گوشت مرغ

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین
 1. سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله
  • %20

  سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله
  قیمت ویژه ‎24,000 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان

 2. گردن مرغ بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 3. بال كبابی زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 4. جوجه كباب زعفرانی سينه 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 5. کتف کبابی 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 6. ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود
 7. گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎28,250 تومان
 8. ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 9. سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 10. ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 11. ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 12. ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎73,800 تومان
 13. ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 14. ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎79,200 تومان
 15. ​ران و سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ران و سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران و سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 16. جوجه چینی​ 900 گرمی مهیا پروتئین جوجه چینی​ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  جوجه چینی​ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 17. سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پويا پروتئين
  ناموجود

 18. سینه مرغ بی پوست 900 گرمی پويا پروتئين
  ناموجود

 19. مغز ران 900 گرمی پويا پروتئين
  ناموجود

 20. ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پويا پروتئين
  ناموجود

 21. ساق مرغ 900 گرمی پويا پروتئين
  ناموجود
 22. بال ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین بال ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  بال ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎36,000 تومان
 23. سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیا پروتئین سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 24. ​فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین ​فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

لیست قیمت روز گوشت کبک و مرغ