خرید اینترنتی میوه و سبزیجات

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. لوبیا سبز منجمد 400 گرمی پمینا
  از ‎24,250 تومان

 2. نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎26,600 تومان قیمت عادی ‎29,500 تومان

 3. ​سبزی پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎16,900 تومان قیمت عادی ‎18,750 تومان

 4. ​سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎16,900 تومان قیمت عادی ‎18,750 تومان

 5. سبزی جعفری خشک 70 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎7,900 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان

 6. ​سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎16,900 تومان قیمت عادی ‎18,750 تومان

 7. نعنا خشک 70 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎8,000 تومان قیمت عادی ‎8,300 تومان

 8. سبزی شوید خشک 70 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎8,200 تومان قیمت عادی ‎8,300 تومان

 9. مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎20,600 تومان قیمت عادی ‎22,900 تومان

 10. سبزی آش منجمد 400 گرمی پمینا
  قیمت ویژه ‎18,333 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان

 11. سبزیجات مخلوط منجمد 750 گرمی پمینا
  از ‎52,380 تومان

 12. سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎16,900 تومان قیمت عادی ‎18,750 تومان

 13. سبزی خوردن 200 گرمی توتیا
  قیمت ویژه ‎14,800 تومان قیمت عادی ‎15,500 تومان

 14. جوانه میکس ترکیبی شبدر و ماش 200 گرمی توتیا
  قیمت ویژه ‎10,290 تومان قیمت عادی ‎10,600 تومان

 15. جوانه گندم 200 گرمی توتیا
  قیمت ویژه ‎5,440 تومان قیمت عادی ‎5,600 تومان

 16. قارچ 200 گرمی آنا
  ناموجود

 17. جوانه ماش 300 گرمی توتیا
  قیمت ویژه ‎9,500 تومان قیمت عادی ‎9,800 تومان

 18. جوانه شبدر 300 گرمی توتیا
  قیمت ویژه ‎9,100 تومان قیمت عادی ‎9,300 تومان

 19. سبزی شوید خشک 110 گرمی برتر
  از ‎11,500 تومان

 20. جوانه یونجه 200 گرمی توتیا
  ناموجود

 21. قارچ 400 گرمی آنا
  ناموجود

 22. ​سبزی پلویی خشک 70 گرمی خشکپاک
  ناموجود

 23. سبزی جعفری خشک 40 گرمی خشکپاک
  ناموجود

 24. ​سبزی شوید ​خشک 70 گرمی خشکپاک
  ناموجود
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین