پشمک و باقلوا

بر صفحه
 1. ​پشمک لقمه ای زعفرانی با روکش شیری زعفرانی حاج عبدالله​ 350 گرم ​پشمک لقمه ای زعفرانی با روکش شیری زعفرانی حاج عبدالله​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای زعفرانی با روکش شیری زعفرانی حاج عبدالله​ 350 گرم
  از ‎50,000 تومان
 2. ​پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله​ 500 گرم ​پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله​ 500 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله​ 500 گرم
  از ‎45,000 تومان
 3. ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی​ حاج عبدالله​ 500 گرم ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی​ حاج عبدالله​ 500 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی​ حاج عبدالله​ 500 گرم
  از ‎45,000 تومان
 4. ​​​پشمک لقمه ای با روکش شیری میوه ای حاج عبدالله​ 1000 گرم ​​​پشمک لقمه ای با روکش شیری میوه ای حاج عبدالله​ 1000 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​​​پشمک لقمه ای با روکش شیری میوه ای حاج عبدالله​ 1000 گرم
  از ‎76,000 تومان
 5. ​​پشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله​ 350 گرم ​​پشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​​پشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله​ 350 گرم
  از ‎44,000 تومان
 6. ​پشمک لقمه ای حاج عبدالله​ با روکش شیری هندوانه​ 350 گرم ​پشمک لقمه ای حاج عبدالله​ با روکش شیری هندوانه​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای حاج عبدالله​ با روکش شیری هندوانه​ 350 گرم
  از ‎40,000 تومان
 7. ​پشمک لقمه ای کاکائویی زعفرانی و وانیلی حاج عبدالله​ 350 گرم ​پشمک لقمه ای کاکائویی زعفرانی و وانیلی حاج عبدالله​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای کاکائویی زعفرانی و وانیلی حاج عبدالله​ 350 گرم
  از ‎45,000 تومان
 8. ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی​ حاج عبدالله​ 350 گرم ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی​ حاج عبدالله​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی​ حاج عبدالله​ 350 گرم
  از ‎30,000 تومان
 9. ​پشمک لقمه ای وانیلی و قهوه با روکش کاکائویی و شیری​ حاج عبدالله​ 350 گرم ​پشمک لقمه ای وانیلی و قهوه با روکش کاکائویی و شیری​ حاج عبدالله​ 350 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای وانیلی و قهوه با روکش کاکائویی و شیری​ حاج عبدالله​ 350 گرم
  از ‎30,000 تومان
 10. ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله​ 1000 گرم ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله​ 1000 گرم
  • ارسال فقط تهران

  ​پشمک لقمه ای وانیلی با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله​ 1000 گرم
  از ‎76,000 تومان
 11. پنج لوز حاج خلیفه طرح ترمه 1135 گرم پنج لوز حاج خلیفه طرح ترمه 1135 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  پنج لوز حاج خلیفه طرح ترمه 1135 گرم
  قیمت ویژه ‎147,250 تومان قیمت عادی ‎155,000 تومان
 12. پشمک الیافی کاکائویی 350 گرمی حاج عبدالله پشمک الیافی کاکائویی 350 گرمی حاج عبدالله
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پشمک الیافی کاکائویی 350 گرمی حاج عبدالله
  قیمت ویژه ‎23,300 تومان قیمت عادی ‎24,000 تومان
 13. پشمک لقمه ای با روکش میوه ای 350 گرمی حاج عبداله پشمک لقمه ای با روکش میوه ای 350 گرمی حاج عبداله
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پشمک لقمه ای با روکش میوه ای 350 گرمی حاج عبداله
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 14. پشمک الیافی وانیلی 350 گرمی حاج عبدالله پشمک الیافی وانیلی 350 گرمی حاج عبدالله
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پشمک الیافی وانیلی 350 گرمی حاج عبدالله
  قیمت ویژه ‎22,300 تومان قیمت عادی ‎23,000 تومان
 15. پشمک زعفرانی ​​350 گرمی حاج عبدالله پشمک زعفرانی ​​350 گرمی حاج عبدالله
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  پشمک زعفرانی ​​350 گرمی حاج عبدالله
  قیمت ویژه ‎31,000 تومان قیمت عادی ‎32,000 تومان
بر صفحه