎11,760 تومان قیمت عادی ‎12,000 تومان
 18. ​کره حیوانی پاستوریزه لاکتیکی 300 گرمی پاژن ​کره حیوانی پاستوریزه لاکتیکی 300 گرمی پاژن
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره حیوانی پاستوریزه لاکتیکی 300 گرمی پاژن
  ناموجود
 19. ​کره بادام زمینی 330 گرمی عقاب ​کره بادام زمینی 330 گرمی عقاب
  • ارسال تهران مشهد

  ​کره بادام زمینی 330 گرمی عقاب
  ناموجود

 20. کره بادام‌ زمینی مدل Extra Crunchy 454g جیف
  ناموجود

 21. کره بادام‌ زمینی مدل Creamy 454g جیف
  ناموجود

 22. کره پسته 220 گرمی دکتر بادام
  ناموجود

 23. کره بادام زمینی کرانچی 220 گرمی دکتر بادام
  ناموجود

 24. کره آفتابگردان 220 گرمی دکتر بادام
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

خرید انواع کره پاستوریزه گیاهی و حیوانی