خامه

بر صفحه
 1. خامه صبحانه 100 گرمی میهن خامه صبحانه 100 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 100 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 2. ​خامه کاکائویی 100 گرمی پاک ​خامه کاکائویی 100 گرمی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​خامه کاکائویی 100 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 3. خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه عسلی پاستوریزه 100 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 4. خامه صبحانه 100 گرمی پاک خامه صبحانه 100 گرمی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 100 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 5. خامه فرادما 250 میلی لیتری پگاه خامه فرادما 250 میلی لیتری پگاه
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  خامه فرادما 250 میلی لیتری پگاه
  قیمت ویژه ‎16,200 تومان قیمت عادی ‎18,000 تومان
 6. خامه صبحانه 200 گرمی میهن خامه صبحانه 200 گرمی میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 200 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎14,700 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 7. خامه استریل 200 گرمی رامک خامه استریل 200 گرمی رامک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  خامه استریل 200 گرمی رامک
  قیمت ویژه ‎14,550 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 8. خامه عسل 200 میلی لیتری رامک خامه عسل 200 میلی لیتری رامک
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  خامه عسل 200 میلی لیتری رامک
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 9. خامه صبحانه 200 گرمی پاک خامه صبحانه 200 گرمی پاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 200 گرمی پاک
  قیمت ویژه ‎14,550 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 10. خامه صبحانه 200 میلی لیتری کاله خامه صبحانه 200 میلی لیتری کاله
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  خامه صبحانه 200 میلی لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎13,500 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
بر صفحه

 

انواع خامه صبحانه کم چرب و پرچرب