گوشت مرغ

بر صفحه
 1. بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎38,230 تومان
 2. بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  • ارسال فقط تهران

  بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  از ‎36,624 تومان
 3. فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎73,160 تومان
 4. جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎64,660 تومان
 5. جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎64,660 تومان
 6. ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎56,070 تومان
 7. جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎64,660 تومان
 8. مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  • ارسال فقط تهران

  مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  از ‎50,220 تومان
 9. ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین
  از ‎43,500 تومان
 10. سینه مرغ بدون پوست با بازو 1800 گرمی سمین سینه مرغ بدون پوست با بازو 1800 گرمی سمین
  • ارسال فقط تهران

  سینه مرغ بدون پوست با بازو 1800 گرمی سمین
  از ‎101,952 تومان
 11. ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  • ارسال فقط تهران

  ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  از ‎100,926 تومان
 12. ران مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین ران مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  • ارسال فقط تهران

  ران مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  از ‎84,276 تومان
 13. مغز ران مرغ 1800 گرمی سمین مغز ران مرغ 1800 گرمی سمین
  • ارسال فقط تهران

  مغز ران مرغ 1800 گرمی سمین
  از ‎90,396 تومان
 14. سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهتا پروتئین سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهتا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهتا پروتئین
  از ‎89,100 تومان
 15. جوجه بی استخوان زعفرانی​ 900 گرمی مهیا پروتئین جوجه بی استخوان زعفرانی​ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  جوجه بی استخوان زعفرانی​ 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎58,190 تومان
 16. ​مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین ​مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  ​مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎37,800 تومان
 17. ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎42,130 تومان
 18. ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎50,460 تومان
 19. گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎25,864 تومان قیمت عادی ‎32,330 تومان
بر صفحه

 

لیست قیمت روز گوشت کبک و مرغ