خرید اینترنتی گوشت قرمز

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎125,494 تومان قیمت عادی ‎134,940 تومان

 2. گوشت چرخکرده مخلوط 500 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎66,390 تومان قیمت عادی ‎67,460 تومان

 3. گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند 900 گرمی مهيا پروتئين
  قیمت ویژه ‎112,939 تومان قیمت عادی ‎121,440 تومان

 4. گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎167,190 تومان قیمت عادی ‎169,890 تومان

 5. گوشت سردست گوسفند 1​ کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 6. گوشت ران گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین
  از ‎160,500 تومان

 7. گوشت خورشتی گوساله 800 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎149,990 تومان قیمت عادی ‎152,770 تومان

 8. راسته گوساله یک کیلوگرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 9. گوشت راسته بی استخوان گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎179,700 تومان قیمت عادی ‎224,070 تومان

 10. گوشت راسته با استخوان گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎109,470 تومان قیمت عادی ‎136,500 تومان

 11. گوشت گردن گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎107,870 تومان قیمت عادی ‎134,500 تومان

 12. ​گوشت خورشتی گوساله 800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 13. ​گوشت ران گوساله 2 کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 14. ​گوشت قیمه‌ ای گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 15. ​گوشت مخلوط گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 16. ​گوشت رولت ماهیچه گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 17. ​گوشت راسته گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 18. ​گوشت ماهیچه گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  ناموجود

 19. ​گوشت بیفتک گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 20. ​گوشت بیف استراگانف گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 21. ​گوشت استیک گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 22. ​گوشت نگینی استامبولی گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 23. ​گوشت چرخکرده مخلوط منجمد 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 24. ​گوشت چرخکرده گوساله 500 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین