برنج

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان
  • %6

  برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی کشتی نشان
  قیمت ویژه ‎234,900 تومان قیمت عادی ‎250,000 تومان
 2. برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق
  • %8

  برنج پاکستانی سوپر بسماتی 10 کیلویی احمد صادق
  قیمت ویژه ‎250,000 تومان قیمت عادی ‎271,600 تومان

 3. برنج هندی 10 کیلویی جشنواره پارس
  ناموجود

 4. برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلویی گلستان
  ناموجود

 5. برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلوگرمی پردیس
  ناموجود

 6. برنج سفید تایلندی 10 کیلویی تنظیم بازار
  ناموجود

 7. برنج دانه بلند هندی 1121 ده کیلویی بهروز
  ناموجود
 8. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  ناموجود
 9. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی بوستان
  ناموجود
 10. برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی بوستان
  قیمت ویژه ‎217,700 تومان قیمت عادی ‎224,500 تومان
 11. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  ناموجود
 12. ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس
  • ارسال تهران مشهد

  ​برنج ایرانی 5 کیلو گرمی پردیس
  ناموجود
 13. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  ناموجود
 14. برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس
  • ارسال تهران مشهد

  برنج ایرانی مجلسی معطر 5 کیلوگرمی پردیس
  ناموجود
 15. برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  ناموجود
 16. برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  ناموجود
 17. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • %13
  • ارسال تهران مشهد

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎259,500 تومان قیمت عادی ‎297,500 تومان
 18. برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  • ارسال تهران مشهد

  برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  ناموجود

 19. برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان
  از ‎51,490 تومان

 20. برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان
  از ‎258,750 تومان

 21. برنج ایرانی مخصوص رستوران 10 کیلویی گلستان
  از ‎479,000 تومان
 22. برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  • %5

  برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  قیمت ویژه ‎110,500 تومان قیمت عادی ‎116,350 تومان

 23. برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان
  از ‎287,800 تومان

 24. برنج هاشمی ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

لیست قیمت انواع برنج ایرانی