ادویه و چاشنی

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها
  • %36

  نعنا گل سلفونی 20 گرمی گلها
  قیمت ویژه ‎4,200 تومان قیمت عادی ‎6,600 تومان
 2. چاشنی اسپاگتی ایتالیایی 40 گرمی هاتی کارا چاشنی اسپاگتی ایتالیایی 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  چاشنی اسپاگتی ایتالیایی 40 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,525 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 3. چاشنی اسپاگتی 75 گرمی هاتی کارا چاشنی اسپاگتی 75 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  چاشنی اسپاگتی 75 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎11,815 تومان قیمت عادی ‎13,900 تومان
 4. فلفل قرمز 75 گرمی هاتی کارا فلفل قرمز 75 گرمی هاتی کارا
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  فلفل قرمز 75 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎15,750 تومان قیمت عادی ‎17,500 تومان
 5. نمک ید‌دار 500 گرمی سان نمک ید‌دار 500 گرمی سان
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  نمک ید‌دار 500 گرمی سان
  قیمت ویژه ‎6,160 تومان قیمت عادی ‎7,700 تومان
 6. ​پودر حاوی عصاره گوشت گوساله 40 گرمی هاتی کارا ​پودر حاوی عصاره گوشت گوساله 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ​پودر حاوی عصاره گوشت گوساله 40 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,525 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 7. ​بیکینگ پودر 120 گرمی گلستان ​بیکینگ پودر 120 گرمی گلستان
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ​بیکینگ پودر 120 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎14,000 تومان قیمت عادی ‎16,500 تومان
 8. پودر فشرده حاوی عصاره گوشت مرغ هاتی کارا بسته 8 عددی  پودر فشرده حاوی عصاره گوشت مرغ هاتی کارا بسته 8 عددی 
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  پودر فشرده حاوی عصاره گوشت مرغ هاتی کارا بسته 8 عددی 
  قیمت ویژه ‎7,200 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 9. فلفل سیاه سلفونی 75 گرمی هفت فلفل سیاه سلفونی 75 گرمی هفت
  • %17
  • ارسال تهران مشهد

  فلفل سیاه سلفونی 75 گرمی هفت
  قیمت ویژه ‎18,990 تومان قیمت عادی ‎22,900 تومان
 10. پودر چاشنی خورش قیمه هاتی کارا بسته 8 عددی پودر چاشنی خورش قیمه هاتی کارا بسته 8 عددی
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  پودر چاشنی خورش قیمه هاتی کارا بسته 8 عددی
  قیمت ویژه ‎8,900 تومان قیمت عادی ‎9,900 تومان
 11. چاشنی خورش قورمه سبزی 40 گرمی هاتی کارا چاشنی خورش قورمه سبزی 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  چاشنی خورش قورمه سبزی 40 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,525 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 12. ​پودر حاوی عصاره گوشت مرغ 40 گرمی هاتی کارا ​پودر حاوی عصاره گوشت مرغ 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  ​پودر حاوی عصاره گوشت مرغ 40 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,525 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 13.  پودر چاشنی خورش قورمه سبزی هاتی کارا ​بسته 8 عددی  پودر چاشنی خورش قورمه سبزی هاتی کارا ​بسته 8 عددی
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

   پودر چاشنی خورش قورمه سبزی هاتی کارا ​بسته 8 عددی
  قیمت ویژه ‎8,900 تومان قیمت عادی ‎9,900 تومان
 14. چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  چاشنی خورش قیمه 40 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,525 تومان قیمت عادی ‎6,500 تومان
 15. ​زرد چوبه 550 گرمی گلستان ​زرد چوبه 550 گرمی گلستان
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  ​زرد چوبه 550 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎59,310 تومان قیمت عادی ‎65,900 تومان
 16. نمک دریایی درب آسیایی 300 گرمی دلفین نمک دریایی درب آسیایی 300 گرمی دلفین
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  نمک دریایی درب آسیایی 300 گرمی دلفین
  قیمت ویژه ‎67,500 تومان قیمت عادی ‎75,000 تومان
 17. پودر دارچین 200 گرمی هاتی کارا پودر دارچین 200 گرمی هاتی کارا
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  پودر دارچین 200 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎34,850 تومان قیمت عادی ‎41,000 تومان
 18. نمک ید‌دار سلفون 500 گرمی سان نمک ید‌دار سلفون 500 گرمی سان
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  نمک ید‌دار سلفون 500 گرمی سان
  قیمت ویژه ‎2,480 تومان قیمت عادی ‎3,100 تومان
 19. نمک دریایی ید دار 900 گرمی دلفین نمک دریایی ید دار 900 گرمی دلفین
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  نمک دریایی ید دار 900 گرمی دلفین
  قیمت ویژه ‎16,200 تومان قیمت عادی ‎18,000 تومان
 20. پودر سوخاری 300 گرمی هاتی کارا پودر سوخاری 300 گرمی هاتی کارا
  • %18
  • ارسال تهران مشهد

  پودر سوخاری 300 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎14,678 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 21. آویشن خشک 35 گرمی گلستان آویشن خشک 35 گرمی گلستان
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  آویشن خشک 35 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎15,660 تومان قیمت عادی ‎17,400 تومان
 22. فلفل سیاه 40 گرمی گلستان فلفل سیاه 40 گرمی گلستان
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  فلفل سیاه 40 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎12,150 تومان قیمت عادی ‎13,500 تومان
 23. پرک و پودر سوخاری 100 گرمی هاتی کارا پرک و پودر سوخاری 100 گرمی هاتی کارا
  • %18
  • ارسال تهران مشهد

  پرک و پودر سوخاری 100 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎12,136 تومان قیمت عادی ‎14,800 تومان
 24. گرد غوره 80 گرمی گلستان گرد غوره 80 گرمی گلستان
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  گرد غوره 80 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎16,575 تومان قیمت عادی ‎19,500 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

لیست قیمت انواع چاشنی و ادویه