ماكاروني، پاستا ، نودل

صفحه
بر صفحه
 1. ​لازانیا 500 گرمی تک ماکارون ​لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ​لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
  ‎34,900 تومان
  ‎34,202 تومان
 2. اسپاگتی قطر 1.7 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون اسپاگتی قطر 1.7 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  اسپاگتی قطر 1.7 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون
  ‎10,200 تومان
  ‎9,996 تومان
 3. ماکارونی رشته ای با قطر 1/4 500 گرمی تک ماکارون ماکارونی رشته ای با قطر 1/4 500 گرمی تک ماکارون
  • %2
  • ارسال فقط تهران

  ماکارونی رشته ای با قطر 1/4 500 گرمی تک ماکارون
  ‎10,200 تومان
  ‎9,996 تومان
 4. اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون 500 گرمی اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون 500 گرمی
  • ارسال فقط تهران

  اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون 500 گرمی
  ‎10,200 تومان
 5. رشته پلویی 500 گرمی انسی رشته پلویی 500 گرمی انسی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  رشته پلویی 500 گرمی انسی
  ‎25,000 تومان
  ‎23,750 تومان
 6. رشته آشی 500 گرمی انسی رشته آشی 500 گرمی انسی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  رشته آشی 500 گرمی انسی
  ‎22,000 تومان
  ‎20,900 تومان
 7. نودل با طعم گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا نودل با طعم گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  نودل با طعم گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا
  ‎6,000 تومان
 8. هاتی نودل با طعم کاری 77 گرمی هاتی کارا هاتی نودل با طعم کاری 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  هاتی نودل با طعم کاری 77 گرمی هاتی کارا
  ‎6,000 تومان
 9. ​هاتی نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا ​هاتی نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  ​هاتی نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا
  ‎6,000 تومان
 10. هاتی نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی کارا هاتی نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  هاتی نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی کارا
  ‎6,000 تومان
 11. هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا
  ‎6,000 تومان
 12. ​پاستا​ با طعم پپرونی ​180 گرمی سبزان ​پاستا​ با طعم پپرونی ​180 گرمی سبزان
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا​ با طعم پپرونی ​180 گرمی سبزان
  ‎7,000 تومان
 13. پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا
  • ارسال فقط تهران

  پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا
  ‎6,400 تومان
 14. ​پاستا فرمی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی مانا ​پاستا فرمی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی مانا
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا فرمی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی مانا
  ‎9,700 تومان
 15. ​پاستا میکس سبزیجات 500 گرمی مانا ​پاستا میکس سبزیجات 500 گرمی مانا
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا میکس سبزیجات 500 گرمی مانا
  ‎8,200 تومان
 16. ​پاستا فرمی فسیلی 500 گرمی زر ماکارون ​پاستا فرمی فسیلی 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا فرمی فسیلی 500 گرمی زر ماکارون
  ‎6,400 تومان
 17. ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  ‎18,500 تومان
 18. ​رشته سوپی 500 گرمی زر ماکارون​ ​رشته سوپی 500 گرمی زر ماکارون​
  • ارسال فقط تهران

  ​رشته سوپی 500 گرمی زر ماکارون​
  ‎6,400 تومان
 19. ​پاستا فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون ​پاستا فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  ‎9,300 تومان
 20. پاستا فرمی گرامینیا 500 گرمی زر ماکارون​​​ پاستا فرمی گرامینیا 500 گرمی زر ماکارون​​​
  • ارسال فقط تهران

  پاستا فرمی گرامینیا 500 گرمی زر ماکارون​​​
  ‎6,400 تومان
 21. ​رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا ​رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا
  • ارسال فقط تهران

  ​رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا
  ‎6,400 تومان
 22. ​پاستا فتوچینی آشیانه ای مخلوط سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون ​پاستا فتوچینی آشیانه ای مخلوط سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا فتوچینی آشیانه ای مخلوط سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
  ‎7,500 تومان
 23. ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  ‎18,500 تومان
 24. ​پاستا آشیانه ای فتوچینی 500 گرمی زر ماکارون ​پاستا آشیانه ای فتوچینی 500 گرمی زر ماکارون
  • ارسال فقط تهران

  ​پاستا آشیانه ای فتوچینی 500 گرمی زر ماکارون
  ‎12,000 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع ماکارونی، پاستا، نودل و لازانیا