دوغ

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 900 میلی‌ لیتری هراز
  ناموجود
 2. دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ نعناعی کیسه ای 900 میلی لیتری پگاه
  قیمت ویژه ‎5,880 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 3. دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 4. دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کفیر لایت 1.5 لیتری ناری کاله
  قیمت ویژه ‎15,680 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 5. دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  • %25
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ نعناعی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎11,300 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 6. دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
  قیمت ویژه ‎16,660 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 7. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 8. ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ کفیر 1250 میلی‌ لیتری صباح
  ناموجود
 9. دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ گاز دار تخمیری 1.5 لیتری هراز
  ناموجود
 10. دوغ ترش 1.5 لیتری میهن دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎16,150 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 11. دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کوهی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 12. دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ گازدار 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 13. ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ هشت گیاه بدون گاز 1.5 لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎15,200 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 14. دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کباب و دیزی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 15. دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  • %14
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ گازدار 1 لیتری آبعلی
  قیمت ویژه ‎10,700 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان
 16. ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ خمره ای ترش محلی 2450 میلی لیتر هراز
  قیمت ویژه ‎31,260 تومان قیمت عادی ‎31,900 تومان
 17. دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎14,250 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 18. ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ شیشه ای 260 میلی لیتری آبعلی
  قیمت ویژه ‎6,300 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 19. ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎14,700 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 20. دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ بدون گاز با طعم نعناع 275 میلی لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 21. دوغ کفیر 1.5 لیتری پاژن دوغ کفیر 1.5 لیتری پاژن
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ کفیر 1.5 لیتری پاژن
  ناموجود
 22. دوغ سبزیجات دلال 1.5 لیتری هراز دوغ سبزیجات دلال 1.5 لیتری هراز
  • ارسال تهران مشهد

  دوغ سبزیجات دلال 1.5 لیتری هراز
  ناموجود
 23. ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​دوغ نایلونی نعناع پونه 1 لیتری پاک
  قیمت ویژه ‎5,390 تومان قیمت عادی ‎5,500 تومان

 24. دوغ 1500 سی سی خوشگوار(کفیر)
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

انواع دوغ پاستوریزه شامل کفیر، آبعلی و سنتی