شیر

بر صفحه
 1. شیر کاکائو 220 سی سی پاک شیر کاکائو 220 سی سی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر کاکائو 220 سی سی پاک
  قیمت ویژه ‎5,880 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 2. شیر کاکائو 1 لیتری  پاک شیر کاکائو 1 لیتری  پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر کاکائو 1 لیتری  پاک
  قیمت ویژه ‎17,150 تومان قیمت عادی ‎17,500 تومان
 3. شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک
  قیمت ویژه ‎12,640 تومان قیمت عادی ‎12,900 تومان
 4. شیر گاو 3% چربی 1 لیتری پاک شیر گاو 3% چربی 1 لیتری پاک
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر گاو 3% چربی 1 لیتری پاک
  قیمت ویژه ‎21,070 تومان قیمت عادی ‎21,500 تومان
 5. ​بسته 6 عددی شیر طعم دار میکس 750ml دنت ​بسته 6 عددی شیر طعم دار میکس 750ml دنت
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​بسته 6 عددی شیر طعم دار میکس 750ml دنت
  قیمت ویژه ‎26,460 تومان قیمت عادی ‎27,000 تومان
 6. شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شير گاو 1/5% چربی 1 لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎14,400 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 7. شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر موز 125 میلی لیتری دنت پاپ شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
 8. شیر پرچرب 1 لیتری دومینو شیر پرچرب 1 لیتری دومینو
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎16,660 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 9. شیر گاو کم چرب دومینو بسته 6 عددی شیر گاو کم چرب دومینو بسته 6 عددی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر گاو کم چرب دومینو بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎26,460 تومان قیمت عادی ‎27,000 تومان
 10. شیر پرچرب 1 لیتری میهن شیر پرچرب 1 لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎16,660 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 11. شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر پر چرب 200ml میلکوم میهن بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎29,400 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 12. شیر کم چرب 1 لیتری کاله شیر کم چرب 1 لیتری کاله
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شیر کم چرب 1 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎14,400 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 13. شیر کم چرب لایت با چربی 1.5 درصد 1 لیتری میهن شیر کم چرب لایت با چربی 1.5 درصد 1 لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر کم چرب لایت با چربی 1.5 درصد 1 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎15,680 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 14. شیر پرچرب 1 لیتری کاله شیر پرچرب 1 لیتری کاله
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  شیر پرچرب 1 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎15,300 تومان قیمت عادی ‎17,000 تومان
 15. شیرکاکائو 1 لیتری میهن شیرکاکائو 1 لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیرکاکائو 1 لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎19,600 تومان قیمت عادی ‎20,000 تومان
 16. شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری کاله شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری کاله
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎4,950 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 17. ​شیر قهوه 200 میلی لیتری عالیس ​شیر قهوه 200 میلی لیتری عالیس
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​شیر قهوه 200 میلی لیتری عالیس
  قیمت ویژه ‎11,900 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان
 18. ​شیر کاکائو غنی شده 0.2 لیتری کاله ​شیر کاکائو غنی شده 0.2 لیتری کاله
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​شیر کاکائو غنی شده 0.2 لیتری کاله
  قیمت ویژه ‎5,880 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 19. ​شیر توت فرنگی 125 میلی لیتری دنت ​شیر توت فرنگی 125 میلی لیتری دنت
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​شیر توت فرنگی 125 میلی لیتری دنت
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
 20. ​شیر پرچرب 200 میلی لیتری میهن ​شیر پرچرب 200 میلی لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​شیر پرچرب 200 میلی لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎4,900 تومان قیمت عادی ‎5,000 تومان
 21. ​شیرکاکائو 200 میلی لیتری میهن ​شیرکاکائو 200 میلی لیتری میهن
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​شیرکاکائو 200 میلی لیتری میهن
  قیمت ویژه ‎6,370 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 22. شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری دومینو شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری دومینو
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر استریل کم چرب 200 میلی لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
 23. شیر استریل پر چرب 200 میلی لیتری دومینو شیر استریل پر چرب 200 میلی لیتری دومینو
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  شیر استریل پر چرب 200 میلی لیتری دومینو
  قیمت ویژه ‎4,410 تومان قیمت عادی ‎4,500 تومان
بر صفحه

 

خرید شیر پاستوریزه تازه