دستمال

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. دستمال رول ویژه معطر 20 برگ گلبهی تمیز 
  از ‎30,000 تومان

 2. دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 4 عددی
  از ‎29,100 تومان

 3. دستمال رول ساده 20 برگ آبی تمیز
  از ‎16,000 تومان
 4. دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 16 عددی دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 16 عددی
  • %10

  دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 16 عددی
  قیمت ویژه ‎93,600 تومان قیمت عادی ‎104,000 تومان
 5. دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 8 عددی دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 8 عددی
  • %10

  دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 8 عددی
  قیمت ویژه ‎51,100 تومان قیمت عادی ‎56,800 تومان
 6. دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 4 عددی دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 4 عددی
  • %10

  دستمال توالت مدل کلاسیک 3 لایه تنو بسته 4 عددی
  قیمت ویژه ‎26,200 تومان قیمت عادی ‎29,100 تومان
 7. دستمال توالت 5 لایه پاپیا بسته 6 عددی دستمال توالت 5 لایه پاپیا بسته 6 عددی
  • %10

  دستمال توالت 5 لایه پاپیا بسته 6 عددی
  قیمت ویژه ‎54,500 تومان قیمت عادی ‎60,600 تومان
 8. دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 16 عددی دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 16 عددی
  • %10

  دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 16 عددی
  قیمت ویژه ‎107,000 تومان قیمت عادی ‎118,900 تومان
 9. دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی
  • %10

  دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی
  قیمت ویژه ‎15,300 تومان قیمت عادی ‎17,050 تومان
 10. دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا بسته خانواده 8 عددی دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا بسته خانواده 8 عددی
  • %10

  دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا بسته خانواده 8 عددی
  قیمت ویژه ‎169,200 تومان قیمت عادی ‎188,000 تومان
 11. دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا
  • %10

  دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا
  قیمت ویژه ‎19,300 تومان قیمت عادی ‎21,400 تومان
 12. دستمال حوله کاغذی 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی  دستمال حوله کاغذی 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی 
  • %2

  دستمال حوله کاغذی 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی 
  قیمت ویژه ‎31,650 تومان قیمت عادی ‎32,300 تومان
 13. دستمال کاغذی ویژه 150 برگ دو لایه پاپیا دستمال کاغذی ویژه 150 برگ دو لایه پاپیا
  • %3

  دستمال کاغذی ویژه 150 برگ دو لایه پاپیا
  قیمت ویژه ‎15,900 تومان قیمت عادی ‎16,400 تومان
 14. دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی
  • %5

  دستمال توالت 4 لایه پاپیا بسته 2 عددی
  قیمت ویژه ‎16,190 تومان قیمت عادی ‎17,050 تومان

 15. دستمال کاغذی 250 برگ دولایه نایلونی تنو
  ناموجود
 16. دستمال کاغذی 150 برگ دولایه پاپیا دستمال کاغذی 150 برگ دولایه پاپیا
  • %3

  دستمال کاغذی 150 برگ دولایه پاپیا
  قیمت ویژه ‎13,380 تومان قیمت عادی ‎13,800 تومان

 17. دستمال نظافت کله غازی ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 18. ​​دستمال نظافت سبز فسفری ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 19. ​دستمال نظافت نارنجی ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 20. دستمال نظافت فیروزه ای ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 21. دستمال نظافت صورتی ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 22. ​دستمال نظافت زرد ناوالس
  از ‎19,000 تومان

 23. دستمال رولی ساده زرد تمیز بسته 10 عددی
  از ‎9,000 تومان

 24. دستمال رولی ویژه معطر تمیز بسته 20 عددی
  از ‎30,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

خرید انواع دستمال کاغذی