دوغ

بر صفحه
 1. دوغ سنتی با طعم پونه 1.5 لیتری هراز دوغ سنتی با طعم پونه 1.5 لیتری هراز
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  دوغ سنتی با طعم پونه 1.5 لیتری هراز
  ‎14,900 تومان
  ‎14,600 تومان
 2. ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  ‎16,000 تومان
  ‎15,840 تومان
 3. ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  ‎7,000 تومان
  ‎6,300 تومان
 4. دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  ‎15,000 تومان
  ‎14,250 تومان
 5. ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز
  ‎31,900 تومان
  ‎27,200 تومان
 6. دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  ‎13,500 تومان
  ‎12,830 تومان
 7. دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  ‎15,000 تومان
  ‎14,250 تومان
 8. ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  ‎16,000 تومان
  ‎15,200 تومان
 9. دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  ‎16,000 تومان
  ‎15,200 تومان
 10. دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  ‎15,000 تومان
  ‎14,250 تومان
 11. دوغ ترش 1.5 لیتری میهن دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  ‎17,000 تومان
  ‎16,150 تومان
 12. دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  • %14
  • ارسال فقط تهران

  دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  ‎15,900 تومان
  ‎13,600 تومان
 13. دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  ‎17,000 تومان
  ‎16,660 تومان
 14. دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  ‎15,000 تومان
  ‎14,250 تومان
 15. دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  ‎17,000 تومان
  ‎16,830 تومان
 16. دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  ‎6,000 تومان
  ‎5,880 تومان
 17. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز
  ‎6,500 تومان
  ‎6,370 تومان
بر صفحه

 

انواع دوغ پاستوریزه شامل کفیر، آبعلی و سنتی