آدامس و پاستیل

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1.  آدامس زغالی مینی استیک بایودنت بسته 12 عددی  آدامس زغالی مینی استیک بایودنت بسته 12 عددی
  • %3

   آدامس زغالی مینی استیک بایودنت بسته 12 عددی
  قیمت ویژه ‎14,550 تومان قیمت عادی ‎15,000 تومان
 2. پاستیل مدل کولا 300 گرمی شیرین عسل پاستیل مدل کولا 300 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل مدل کولا 300 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 3. پاستیل میوه ای ماشین 300 گرمی شیرین عسل پاستیل میوه ای ماشین 300 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل میوه ای ماشین 300 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 4. پاستیل ویتامینه 50 گرمی دکتر بن پاستیل ویتامینه 50 گرمی دکتر بن
  • %3

  پاستیل ویتامینه 50 گرمی دکتر بن
  قیمت ویژه ‎8,730 تومان قیمت عادی ‎9,000 تومان
 5. پاستیل میوه ای طرح مار 180 گرمی شیبا پاستیل میوه ای طرح مار 180 گرمی شیبا
  • %3

  پاستیل میوه ای طرح مار 180 گرمی شیبا
  قیمت ویژه ‎15,500 تومان قیمت عادی ‎16,000 تومان
 6. پاستیل میوه ای مخلوط 60 گرمی شیرین عسل پاستیل میوه ای مخلوط 60 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل میوه ای مخلوط 60 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎5,820 تومان قیمت عادی ‎6,000 تومان
 7. پاستیل طرح قلب 90 گرمی شیبا پاستیل طرح قلب 90 گرمی شیبا
  • %3

  پاستیل طرح قلب 90 گرمی شیبا
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 8. پاستیل میوه ای خرسی 300 گرمی شیرین عسل پاستیل میوه ای خرسی 300 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل میوه ای خرسی 300 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 9. پاستیل میوه ای طرح حروف 300 گرمی شیرین عسل پاستیل میوه ای طرح حروف 300 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل میوه ای طرح حروف 300 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 10. پاستیل میوه ای طرح ماهی 300 گرمی شیرین عسل پاستیل میوه ای طرح ماهی 300 گرمی شیرین عسل
  • %3

  پاستیل میوه ای طرح ماهی 300 گرمی شیرین عسل
  قیمت ویژه ‎29,100 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان
 11. پاستیل میکس سیتریزی 65 گرمی شیبا پاستیل میکس سیتریزی 65 گرمی شیبا
  • %3

  پاستیل میکس سیتریزی 65 گرمی شیبا
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 12. پاستیل میوه ای طرح خرسی 90 گرمی شیبا پاستیل میوه ای طرح خرسی 90 گرمی شیبا
  • %3

  پاستیل میوه ای طرح خرسی 90 گرمی شیبا
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 13. پاستیل میوه ای طرح مار 90 گرمی شیبا پاستیل میوه ای طرح مار 90 گرمی شیبا
  • %3

  پاستیل میوه ای طرح مار 90 گرمی شیبا
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 14. آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم اکالیپتوس بایودنت آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم اکالیپتوس بایودنت
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم اکالیپتوس بایودنت
  قیمت ویژه ‎7,680 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 15. پاستیل کولا 85 گرمی دکتر بن پاستیل کولا 85 گرمی دکتر بن
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  پاستیل کولا 85 گرمی دکتر بن
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 16. پاستیل اعداد انگلیسی 85 گرمی دکتر بن پاستیل اعداد انگلیسی 85 گرمی دکتر بن
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  پاستیل اعداد انگلیسی 85 گرمی دکتر بن
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 17. آدامس بدون قند میکس میوه ای دن اکسیر آدامس بدون قند میکس میوه ای دن اکسیر
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس بدون قند میکس میوه ای دن اکسیر
  قیمت ویژه ‎9,600 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 18. ​آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم نعنا بایودنت ​آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم نعنا بایودنت
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  ​آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم نعنا بایودنت
  قیمت ویژه ‎7,680 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 19. آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم استوایی بایودنت آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم استوایی بایودنت
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم استوایی بایودنت
  قیمت ویژه ‎7,680 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 20. آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم موهیتو بایودنت آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم موهیتو بایودنت
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم موهیتو بایودنت
  قیمت ویژه ‎7,680 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 21. بسته 10عددی آدامس بدون شکر اکالیپتوس دراژه وایت بسته 10عددی آدامس بدون شکر اکالیپتوس دراژه وایت
  • %3
  • ارسال تهران مشهد

  بسته 10عددی آدامس بدون شکر اکالیپتوس دراژه وایت
  قیمت ویژه ‎6,790 تومان قیمت عادی ‎7,000 تومان
 22. آدامس دراژه بدون قند نعناع خنک دن اکسیر آدامس دراژه بدون قند نعناع خنک دن اکسیر
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس دراژه بدون قند نعناع خنک دن اکسیر
  قیمت ویژه ‎9,600 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 23. آدامس بدون قند با طعم دارچین دن اکسیر آدامس بدون قند با طعم دارچین دن اکسیر
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس بدون قند با طعم دارچین دن اکسیر
  قیمت ویژه ‎9,600 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
 24. آدامس دراژه بدون قند نعناع شیرین دن اکسیر آدامس دراژه بدون قند نعناع شیرین دن اکسیر
  • %4
  • ارسال تهران مشهد

  آدامس دراژه بدون قند نعناع شیرین دن اکسیر
  قیمت ویژه ‎9,600 تومان قیمت عادی ‎10,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

انواع آدامس و پاستیل خارجی و ایرانی