دوغ

بر صفحه
 1. دوغ گازدار آبعلی 250ml دوغ گازدار آبعلی 250ml
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گازدار آبعلی 250ml
  ‎8,539 تومان
 2. ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  ‎28,000 تومان
 3. ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  ‎11,000 تومان
 4. دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  ‎27,500 تومان
  ‎24,800 تومان
 5. دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  ‎29,000 تومان
 6. دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  ‎25,000 تومان
  ‎22,500 تومان
 7. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  • ارسال فقط تهران

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  ‎26,950 تومان
 8. دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  • ارسال فقط تهران

  دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  ‎28,000 تومان
 9. دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  • ارسال فقط تهران

  دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  ‎27,500 تومان
بر صفحه

 

انواع دوغ پاستوریزه شامل کفیر، آبعلی و سنتی

 

لطفاً منتظر بمانید ...
همه محصولات را بررسی کردید