خرید اینترنتی ماكاروني، پاستا، نودل، لازانیا و اسپاگتی

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. ​ماکارونی قطر 1.5 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,600 تومان

 2. ​اسپاگتی قطر 1.5 500 گرمی تک ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,230 تومان قیمت عادی ‎6,300 تومان

 3. اسپاگتی قطر 1.5 رشته ای 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎5,950 تومان قیمت عادی ‎6,300 تومان

 4. ​اسپاگتی 1.5 مخلوط سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎9,990 تومان قیمت عادی ‎10,600 تومان

 5. ​نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,400 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان

 6. اسپاگتی قطر 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎11,850 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان

 7. پاستا فرمی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎9,300 تومان قیمت عادی ‎9,800 تومان

 8. پاستا فرمی پیکولی 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,990 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 9. اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎8,150 تومان قیمت عادی ‎8,600 تومان

 10. پاستا پاپیون 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎8,900 تومان قیمت عادی ‎8,990 تومان

 11. پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎7,280 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 12. پاستا پنه ریگاته 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,990 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 13. پاستا فرمی گرامینیا 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,990 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 14. پاستا فرمی شلز 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,990 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 15. اسپاگتی قطر 1.4 رشته ای 1000 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎12,300 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان

 16. هاتی نودل با چاشنی کاری 77 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,400 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان

 17. پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎8,540 تومان قیمت عادی ‎8,990 تومان

 18. نودل با طعم گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا گلستان
  قیمت ویژه ‎5,400 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان

 19. پاستا فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎9,300 تومان قیمت عادی ‎9,800 تومان

 20. پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی تک ماکارون
  قیمت ویژه ‎9,890 تومان قیمت عادی ‎9,990 تومان

 21. پاستا فرمی فسیلی 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,990 تومان قیمت عادی ‎7,360 تومان

 22. اسپاگتی قطر 1/4 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎6,200 تومان قیمت عادی ‎6,300 تومان

 23. رشته آشی 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎11,088 تومان قیمت عادی ‎11,200 تومان

 24. اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎8,500 تومان قیمت عادی ‎8,600 تومان
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین