کنسرو حبوبات و صیفی جات

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز
  • %5

  کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎13,750 تومان قیمت عادی ‎14,500 تومان

 2. کنسرو سبزیجات مخلوط 420 گرمی دلپذیر
  ناموجود
 3. کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر
  • %1

  کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎14,750 تومان قیمت عادی ‎14,900 تومان
 4. کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز
  • %20
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎12,400 تومان قیمت عادی ‎15,500 تومان
 5. کنسرو خوراک بادمجان 410 گرمی دلپذیر کنسرو خوراک بادمجان 410 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک بادمجان 410 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎12,375 تومان قیمت عادی ‎12,500 تومان
 6. کنسرو سس ماکارونی 400 گرمی دلپذیر کنسرو سس ماکارونی 400 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو سس ماکارونی 400 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎17,700 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 7. کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک بادمجان 415 گرمی یک و یک
  قیمت ویژه ‎17,700 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان
 8. کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی 390 گرمی بهروز کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی 390 گرمی بهروز
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی 390 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎16,600 تومان قیمت عادی ‎17,500 تومان
 9. کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎15,700 تومان قیمت عادی ‎15,900 تومان
 10. کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎21,650 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 11. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز
  • %15
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎19,200 تومان قیمت عادی ‎22,500 تومان
 12. کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎17,800 تومان قیمت عادی ‎18,000 تومان
 13. کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎23,750 تومان قیمت عادی ‎24,000 تومان
 14. کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎16,600 تومان قیمت عادی ‎17,500 تومان
 15. کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک
  • %12
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو خوراک عدسی 370 گرمی یک و یک
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,990 تومان
 16. کنسرو لوبیا چیتی با سس ​​420 ​​​​​گرمی بدر کنسرو لوبیا چیتی با سس ​​420 ​​​​​گرمی بدر
  • %10
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی با سس ​​420 ​​​​​گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎13,050 تومان قیمت عادی ‎14,500 تومان
 17. کنسرو لوبیا چیتی 400 گرمی گلچین خزر کنسرو لوبیا چیتی 400 گرمی گلچین خزر
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی 400 گرمی گلچین خزر
  ناموجود
 18. کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎21,250 تومان قیمت عادی ‎21,500 تومان
 19. کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎22,750 تومان قیمت عادی ‎23,000 تومان
 20. کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎18,700 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 21. ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎22,325 تومان قیمت عادی ‎23,500 تومان
 22. کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال تهران مشهد

  کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎22,800 تومان قیمت عادی ‎24,000 تومان
 23. کمپوت گلابی قوطی 350 گرمی خوشاب کمپوت گلابی قوطی 350 گرمی خوشاب
  • %12

  کمپوت گلابی قوطی 350 گرمی خوشاب
  قیمت ویژه ‎14,100 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 24. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 350 گرمی خوشاب کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 350 گرمی خوشاب
  • %12

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 350 گرمی خوشاب
  قیمت ویژه ‎10,500 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

خرید انواع کمپوت و کنسرو حبوبات