غذای نیمه آماده

صفحه
بر صفحه
 1. سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 750 گرمی نوبر سبز سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 750 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 750 گرمی نوبر سبز
  از ‎28,850 تومان
 2. همبرگر ممتاز 95 درصد 400 گرمی مهیا پروتئین همبرگر ممتاز 95 درصد 400 گرمی مهیا پروتئین
  • %15
  • ارسال فقط تهران

  همبرگر ممتاز 95 درصد 400 گرمی مهیا پروتئین
  قیمت ویژه ‎63,800 تومان قیمت عادی ‎75,000 تومان
 3. فلافل 450 گرمی ب.آ فلافل 450 گرمی ب.آ
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  فلافل 450 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎30,500 تومان قیمت عادی ‎32,100 تومان
 4. کوردون بلو 420 گرمی ب.آ کوردون بلو 420 گرمی ب.آ
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  کوردون بلو 420 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎60,900 تومان قیمت عادی ‎64,100 تومان
 5. ​پودر کوفته کاری 85 گرمی هاتی کارا ​پودر کوفته کاری 85 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  ​پودر کوفته کاری 85 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 6. سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 7. سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70 گرمی هاتی کارا سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 8. سوپ قارچ 55 گرمی هاتی کارا سوپ قارچ 55 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  سوپ قارچ 55 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 9. حلیم 75 گرمی هاتی کارا حلیم 75 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  حلیم 75 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 10. ​سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا ​سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  ​سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 11. سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا
  از ‎7,000 تومان
 12. سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا گلستان سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا گلستان
  • ارسال فقط تهران

  سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا گلستان
  از ‎7,000 تومان
 13. ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​کراکت مرغ و پنیر 400 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎50,100 تومان قیمت عادی ‎52,700 تومان
 14. ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ​ناگت مرغ 500 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎59,850 تومان قیمت عادی ‎63,000 تومان
 15. شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  شنیسل مرغ سوخاری 450 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎57,950 تومان قیمت عادی ‎61,000 تومان
 16. ​سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا گلستان ​سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا گلستان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  ​سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا گلستان
  قیمت ویژه ‎8,100 تومان قیمت عادی ‎9,000 تومان
 17. پودر حلیم 75 گرمی هاتی کارا پودر حلیم 75 گرمی هاتی کارا
  • %16
  • ارسال فقط تهران

  پودر حلیم 75 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎7,600 تومان قیمت عادی ‎9,000 تومان
 18. ​ناگت مرغ 70 درصد 950 گرمی شام شام ​ناگت مرغ 70 درصد 950 گرمی شام شام
  • %17
  • ارسال فقط تهران

  ​ناگت مرغ 70 درصد 950 گرمی شام شام
  قیمت ویژه ‎89,100 تومان قیمت عادی ‎107,500 تومان
 19. ​سیب زمینی خلال منجمد 750 گرمی نوبر سبز ​سیب زمینی خلال منجمد 750 گرمی نوبر سبز
  • %38
  • ارسال فقط تهران

  ​سیب زمینی خلال منجمد 750 گرمی نوبر سبز
  قیمت ویژه ‎26,000 تومان قیمت عادی ‎41,950 تومان
 20. ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  ​ناگت مرغ 70 درصد 300 گرمی هپی نس
  قیمت ویژه ‎31,410 تومان قیمت عادی ‎34,900 تومان
 21. فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
  قیمت ویژه ‎62,700 تومان قیمت عادی ‎66,000 تومان
 22. ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎51,500 تومان قیمت عادی ‎54,200 تومان
 23. پیتزا مخلوط متوسط 450 گرم پمینا پیتزا مخلوط متوسط 450 گرم پمینا
  • %18
  • ارسال فقط تهران

  پیتزا مخلوط متوسط 450 گرم پمینا
  قیمت ویژه ‎36,000 تومان قیمت عادی ‎43,900 تومان
 24. فیله مرغ سوخاری 350 گرمی ب.آ فیله مرغ سوخاری 350 گرمی ب.آ
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  فیله مرغ سوخاری 350 گرمی ب.آ
  قیمت ویژه ‎63,100 تومان قیمت عادی ‎66,400 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع غذای نیمه آماده شامل میگو سوخاری و سوپ آماده