گوشت مرغ

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. شنیسل سینه مرغ 900 گرمی سمین
  از ‎50,850 تومان

 2. بازو مرغ 900 گرمی سمین
  ناموجود

 3. بال مرغ 900 گرمی سمین
  ناموجود

 4. پا مرغ 500 گرمی سمین
  از ‎8,000 تومان

 5. سنگدان مرغ 500 گرمی سمین
  از ‎16,000 تومان

 6. سینه مرغ بدون پوست با بازو 1800 گرمی سمین
  از ‎89,100 تومان

 7. ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  از ‎88,200 تومان

 8. ران مرغ بدون پوست 1800 گرمی سمین
  از ‎73,800 تومان

 9. مغز ران مرغ 1800 گرمی سمین
  از ‎79,200 تومان

 10. مرغ کامل خرد شده بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎80,640 تومان
 11. سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله
  • %10

  سوسیس آلمانی 500 گرمی سولیکو کاله
  قیمت ویژه ‎27,000 تومان قیمت عادی ‎30,000 تومان

 12. گردن مرغ بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 13. بال كبابی زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 14. جوجه كباب زعفرانی سينه 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 15. کتف کبابی 900 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود

 16. ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین
  ناموجود
 17. گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  • %12
  • ارسال تهران مشهد

  گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎24,990 تومان قیمت عادی ‎28,250 تومان
 18. ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 19. سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 20. ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 21. ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
 22. ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎73,800 تومان
 23. ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎88,200 تومان
 24. ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال تهران مشهد

  ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

لیست قیمت روز گوشت کبک و مرغ