ماکارونی، پاستا ، نودل

صفحه
بر صفحه

 1. اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون 500 گرم
  ‎17,000 تومان

 2. ماکارونی رشته ای قطر 1.5 زر ماکارون 700 گرمی 
  ‎24,000 تومان

 3. رشته پلویی 500 گرمی انسی
  ‎45,000 تومان

 4. رشته آشی 500 گرمی انسی
  ‎42,000 تومان

 5. هاتی نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  ‎58,600 تومان

 6. اسپاگتی قطر 1/2 رشته ای 700 گرمی مانا
  ‎24,000 تومان

 7. هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  ‎58,600 تومان

 8. لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  ‎48,500 تومان

 9. رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا
  ‎19,800 تومان

 10. پاستا گوش ماهی 500 گرمی مانا
  ‎19,800 تومان

 11. هاتی نودل با چاشنی سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  ‎58,600 تومان

 12. نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی کارا
  ‎11,720 تومان

 13. هاتی نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا
  ‎11,720 تومان

 14. رشته سوپی فیدلی 500 گرمی زر ماکارون
  ‎19,800 تومان

 15. اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی مانا
  ‎24,000 تومان

 16. رشته آشی 500 گرمی زر ماکارون
  ‎24,500 تومان

 17. اسپاگتی قطر 1/4 500 گرمی مانا
  ‎17,000 تومان

 18. پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
  ‎24,200 تومان

 19. پاستا فرمی شلز 500 گرمی زر ماکارون
  ‎19,800 تومان

 20. پاستا فرمی گرامینیا 500 گرمی زر ماکارون
  ‎19,800 تومان

 21. پاستا پنه ریگاته 500 گرمی زر ماکارون
  ‎19,800 تومان
 22. اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  • %7

  اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  ‎24,000 تومان
  ‎22,400 تومان
 23. پاستا فرمی پیکولی 500 گرمی زر ماکارون پاستا فرمی پیکولی 500 گرمی زر ماکارون
  • %7

  پاستا فرمی پیکولی 500 گرمی زر ماکارون
  ‎19,800 تومان
  ‎18,500 تومان

 24. پاستا فرمی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  ‎27,500 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع ماکارونی، پاستا، نودل و لازانیا

 

لطفاً منتظر بمانید ...
همه محصولات را بررسی کردید