کنسرو حبوبات و صیفی جات

صفحه
بر صفحه
 1. ​کنسرو ذرت شیرین 420 ​​​​​گرمی بدر ​کنسرو ذرت شیرین 420 ​​​​​گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​کنسرو ذرت شیرین 420 ​​​​​گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎30,400 تومان قیمت عادی ‎32,000 تومان
 2. کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز
  • %6
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو نخود آبگوشتی 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎15,950 تومان قیمت عادی ‎16,900 تومان
 3. کنسرو سبزیجات مخلوط 420 گرمی دلپذیر کنسرو سبزیجات مخلوط 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو سبزیجات مخلوط 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎21,650 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 4. کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو نخود آبگوشتی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎16,700 تومان قیمت عادی ‎16,900 تومان
 5. کنسرو لوبیا چیتی به همراه قارچ 420 گرمی دلپذیر کنسرو لوبیا چیتی به همراه قارچ 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی به همراه قارچ 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎26,600 تومان قیمت عادی ‎26,900 تومان
 6. کمپوت هلو 420 گرمی سحر کمپوت هلو 420 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کمپوت هلو 420 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎27,700 تومان قیمت عادی ‎28,000 تومان
 7. کمپوت سیب 400 گرمی سحر کمپوت سیب 400 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کمپوت سیب 400 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎21,750 تومان قیمت عادی ‎22,000 تومان
 8. کمپوت آناناس 567 گرمی B&K کمپوت آناناس 567 گرمی B&K
  • ارسال فقط تهران

  کمپوت آناناس 567 گرمی B&K
  از ‎44,254 تومان
 9. ​کنسرو لوبیا​ چیتی در سس گوجه فرنگی 380 گرمی شیلانه ​کنسرو لوبیا​ چیتی در سس گوجه فرنگی 380 گرمی شیلانه
  • ارسال فقط تهران

  ​کنسرو لوبیا​ چیتی در سس گوجه فرنگی 380 گرمی شیلانه
  از ‎10,000 تومان
 10. ​کنسرو مایه ماکارونی ​​​420 ​​​​​گرمی بدر ​کنسرو مایه ماکارونی ​​​420 ​​​​​گرمی بدر
  • ارسال فقط تهران

  ​کنسرو مایه ماکارونی ​​​420 ​​​​​گرمی بدر
  از ‎12,500 تومان
 11. ​کنسرو قارچ ورقه ای 420 گرمی برتر ​کنسرو قارچ ورقه ای 420 گرمی برتر
  • ارسال فقط تهران

  ​کنسرو قارچ ورقه ای 420 گرمی برتر
  از ‎17,500 تومان
 12. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 420 گرمی برتر کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 420 گرمی برتر
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 420 گرمی برتر
  از ‎14,500 تومان
 13. کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو ذرت 400 گرمی گلچین خزر
  قیمت ویژه ‎23,750 تومان قیمت عادی ‎25,000 تومان
 14. ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎26,100 تومان قیمت عادی ‎27,500 تومان
 15. کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎20,650 تومان قیمت عادی ‎20,900 تومان
 16. کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو نخود فرنگی 410 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎22,750 تومان قیمت عادی ‎23,000 تومان
 17. کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کمپوت زرد آلو 410 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎21,250 تومان قیمت عادی ‎21,500 تومان
 18. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی مکنزی
  قیمت ویژه ‎24,600 تومان قیمت عادی ‎25,900 تومان
 19. کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه 380 گرمی مکنزی
  قیمت ویژه ‎20,800 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان
 20. کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو مایع ماکارانی 420 گرمی بدر
  قیمت ویژه ‎17,950 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان
 21. کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کمپوت گیلاس 420 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎35,100 تومان قیمت عادی ‎35,500 تومان
 22. کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی سحر
  قیمت ویژه ‎17,800 تومان قیمت عادی ‎18,000 تومان
 23. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرمی بهروز
  قیمت ویژه ‎25,550 تومان قیمت عادی ‎26,900 تومان
 24. کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر
  قیمت ویژه ‎24,650 تومان قیمت عادی ‎24,900 تومان
صفحه
بر صفحه

 

خرید انواع کمپوت و کنسرو حبوبات