آجیل، خشکبار و خرما

صفحه
بر صفحه
 1. آجیل مخلوط شب یلدا گلستان 500 گرم آجیل مخلوط شب یلدا گلستان 500 گرم
  • ارسال فقط تهران

  آجیل مخلوط شب یلدا گلستان 500 گرم
  ‎150,000 تومان
 2. پسته شور گلستان 1000 گرم پسته شور گلستان 1000 گرم
  • ارسال فقط تهران

  پسته شور گلستان 1000 گرم
  ‎420,000 تومان
 3. پکیچ کادویی پسته قوطی فلزی گلستان بسته 3 عددی پکیچ کادویی پسته قوطی فلزی گلستان بسته 3 عددی
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  پکیچ کادویی پسته قوطی فلزی گلستان بسته 3 عددی
  ‎480,000 تومان
  ‎432,000 تومان
 4. پسته خام اکبری گلستان 300 گرم پسته خام اکبری گلستان 300 گرم
  • ارسال فقط تهران

  پسته خام اکبری گلستان 300 گرم
  ‎155,000 تومان
 5. پسته شور زعفرانی اکبری گلستان 300 گرم پسته شور زعفرانی اکبری گلستان 300 گرم
  • ارسال فقط تهران

  پسته شور زعفرانی اکبری گلستان 300 گرم
  ‎160,000 تومان
 6. توت خشک گلستان 50 گرم توت خشک گلستان 50 گرم
  • ارسال فقط تهران

  توت خشک گلستان 50 گرم
  ‎22,000 تومان
 7. بادام هندی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 250 گرم بادام هندی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 250 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بادام هندی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 250 گرم
  ‎115,000 تومان
  ‎109,250 تومان
 8. انجیر پرک تازه درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم انجیر پرک تازه درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  • ارسال فقط تهران

  انجیر پرک تازه درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎165,000 تومان
 9. بادام دانچین درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم بادام دانچین درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  بادام دانچین درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎145,000 تومان
  ‎137,750 تومان
 10. نخودچی دو آتیشه بی نمک ناصر گیاهی 500 گرم نخودچی دو آتیشه بی نمک ناصر گیاهی 500 گرم
  • ارسال فقط تهران

  نخودچی دو آتیشه بی نمک ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎46,000 تومان
 11. تخمه جابانی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم تخمه جابانی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  تخمه جابانی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎98,000 تومان
  ‎93,100 تومان
 12. تخمه کدو گوشتی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم تخمه کدو گوشتی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  تخمه کدو گوشتی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎78,000 تومان
  ‎74,100 تومان
 13. پسته احمد آقایی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم پسته احمد آقایی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  پسته احمد آقایی درجه یک اعلا ناصر گیاهی 500 گرم
  ‎165,000 تومان
  ‎156,750 تومان
 14. کشمش پلویی 450 گرمی میوس کشمش پلویی 450 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی 450 گرمی میوس
  ‎27,600 تومان
 15. کشمش پلویی 125 گرمی میوس کشمش پلویی 125 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی 125 گرمی میوس
  ‎7,700 تومان
 16. کشمش پلویی 450 گرمی میوس کشمش پلویی 450 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی 450 گرمی میوس
  ‎27,600 تومان
 17. کشمش سبز 450 گرمی میوس کشمش سبز 450 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش سبز 450 گرمی میوس
  ‎72,500 تومان
 18. کشمش سبز 125 گرمی میوس کشمش سبز 125 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش سبز 125 گرمی میوس
  ‎20,200 تومان
 19. کشمش پلویی 125 گرمی میوس کشمش پلویی 125 گرمی میوس
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی 125 گرمی میوس
  ‎7,700 تومان
 20. کنجد برشته 300 گرمی گلستان کنجد برشته 300 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  کنجد برشته 300 گرمی گلستان
  ‎36,900 تومان
 21. کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان
  • %16
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان
  ‎40,150 تومان
  ‎33,800 تومان
 22. انجیر خشک 100 گرمی گلستان انجیر خشک 100 گرمی گلستان
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  انجیر خشک 100 گرمی گلستان
  ‎29,000 تومان
  ‎28,100 تومان
 23. کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب
  ‎25,000 تومان
  ‎24,750 تومان
 24. کنجد برشته 120 گرمی عقاب کنجد برشته 120 گرمی عقاب
  • %1
  • ارسال فقط تهران

  کنجد برشته 120 گرمی عقاب
  ‎25,000 تومان
  ‎24,750 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع آجیل، خشکبار و خرما