آلوچه و لواشک

بر صفحه
 1. آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎85,500 تومان قیمت عادی ‎90,000 تومان
 2. آلوچه ترش 60 گرمی مزمز آلوچه ترش 60 گرمی مزمز
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  آلوچه ترش 60 گرمی مزمز
  قیمت ویژه ‎3,900 تومان قیمت عادی ‎4,000 تومان
 3. تافی لواشک میوه ای 250 گرمی خشکپاک تافی لواشک میوه ای 250 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  تافی لواشک میوه ای 250 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎28,620 تومان قیمت عادی ‎29,500 تومان
 4. بسته 4 عددی لواشک انار 360 گرمی خشکپاک بسته 4 عددی لواشک انار 360 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  بسته 4 عددی لواشک انار 360 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎34,240 تومان قیمت عادی ‎35,300 تومان
 5. لواشک پذیرایی چند میوه 300 گرمی خشکپاک لواشک پذیرایی چند میوه 300 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  لواشک پذیرایی چند میوه 300 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎31,530 تومان قیمت عادی ‎32,500 تومان
 6. لواشک چند میوه 360 گرمی خشکپاک بسته 4 عددی لواشک چند میوه 360 گرمی خشکپاک بسته 4 عددی
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  لواشک چند میوه 360 گرمی خشکپاک بسته 4 عددی
  قیمت ویژه ‎34,240 تومان قیمت عادی ‎35,300 تومان
 7. آلوچه با زغال اخته 80 گرمی شمشک آلوچه با زغال اخته 80 گرمی شمشک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  آلوچه با زغال اخته 80 گرمی شمشک
  قیمت ویژه ‎7,760 تومان قیمت عادی ‎8,000 تومان
 8. برگه زرد آلو در کنسانتره میوه 130 گرمی شمشک برگه زرد آلو در کنسانتره میوه 130 گرمی شمشک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  برگه زرد آلو در کنسانتره میوه 130 گرمی شمشک
  قیمت ویژه ‎11,640 تومان قیمت عادی ‎12,000 تومان
 9. آلبالو ترش 65 گرمی خشکپاک آلبالو ترش 65 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  آلبالو ترش 65 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎10,700 تومان قیمت عادی ‎11,000 تومان
 10. لواشک انار و سیب 90 گرمی خشکپاک لواشک انار و سیب 90 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  لواشک انار و سیب 90 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎9,310 تومان قیمت عادی ‎9,600 تومان
 11. لواشک آلو و سیب 90 گرمی خشکپاک لواشک آلو و سیب 90 گرمی خشکپاک
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  لواشک آلو و سیب 90 گرمی خشکپاک
  قیمت ویژه ‎9,300 تومان قیمت عادی ‎9,600 تومان
بر صفحه

 

خرید انواع آلوچه جنگلی و لواشک ترش