دوغ

بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  قیمت ویژه ‎5,880 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 2. دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 3. دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  قیمت ویژه ‎15,680 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 4. دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 5. دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  قیمت ویژه ‎16,660 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 6. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 7. ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح
  قیمت ویژه ‎13,200 تومان قیمت عادی ‎15,500 تومان
 8. دوغ ترش 1.5 لیتری میهن دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎16,150 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 9. دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎12,800 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 10. دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 11. ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 12. دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 13. دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  قیمت ویژه ‎11,875 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان
 14. دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 15. ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  قیمت ویژه ‎6,300 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 16. ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎14,700 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 17. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 18. ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  قیمت ویژه ‎5,390 تومان قیمت عادی ‎5,500 تومان
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

انواع دوغ پاستوریزه شامل کفیر، آبعلی و سنتی