تن ماهی

بر صفحه
 1. کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی گالکسی کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی گالکسی
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی گالکسی
  ‎29,500 تومان
  ‎27,900 تومان
 2. تن ماهی 180 گرمی پردیس تن ماهی 180 گرمی پردیس
  • ارسال فقط تهران

  تن ماهی 180 گرمی پردیس
  ‎29,800 تومان
 3. تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو پردیس تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو پردیس
  • ارسال فقط تهران

  تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو پردیس
  ‎24,000 تومان
 4. تن ماهی 180 گرمی پردیس تن ماهی 180 گرمی پردیس
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  تن ماهی 180 گرمی پردیس
  ‎31,500 تومان
  ‎30,000 تومان
 5. کنسرو ماهی تن جنوب در روغن 180 گرمی ایلیکا کنسرو ماهی تن جنوب در روغن 180 گرمی ایلیکا
  • %26
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو ماهی تن جنوب در روغن 180 گرمی ایلیکا
  ‎29,500 تومان
  ‎21,900 تومان
 6. کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 180 گرمی مکنزی کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 180 گرمی مکنزی
  • %11
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 180 گرمی مکنزی
  ‎32,000 تومان
  ‎28,400 تومان
 7. کنسرو ماهی مارلین در روغن 180 گرمی دلنواز کنسرو ماهی مارلین در روغن 180 گرمی دلنواز
  • %13
  • ارسال فقط تهران

  کنسرو ماهی مارلین در روغن 180 گرمی دلنواز
  ‎19,400 تومان
  ‎16,900 تومان
بر صفحه

 

کنسرو تن ماهی از انواع برندهای معروف ماهی تن