خرید اینترنتی انواع حبوبات، آرد، غلات ارگانیک

صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. لپه 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎56,890 تومان قیمت عادی ‎59,900 تومان

 2. ​لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎41,700 تومان قیمت عادی ‎43,900 تومان

 3. ​جو پرک 400 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎11,300 تومان قیمت عادی ‎11,900 تومان

 4. ​لپه باقلا 450 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎18,900 تومان قیمت عادی ‎19,900 تومان

 5. ​آرد سفید گندم 450 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان قیمت عادی ‎8,750 تومان

 6. ​نخود 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎41,700 تومان قیمت عادی ‎43,900 تومان

 7. ​آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎13,000 تومان قیمت عادی ‎14,500 تومان

 8. جوپرک 200 گرمی هاتی کارا
  قیمت ویژه ‎5,310 تومان قیمت عادی ‎5,900 تومان

 9. عدس 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎34,000 تومان قیمت عادی ‎42,900 تومان

 10. لپه 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎39,800 تومان قیمت عادی ‎41,900 تومان

 11. آرد سفید گندم 500 گرمی زر ماکارون
  قیمت ویژه ‎6,800 تومان قیمت عادی ‎6,900 تومان

 12. لوبیا قرمز هفت 900 گرم
  قیمت ویژه ‎39,510 تومان قیمت عادی ‎43,900 تومان

 13. لوبیا سفید 900 گرم هفت
  قیمت ویژه ‎35,910 تومان قیمت عادی ‎39,900 تومان

 14. مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎34,990 تومان قیمت عادی ‎36,900 تومان

 15. آرد برنج 300 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎13,400 تومان قیمت عادی ‎14,900 تومان

 16. عدس 900 گرمی هفت
  قیمت ویژه ‎37,905 تومان قیمت عادی ‎39,900 تومان

 17. ​بلغور گندم 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎18,530 تومان قیمت عادی ‎19,500 تومان

 18. بلغور جو 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎18,900 تومان قیمت عادی ‎19,900 تومان

 19. آرد نخودچی 200 گرمی ترخینه
  قیمت ویژه ‎17,950 تومان قیمت عادی ‎18,900 تومان

 20. جو پوست کنده 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎16,990 تومان قیمت عادی ‎17,900 تومان

 21. لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎51,200 تومان قیمت عادی ‎53,900 تومان

 22. لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎37,900 تومان قیمت عادی ‎39,900 تومان

 23. جو پوست کنده 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎20,800 تومان قیمت عادی ‎21,900 تومان

 24. گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
  قیمت ویژه ‎16,630 تومان قیمت عادی ‎17,500 تومان
صفحه
در صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین