پنیر

صفحه
بر صفحه
 1. پنیر پیتزا تاپینگ 500 گرمی هایلا پنیر پیتزا تاپینگ 500 گرمی هایلا
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  پنیر پیتزا تاپینگ 500 گرمی هایلا
  قیمت ویژه ‎69,570 تومان قیمت عادی ‎77,300 تومان
 2. پنیر پیتزا تاپینگ 180 گرمی هایلا پنیر پیتزا تاپینگ 180 گرمی هایلا
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  پنیر پیتزا تاپینگ 180 گرمی هایلا
  قیمت ویژه ‎28,440 تومان قیمت عادی ‎31,600 تومان
 3. پنیر لبنه 300 گرمی رامک پنیر لبنه 300 گرمی رامک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پنیر لبنه 300 گرمی رامک
  قیمت ویژه ‎18,920 تومان قیمت عادی ‎19,500 تومان
 4. پنیر لبنه 250 گرمی آلیما پنیر لبنه 250 گرمی آلیما
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پنیر لبنه 250 گرمی آلیما
  قیمت ویژه ‎19,400 تومان قیمت عادی ‎20,000 تومان
 5. ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر لبنه 750 گرمی صباح
  قیمت ویژه ‎44,650 تومان قیمت عادی ‎47,000 تومان
 6. ​پنیر سفید پر ستاره 400 گرمی میهن ​پنیر سفید پر ستاره 400 گرمی میهن
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر سفید پر ستاره 400 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎27,060 تومان قیمت عادی ‎27,900 تومان
 7. ​پنیر ورقه ای لازانیا 180 گرمی کاله ​پنیر ورقه ای لازانیا 180 گرمی کاله
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر ورقه ای لازانیا 180 گرمی کاله
  قیمت ویژه ‎28,320 تومان قیمت عادی ‎28,900 تومان
 8. ​پنیر خامه ای 400 گرمی پگاه ​پنیر خامه ای 400 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر خامه ای 400 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎22,050 تومان قیمت عادی ‎22,500 تومان
 9. ​پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی پگاه ​پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎72,520 تومان قیمت عادی ‎74,000 تومان
 10. ​پنیر سفید دانمارکی 520 گرمی پگاه ​پنیر سفید دانمارکی 520 گرمی پگاه
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر سفید دانمارکی 520 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎32,670 تومان قیمت عادی ‎33,000 تومان
 11. ​پنیر تازه 350 گرمی پاک ​پنیر تازه 350 گرمی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر تازه 350 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎19,110 تومان قیمت عادی ‎19,500 تومان
 12. ​پنیر لبنه 350 گرمی پگاه ​پنیر لبنه 350 گرمی پگاه
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر لبنه 350 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎21,510 تومان قیمت عادی ‎23,900 تومان
 13. پنیر لبنه پر چرب 750 گرمی پگاه پنیر لبنه پر چرب 750 گرمی پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  پنیر لبنه پر چرب 750 گرمی پگاه
  قیمت ویژه ‎46,060 تومان قیمت عادی ‎47,000 تومان
 14. ​پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح ​پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
  قیمت ویژه ‎57,000 تومان قیمت عادی ‎60,000 تومان
 15. ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی شادنوش ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی شادنوش
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی شادنوش
  قیمت ویژه ‎52,620 تومان قیمت عادی ‎61,900 تومان
 16. ​پنیر خامه ای 300 گرمی رامک ​پنیر خامه ای 300 گرمی رامک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر خامه ای 300 گرمی رامک
  قیمت ویژه ‎20,580 تومان قیمت عادی ‎21,000 تومان
 17. پنیر تست ورقه ای چیزبرگر 180 گرمی پگاه بسته 9 عددی ​ پنیر تست ورقه ای چیزبرگر 180 گرمی پگاه بسته 9 عددی ​
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  پنیر تست ورقه ای چیزبرگر 180 گرمی پگاه بسته 9 عددی ​
  قیمت ویژه ‎28,610 تومان قیمت عادی ‎28,900 تومان
 18. پنیر سفید 520 گرمی میهن پنیر سفید 520 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  پنیر سفید 520 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎34,300 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 19. ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی 202 ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی 202
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی 202
  قیمت ویژه ‎52,530 تومان قیمت عادی ‎55,500 تومان
 20. ​پنیر درجه یک لیقوان 800 گرمی شیور ​پنیر درجه یک لیقوان 800 گرمی شیور
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر درجه یک لیقوان 800 گرمی شیور
  قیمت ویژه ‎106,250 تومان قیمت عادی ‎125,000 تومان
 21. ​پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح ​پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح
  قیمت ویژه ‎20,900 تومان قیمت عادی ‎22,000 تومان
 22. ​پنیر سفید 900 گرمی صباح ​پنیر سفید 900 گرمی صباح
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر سفید 900 گرمی صباح
  قیمت ویژه ‎54,150 تومان قیمت عادی ‎57,000 تومان
 23. ​پنیر سفید نسبتا چرب 515 گرمی روزانه ​پنیر سفید نسبتا چرب 515 گرمی روزانه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​پنیر سفید نسبتا چرب 515 گرمی روزانه
  قیمت ویژه ‎35,280 تومان قیمت عادی ‎36,000 تومان
 24. ​تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی 206 ​تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی 206
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  ​تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی 206
  قیمت ویژه ‎69,980 تومان قیمت عادی ‎77,760 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع پنیر صبحانه طبیعی