برنج

بر صفحه
 1. برنج سفید تایلندی 10 کیلویی تنظیم بازار برنج سفید تایلندی 10 کیلویی تنظیم بازار
  • ارسال فقط تهران

  برنج سفید تایلندی 10 کیلویی تنظیم بازار
  ‎125,000 تومان
 2. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • %11
  • ارسال فقط تهران

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  ‎397,500 تومان
  ‎354,000 تومان
 3. برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  ‎139,500 تومان
  ‎134,900 تومان
 4. برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • %8
  • ارسال فقط تهران

  برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  ‎264,900 تومان
  ‎244,900 تومان
 5. برنج نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان برنج نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  برنج نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان
  ‎40,900 تومان
  ‎39,600 تومان
 6. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  • %14
  • ارسال فقط تهران

  برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  ‎404,700 تومان
  ‎348,900 تومان
بر صفحه

 

لیست قیمت انواع برنج ایرانی