خرید اینترنتی برنج ایرانی مرغوب

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  ناموجود

 2. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان
  قیمت ویژه ‎179,900 تومان قیمت عادی ‎192,500 تومان

 3. برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان
  قیمت ویژه ‎179,900 تومان قیمت عادی ‎189,000 تومان

 4. برنج خوشپخت 5 کیلویی ارمغان هفت
  قیمت ویژه ‎143,900 تومان قیمت عادی ‎155,000 تومان

 5. ​برنج هاشمی ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎195,950 تومان قیمت عادی ‎206,300 تومان

 6. برنج ایرانی 4.5 کیلو گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎163,400 تومان قیمت عادی ‎172,000 تومان

 7. برنج هندی 10 کیلویی جشنواره پارس
  قیمت ویژه ‎199,900 تومان قیمت عادی ‎250,000 تومان

 8. برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلوگرمی پردیس
  قیمت ویژه ‎153,100 تومان قیمت عادی ‎172,000 تومان

 9. برنج قهوه ای 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎38,000 تومان قیمت عادی ‎40,900 تومان

 10. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎87,850 تومان قیمت عادی ‎92,600 تومان

 11. برنج شکسته طارم معطر 4.5 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎126,050 تومان قیمت عادی ‎152,550 تومان

 12. برنج شکسته ایرانی درجه یک 5 کیلو گرمی بوستان
  قیمت ویژه ‎119,900 تومان قیمت عادی ‎125,000 تومان

 13. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎40,550 تومان قیمت عادی ‎40,990 تومان

 14. برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس
  قیمت ویژه ‎164,600 تومان قیمت عادی ‎184,900 تومان

 15. برنج دودی هاشمی 4.5 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎217,602 تومان قیمت عادی ‎219,800 تومان

 16. برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎159,800 تومان قیمت عادی ‎179,500 تومان

 17. برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎94,700 تومان قیمت عادی ‎99,700 تومان

 18. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎189,500 تومان قیمت عادی ‎204,500 تومان

 19. برنج طارم ممتاز معطر 2.6 کیلویی گلستان
  ناموجود

 20. برنج قهوه ای 2 کیلویی هاتی کارا
  ناموجود

 21. برنج قهوه ای 900 گرمی هاتی کارا
  ناموجود

 22. برنج هندی تنظیم بازار 10 کیلوگرم
  ناموجود

 23. برنج پاکستانی سوپر باسماتی 10 کیلو گرمی بروج
  ناموجود

 24. برنج هندی دانه بلند 1121 بسمتی 10 کیلو گرمی امتیاز
  ناموجود
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین