خرید اینترنتی گوشت مرغ

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. گوشت چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎22,660 تومان قیمت عادی ‎28,250 تومان

 2. ساق مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎44,100 تومان

 3. سینه مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎44,550 تومان

 4. ​ران مرغ بی پوست 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎36,900 تومان

 5. ​مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎39,600 تومان

 6. سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎50,850 تومان

 7. ​ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎73,800 تومان

 8. ​ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎88,200 تومان

 9. ​مغز ران مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎79,200 تومان

 10. سینه مرغ بی استخوان 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 11. ​سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎89,100 تومان

 12. ​ران و سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎81,450 تومان

 13. جوجه چینی​ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 14. بال ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 15. ​فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎50,850 تومان

 16. بازو ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 17. جوجه بی استخوان ساده 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 18. شنیسل مرغ با آرد 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 19. بلدرچین 800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 20. ​بازو کبابی زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 21. ​مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 22. ​ران و سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 23. مرغ خرد شده بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود

 24. ​سینه مرغ بی پوست​ 1800 گرمی مهیا پروتئین
  ناموجود
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین