اوشان

خرید شده توسط
دسته بندی Default Category
بر صفحه
 1. کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان
  • %33
  • ارسال فقط تهران

  کشمش پلویی آفتابی 500 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎26,700 تومان قیمت عادی ‎40,150 تومان
 2. برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  • %8
  • ارسال فقط تهران

  برنج طارم معطر 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎336,900 تومان قیمت عادی ‎365,000 تومان
 3. زعفران 1 مثقالی اوشان زعفران 1 مثقالی اوشان
  • %25
  • ارسال فقط تهران

  زعفران 1 مثقالی اوشان
  قیمت ویژه ‎139,500 تومان قیمت عادی ‎185,000 تومان
 4. برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • %6
  • ارسال فقط تهران

  برنج هاشمی ممتاز 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎374,500 تومان قیمت عادی ‎397,500 تومان
 5. برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  • %3
  • ارسال فقط تهران

  برنج دودی سنتی 2.5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎134,900 تومان قیمت عادی ‎139,500 تومان
 6. برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  • %8
  • ارسال فقط تهران

  برنج فجر ممتاز 5 کیلویی اوشان
  قیمت ویژه ‎244,900 تومان قیمت عادی ‎264,900 تومان
 7. زردچوبه 75 گرمی اوشان زردچوبه 75 گرمی اوشان
  • %16
  • ارسال فقط تهران

  زردچوبه 75 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎10,900 تومان قیمت عادی ‎12,900 تومان
 8. لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎66,510 تومان قیمت عادی ‎73,900 تومان
 9. لوبیا سفید 900 گرمی اوشان لوبیا سفید 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا سفید 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎35,900 تومان قیمت عادی ‎39,900 تومان
 10. لپه 900 گرمی اوشان لپه 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لپه 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎46,620 تومان قیمت عادی ‎51,800 تومان
 11. چای سیاه هندوستان 450 گرمی اوشان چای سیاه هندوستان 450 گرمی اوشان
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  چای سیاه هندوستان 450 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎103,900 تومان قیمت عادی ‎121,900 تومان
 12. چای سیاه ارل گری 450 گرمی اوشان چای سیاه ارل گری 450 گرمی اوشان
  • %12
  • ارسال فقط تهران

  چای سیاه ارل گری 450 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎106,900 تومان قیمت عادی ‎121,900 تومان
بر صفحه