برنج

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت
  ناموجود
 2. برنج هندی 10 کیلویی خاطره برنج هندی 10 کیلویی خاطره
  • %3

  برنج هندی 10 کیلویی خاطره
  قیمت ویژه ‎249,000 تومان قیمت عادی ‎257,000 تومان
 3. برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان
  • %6

  برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان
  قیمت ویژه ‎234,900 تومان قیمت عادی ‎250,000 تومان
 4. برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق
  • %8

  برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق
  قیمت ویژه ‎250,000 تومان قیمت عادی ‎271,600 تومان
 5. برنج هندی 10 کیلویی جشنواره پارس برنج هندی 10 کیلویی جشنواره پارس
  • %4

  برنج هندی 10 کیلویی جشنواره پارس
  قیمت ویژه ‎239,000 تومان قیمت عادی ‎250,000 تومان

 6. برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلویی گلستان
  ناموجود

 7. برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلوگرمی پردیس
  ناموجود

 8. برنج سفید تایلندی 10 کیلویی تنظیم بازار
  ناموجود

 9. برنج دانه بلند هندی 1121 ده کیلویی بهروز
  ناموجود
 10. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎279,100 تومان قیمت عادی ‎287,800 تومان
 11. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان
  قیمت ویژه ‎222,600 تومان قیمت عادی ‎229,500 تومان
 12. برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان
  ناموجود
 13. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎140,200 تومان قیمت عادی ‎144,570 تومان
 14. ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس
  • ارسال تهران مشهد

  ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس
  ناموجود
 15. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  ناموجود
 16. برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس
  • ارسال تهران مشهد

  برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس
  ناموجود
 17. برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  ناموجود
 18. برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  ناموجود
 19. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  ناموجود
 20. برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  ناموجود

 21. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  از ‎51,490 تومان

 22. برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان
  از ‎258,750 تومان

 23. برنج ایرانی مخصوص رستوران 10 کیلویی گلستان
  از ‎479,000 تومان
 24. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  • %5

  برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎110,500 تومان قیمت عادی ‎116,350 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

لیست قیمت انواع برنج ایرانی