حبوبات، آرد، غلات

صفحه
بر صفحه
 1. آرد سفید گندم 900 گرمی هاتی کارا آرد سفید گندم 900 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  آرد سفید گندم 900 گرمی هاتی کارا
  از ‎16,900 تومان
 2. لپه باقلا 900 گرمی گلستان لپه باقلا 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  لپه باقلا 900 گرمی گلستان
  از ‎44,900 تومان
 3. آرد سفید گندم 600 گرمی هاتی کارا آرد سفید گندم 600 گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  آرد سفید گندم 600 گرمی هاتی کارا
  از ‎12,900 تومان
 4. بلغور گندم 200 ​گرمی هاتی کارا بلغور گندم 200 ​گرمی هاتی کارا
  • ارسال فقط تهران

  بلغور گندم 200 ​گرمی هاتی کارا
  از ‎7,500 تومان
 5. جو پرک 200 گرمی هاتی کارا  جو پرک 200 گرمی هاتی کارا 
  • ارسال فقط تهران

  جو پرک 200 گرمی هاتی کارا 
  از ‎8,900 تومان
 6. ​آرد برنج معطر 300 گرمی گلستان ​آرد برنج معطر 300 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​آرد برنج معطر 300 گرمی گلستان
  از ‎21,900 تومان
 7. ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​آرد سفید گندم نول 450 گرمی گلستان
  از ‎10,200 تومان
 8. آرد برنج ایرانی درجه یک 300 گرمی بوستان آرد برنج ایرانی درجه یک 300 گرمی بوستان
  • ارسال فقط تهران

  آرد برنج ایرانی درجه یک 300 گرمی بوستان
  از ‎14,800 تومان
 9. لپه درشت 900 گرمی گلستان لپه درشت 900 گرمی گلستان
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  لپه درشت 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎49,200 تومان قیمت عادی ‎51,800 تومان
 10. ماش استند آپ 900 گرمی گلستان ماش استند آپ 900 گرمی گلستان
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  ماش استند آپ 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎52,150 تومان قیمت عادی ‎54,900 تومان
 11. ​لوبیا قرمز 900 گرمی برفود ​لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
  از ‎39,900 تومان
 12. ​لوبیا سفید 900 گرمی هفت ​لوبیا سفید 900 گرمی هفت
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا سفید 900 گرمی هفت
  از ‎30,900 تومان
 13. ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  از ‎30,900 تومان
 14. ​لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان ​لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
  از ‎38,900 تومان
 15. ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  از ‎30,900 تومان
 16. ​لوبیا چیتی 450 گرمی گلستان ​لوبیا چیتی 450 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  ​لوبیا چیتی 450 گرمی گلستان
  از ‎34,500 تومان
 17. لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
  از ‎38,500 تومان
 18. نخود 900 گرمی گلستان نخود 900 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  نخود 900 گرمی گلستان
  از ‎49,500 تومان
 19. لوبیا قرمز 450 گرمی گلستان لوبیا قرمز 450 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا قرمز 450 گرمی گلستان
  از ‎25,600 تومان
 20. نخود 450 گرمی گلستان نخود 450 گرمی گلستان
  • ارسال فقط تهران

  نخود 450 گرمی گلستان
  از ‎23,900 تومان
 21. لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا چیتی 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎66,510 تومان قیمت عادی ‎73,900 تومان
 22. لوبیا سفید 900 گرمی اوشان لوبیا سفید 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا سفید 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎35,900 تومان قیمت عادی ‎39,900 تومان
 23. لپه 900 گرمی اوشان لپه 900 گرمی اوشان
  • %10
  • ارسال فقط تهران

  لپه 900 گرمی اوشان
  قیمت ویژه ‎46,620 تومان قیمت عادی ‎51,800 تومان
 24. مخلوط نخود و لوبیا 450 گرمی گلستان مخلوط نخود و لوبیا 450 گرمی گلستان
  • %5
  • ارسال فقط تهران

  مخلوط نخود و لوبیا 450 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎24,600 تومان قیمت عادی ‎25,900 تومان
صفحه
بر صفحه

 

لیست قیمت آرد و انواع حبوبات مانند عدس، نخود و لوبیا