بستنی

بر صفحه
 1. بستنی چوبی شکلاتی ویژه بستنی چوبی شکلاتی ویژه
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی شکلاتی ویژه
  قیمت ویژه ‎5,700 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 2. بستنی چوبی قهوه ویژه کاله  بستنی چوبی قهوه ویژه کاله 
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی قهوه ویژه کاله 
  قیمت ویژه ‎5,700 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 3. بستنی چوبی شاتوت با روکش یخی شاتوت بستنی چوبی شاتوت با روکش یخی شاتوت
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی شاتوت با روکش یخی شاتوت
  قیمت ویژه ‎2,850 تومان قیمت عادی ‎3,000 تومان
 4. بستنی چوبی با طعم طالبی 65 گرمی میهن بستنی چوبی با طعم طالبی 65 گرمی میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی با طعم طالبی 65 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎2,850 تومان قیمت عادی ‎3,000 تومان
 5. بستنی یخی میوه ای با هسته 120 گرمی اسکمو دمینو بستنی یخی میوه ای با هسته 120 گرمی اسکمو دمینو
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی یخی میوه ای با هسته 120 گرمی اسکمو دمینو
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 6. بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
  قیمت ویژه ‎1,900 تومان قیمت عادی ‎2,000 تومان
 7. بستنی چوبی رابی هلو حاوی تکه های میوه 70 گرمی دومینو بستنی چوبی رابی هلو حاوی تکه های میوه 70 گرمی دومینو
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی رابی هلو حاوی تکه های میوه 70 گرمی دومینو
  قیمت ویژه ‎2,850 تومان قیمت عادی ‎3,000 تومان
 8. بستنی یخی فالوده ای لیمو میرکس میهن بستنی یخی فالوده ای لیمو میرکس میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی یخی فالوده ای لیمو میرکس میهن
  قیمت ویژه ‎1,900 تومان قیمت عادی ‎2,000 تومان
 9. بستنی چوبی شیری دومینو بستنی چوبی شیری دومینو
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی چوبی شیری دومینو
  قیمت ویژه ‎3,800 تومان قیمت عادی ‎4,000 تومان
 10. کیک بستنی وانیلی دومینو کیک بستنی وانیلی دومینو
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  کیک بستنی وانیلی دومینو
  قیمت ویژه ‎4,500 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 11. ​بیسکو بستنی 60 گرمی دومینو ​بیسکو بستنی 60 گرمی دومینو
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​بیسکو بستنی 60 گرمی دومینو
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 12. ​بستنی زعفرانی حصیری کاله ​بستنی زعفرانی حصیری کاله
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​بستنی زعفرانی حصیری کاله
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 13. بستنی سالار توت فرنگی میهن بستنی سالار توت فرنگی میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی سالار توت فرنگی میهن
  قیمت ویژه ‎9,500 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 14. بستنی پریما دبل چاکلت میهن بستنی پریما دبل چاکلت میهن
  • %8
  • ارسال فقط تهران

  بستنی پریما دبل چاکلت میهن
  قیمت ویژه ‎11,040 تومان قیمت عادی ‎12,000 تومان
 15. بستنی هایپیرال هویج 75 گرمی میهن بستنی هایپیرال هویج 75 گرمی میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی هایپیرال هویج 75 گرمی میهن
  قیمت ویژه ‎4,750 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 16. بستنی پریما شکلات کلاسیک میهن بستنی پریما شکلات کلاسیک میهن
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بستنی پریما شکلات کلاسیک میهن
  قیمت ویژه ‎11,400 تومان قیمت عادی ‎12,000 تومان
بر صفحه

 

انواع بستنی در طعم های شکلاتی، وانیلی و زعفرانی