خيارشور، ترشی، زيتون

صفحه
بر صفحه
 1. خیارشور درجه یک 670 گرمی چین چین خیارشور درجه یک 670 گرمی چین چین
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور درجه یک 670 گرمی چین چین
  قیمت ویژه ‎32,300 تومان قیمت عادی ‎34,000 تومان
 2. خیارشور سوپر ویژه 670 گرم چین چین خیارشور سوپر ویژه 670 گرم چین چین
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور سوپر ویژه 670 گرم چین چین
  قیمت ویژه ‎44,650 تومان قیمت عادی ‎47,000 تومان
 3. خیارشور شیشه ای درجه دو 630 گرمی سحر خیارشور شیشه ای درجه دو 630 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور شیشه ای درجه دو 630 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎25,200 تومان قیمت عادی ‎25,500 تومان
 4. خیارشور ممتاز یک و یک 660 گرم خیارشور ممتاز یک و یک 660 گرم
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور ممتاز یک و یک 660 گرم
  قیمت ویژه ‎38,600 تومان قیمت عادی ‎39,000 تومان
 5. خیارشور درجه 1 یک و یک 660 گرم خیارشور درجه 1 یک و یک 660 گرم
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور درجه 1 یک و یک 660 گرم
  قیمت ویژه ‎33,650 تومان قیمت عادی ‎34,000 تومان
 6. ​ترشی میکس مکزیکی 500 گرمی گل باز ​ترشی میکس مکزیکی 500 گرمی گل باز
  • ارسال فقط تهران

  ​ترشی میکس مکزیکی 500 گرمی گل باز
  از ‎24,498 تومان
 7. ترشی هالوپینو زیتون 500 گرمی گل باز ترشی هالوپینو زیتون 500 گرمی گل باز
  • ارسال فقط تهران

  ترشی هالوپینو زیتون 500 گرمی گل باز
  از ‎24,498 تومان
 8. ​ترشی مخلوط بندری 670 گرمی برتر ​ترشی مخلوط بندری 670 گرمی برتر
  • ارسال فقط تهران

  ​ترشی مخلوط بندری 670 گرمی برتر
  از ‎14,500 تومان
 9. ​خیارشور درجه یک شیشه ای 620 گرمی بدر ​خیارشور درجه یک شیشه ای 620 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​خیارشور درجه یک شیشه ای 620 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎31,800 تومان قیمت عادی ‎33,500 تومان
 10. ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎26,600 تومان قیمت عادی ‎28,000 تومان
 11. خیارشور ممتاز 680 گرمی گلچین خزر خیارشور ممتاز 680 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور ممتاز 680 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎33,250 تومان قیمت عادی ‎35,000 تومان
 12. زیتون سبز ویژه 680 گرمی گلچین خزر زیتون سبز ویژه 680 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  زیتون سبز ویژه 680 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎71,700 تومان قیمت عادی ‎75,500 تومان
 13. ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎25,150 تومان قیمت عادی ‎26,500 تومان
 14. ​ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 650 گرمی بدر ​ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 650 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 650 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎55,950 تومان قیمت عادی ‎59,000 تومان
 15. کلم شور 700 گرمی آلش کلم شور 700 گرمی آلش
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  کلم شور 700 گرمی آلش
  قیمت ویژه ‎16,950 تومان قیمت عادی ‎18,857 تومان
 16. خیارشور وکیومی 700 گرمی آلش خیارشور وکیومی 700 گرمی آلش
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  خیارشور وکیومی 700 گرمی آلش
  قیمت ویژه ‎23,550 تومان قیمت عادی ‎26,200 تومان
 17. زیتون کوهی 660 گرمی گلچین خزر زیتون کوهی 660 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  زیتون کوهی 660 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎65,550 تومان قیمت عادی ‎69,000 تومان
 18. ترشی هفت بیجار​​​ 630 گرمی بدر ترشی هفت بیجار​​​ 630 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی هفت بیجار​​​ 630 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎27,550 تومان قیمت عادی ‎29,000 تومان
 19. ترشی لیته 550 گرمی بهروز ترشی لیته 550 گرمی بهروز
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی لیته 550 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎19,450 تومان قیمت عادی ‎20,500 تومان
 20. ترشی مخلوط 630 گرمی بدر ترشی مخلوط 630 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی مخلوط 630 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎27,950 تومان قیمت عادی ‎29,500 تومان
 21. زیتون شور 650 گرمی بدر زیتون شور 650 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  زیتون شور 650 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎65,550 تومان قیمت عادی ‎69,000 تومان
 22. ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎24,700 تومان قیمت عادی ‎26,000 تومان
 23. سیر ترشی 680 گرمی گلچین خزر سیر ترشی 680 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  سیر ترشی 680 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎31,350 تومان قیمت عادی ‎33,000 تومان
 24. ترشی بندری 330 گرمی گلچین خزر ترشی بندری 330 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ترشی بندری 330 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎21,850 تومان قیمت عادی ‎23,000 تومان
صفحه
بر صفحه

 

لیست قیمت انواع خیارشور، زیتون و ترشی