ماكاروني، پاستا ، نودل

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. اسپاگتی قطر 1.2 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون اسپاگتی قطر 1.2 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون
  • %2

  اسپاگتی قطر 1.2 حاوی ویتامین 500 گرمی تک ماکارون
  قیمت ویژه ‎9,996 تومان قیمت عادی ‎10,200 تومان
 2. هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  هاتی نودل با چاشنی مرغ 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎29,750 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 3. لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎22,050 تومان قیمت عادی ‎22,500 تومان
 4. ​ماکارونی قطر 1.5 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون ​ماکارونی قطر 1.5 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ​ماکارونی قطر 1.5 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎8,428 تومان قیمت عادی ‎8,600 تومان
 5. اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  • %9
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی قطر 1.2 رشته ای 700 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,600 تومان
 6. هاتی نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی هاتی نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  هاتی نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎29,750 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 7. اسپاگتی قطر 1.4 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون اسپاگتی قطر 1.4 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی قطر 1.4 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون
  ناموجود
 8. اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی مانا اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎13,622 تومان قیمت عادی ‎13,900 تومان
 9. پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  پاستا فرمی بریده 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎11,662 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 10. رشته پلویی 400 گرمی ترخینه رشته پلویی 400 گرمی ترخینه
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  رشته پلویی 400 گرمی ترخینه
  قیمت ویژه ‎17,600 تومان قیمت عادی ‎18,550 تومان
 11. اسپاگتی قطر 1/4 700 گرمی مانا اسپاگتی قطر 1/4 700 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی قطر 1/4 700 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎13,622 تومان قیمت عادی ‎13,900 تومان
 12. پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  پاستا فرمی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎8,810 تومان قیمت عادی ‎8,990 تومان
 13. نودل با طعم گوشت 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی نودل با طعم گوشت 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی
  • %43
  • ارسال تهران مشهد

  نودل با طعم گوشت 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎20,000 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 14. پاستا فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا پاستا فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  پاستا فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎11,662 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 15. نودل با طعم مرغ 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی نودل با طعم مرغ 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی
  • %43
  • ارسال تهران مشهد

  نودل با طعم مرغ 77 گرمی ارمغان هفت بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎20,000 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 16. اسپاگتی قطر 1/2 رشته ای 700 گرمی مانا اسپاگتی قطر 1/2 رشته ای 700 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی قطر 1/2 رشته ای 700 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎13,622 تومان قیمت عادی ‎13,900 تومان
 17. ماکارونی میکس 500 گرمی تک ماکارون ماکارونی میکس 500 گرمی تک ماکارون
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ماکارونی میکس 500 گرمی تک ماکارون
  قیمت ویژه ‎12,642 تومان قیمت عادی ‎12,900 تومان
 18. اسپاگتی قطر 1.7 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون اسپاگتی قطر 1.7 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون
  • ارسال تهران مشهد

  اسپاگتی قطر 1.7 رشته ای 700 گرمی تک ماکارون
  ناموجود
 19. پاستا مته ای 500 گرمی مانا پاستا مته ای 500 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  پاستا مته ای 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎11,662 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 20. بسته 5 عددی هاتی نودل با چاشنی گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی هاتی نودل با چاشنی گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا
  • ارسال تهران مشهد

  بسته 5 عددی هاتی نودل با چاشنی گوجه فرنگی 77 گرمی هاتی کارا
  ناموجود
 21. ماکارونی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی تک ماکارون ماکارونی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی تک ماکارون
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  ماکارونی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی تک ماکارون
  قیمت ویژه ‎15,582 تومان قیمت عادی ‎15,900 تومان
 22. رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  رشته سوپ ورمیشل 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎11,662 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 23. پاستا گوش ماهی 500 گرمی مانا پاستا گوش ماهی 500 گرمی مانا
  • %2
  • ارسال تهران مشهد

  پاستا گوش ماهی 500 گرمی مانا
  قیمت ویژه ‎11,662 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
 24. هاتی نودل با چاشنی سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی هاتی نودل با چاشنی سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  هاتی نودل با چاشنی سبزیجات 77 گرمی هاتی کارا بسته 5 عددی
  قیمت ویژه ‎29,750 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

انواع ماکارونی، پاستا، نودل و لازانیا