ادویه و چاشنی

صفحه
بر صفحه
 1. پودر بادمجان 100 گرمی آیزاد فود پودر بادمجان 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر بادمجان 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 2. پودر کرفس 100 گرمی آیزاد فود پودر کرفس 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر کرفس 100 گرمی آیزاد فود
  ‎30,000 تومان
 3. پودر پیاز 100 گرمی آیزاد فود پودر پیاز 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر پیاز 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 4. نعناع خشک 100 گرمی آیزاد فود نعناع خشک 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  نعناع خشک 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 5. پودر فلفل دلمه ای سبز 100 گرمی آیزاد فود پودر فلفل دلمه ای سبز 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر فلفل دلمه ای سبز 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 6. پودر خیار و نعناع 100 گرمی آیزاد فود پودر خیار و نعناع 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر خیار و نعناع 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 7. سیر خشک 100 گرمی آیزاد فود سیر خشک 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  سیر خشک 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 8. کدو سبز خشک 100 گرمی آیزاد فود کدو سبز خشک 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  کدو سبز خشک 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 9. پودر گوجه فرنگی 100 گرمی آیزاد فود پودر گوجه فرنگی 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر گوجه فرنگی 100 گرمی آیزاد فود
  ‎30,000 تومان
 10. سیب زمینی خشک 150 گرمی آیزاد فود سیب زمینی خشک 150 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  سیب زمینی خشک 150 گرمی آیزاد فود
  ‎30,000 تومان
 11. پودر سیر 100 گرمی آیزاد فود پودر سیر 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر سیر 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 12. پودر بامیه 100 گرمی آیزاد فود پودر بامیه 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر بامیه 100 گرمی آیزاد فود
  ‎30,000 تومان
 13. پیاز خشک 100 گرمی آیزاد فود پیاز خشک 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پیاز خشک 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 14. پودر سیب زمینی 100 گرمی آیزاد فود پودر سیب زمینی 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  پودر سیب زمینی 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 15. چوب دارچین 100 گرمی آیزاد فود چوب دارچین 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  چوب دارچین 100 گرمی آیزاد فود
  ‎25,000 تومان
 16. کوجه فرنگی خشک 100 گرمی آیزاد فود کوجه فرنگی خشک 100 گرمی آیزاد فود
  • ارسال فقط تهران

  کوجه فرنگی خشک 100 گرمی آیزاد فود
  ‎30,000 تومان
 17. جوش شیرین 35 گرمی هاتی کارا جوش شیرین 35 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  جوش شیرین 35 گرمی هاتی کارا
  ‎2,000 تومان
 18. لیمو عمانی 130 گرمی گلستان  لیمو عمانی 130 گرمی گلستان 
  • ارسال فقط تهران

  لیمو عمانی 130 گرمی گلستان 
  ‎36,900 تومان
 19. نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها
  • %36
  • ارسال فقط تهران

  نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها
  ‎6,600 تومان
  ‎4,200 تومان
 20. عصاره گوجه فرنگی 40 گرمی هاتی کارا عصاره گوجه فرنگی 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  عصاره گوجه فرنگی 40 گرمی هاتی کارا
  ‎9,500 تومان
  ‎8,075 تومان
 21. نمک تصفیه کریستال یددار 400 گرمی هاتی کارا نمک تصفیه کریستال یددار 400 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  نمک تصفیه کریستال یددار 400 گرمی هاتی کارا
  ‎8,900 تومان
 22. پودر سوخاري 300 گرمي هاتي كارا پودر سوخاري 300 گرمي هاتي كارا
  • ارسال فقط تهران

  پودر سوخاري 300 گرمي هاتي كارا
  ‎17,900 تومان
 23. ​پودر سس سفید بشامل 75 گرمی هاتی کارا ​پودر سس سفید بشامل 75 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  ​پودر سس سفید بشامل 75 گرمی هاتی کارا
  ‎7,000 تومان
 24. ​چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا ​چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  ​چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا
  ‎6,500 تومان
صفحه
بر صفحه

 

لیست قیمت انواع چاشنی و ادویه